Naszym celem jest monitorowanie kluczowych zmian zachodzących na tym rynku w Polsce oraz porównywanie sytuacji z innymi krajami Unii Europejskiej. Raport został przygotowany przez grupę ekspertów HRE Think Tank we współpracy z Centrum Myśli Strategicznych oraz analitykami Heritage Real Estate. Wierzymy, iż nasze rekomendacje opracowane na podstawie zebranych i zobiektywizowanych danych pozwolą lepiej wykorzystać w przyszłości potencjał tkwiący w tym sektorze polskiej gospodarki.

Chcemy rozpocząć ogólnopolską debatę na temat funkcjonowania szeroko pojętego rynku nieruchomości. Pierwszy nasz raport koncentruje się na zagadnieniu związanym z jedną z kluczowych kwestii, czyli wkładem własnym potrzebnym do zaciągnięcia kredytu na mieszkanie. Pokazujemy zjawisko w różnych ujęciach – bankowym, regulacyjnym, socjalnym. Odwołujemy się też do innych rynków. Żaden z pokazanych modeli nie jest idealny. Musimy wypracować zatem własny wzorzec, pasujący do polskich realiów i polskiego inwestora, uszyty niejako na miarę – mówi Michał Cebula.

Pierwszy z cyklicznych raportów (będą ukazywały się raz na kwartał), koncentruje się na zagadnieniach związanych z finansowaniem zakupu nieruchomości, określa kierunki finansowania, pokazuje zagrożenia i odwołuje się do rozwiązań stosowanych w innych krajach.

Raport zawiera trzy podstawowe rozdziały:

  • Polityka i instrumenty makroostrożnościowe w kontekście dostępności kredytu i rozwoju rynku nieruchomości w Polsce;
  • Rozwój instytucji wkładu własnego na krajowym rynku w latach 2007-2017;
  • Rozwiązania i doświadczenia międzynarodowe w zakresie kształtowania poziomu wkładu własnego.

Autorzy raportu w rekomendacjach końcowych zwrócili uwagę, że zróżnicowanie ryzyka kredytowego wobec gospodarstw domowych biorących kredyt mieszkaniowy na różne cele (zakup pierwszego mieszkania, zakup mieszkania na cele inwestycyjne) należałoby uwzględnić przy zasadach konstrukcji wskaźnika LtV (wielkość kredytu do wartości nieruchomości). Niższe ryzyko kredytobiorców finansujących zakup pierwszego mieszkania powinno być odzwierciedlone w wyższym LtV dla takich kredytów (np. LtV o poziomie 100%). Ze względów ostrożnościowych można taką preferencję powiązać z limitem wielkości udzielanego kredytu (np. 350 000 zł). Takie rozwiązanie otworzyłoby rynek kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych o niskim ryzyku kredytowym, nie stwarzając przy tym zwiększonych zagrożeń systemowych.

Pobierz raport (.pdf)