Equity Rzeszów Krogulskiego

EQUITY Rzeszów Krogulskiego

11.5%

Stopa zwrotu

37 207 000 zł

Cel

Atuty projektu

Stopa zwrotu z inwestycji11.5%

Wartość jednego udziału1 000 zł

Minimalna kwota inwestycji1 000 zł

Zebrane środki37 207 000 zł

Cel37 207 000 zł

Koszty dodatkoweBrak

Forma inwestycjiObjęcie udziałów

Opodatkowanie19% od dochodu

Horyzont inwestycji18-24 miesiące

Wypłata odsetekkwartalnie

Harmonogram inwestycji

Business plan

Łączny koszt inwestycji114 946 553 zł

Przychody z inwestycji145 439 728 zł

Zysk brutto z inwestycji30 493 175 zł

EQUITY Rzeszów Krogulskiego

11.5%

Stopa zwrotu

37 207 000 zł

Cel

Atuty projektu

Stopa zwrotu z inwestycji11.5%

Wartość jednego udziału1 000 zł

Minimalna kwota inwestycji1 000 zł

Zebrane środki37 207 000 zł

Cel37 207 000 zł

Koszty dodatkoweBrak

Forma inwestycjiObjęcie udziałów

Opodatkowanie19% od dochodu

Horyzont inwestycji18-24 miesiące

Wypłata odsetekkwartalnie

Harmonogram inwestycji

Business plan

Łączny koszt inwestycji114 946 553 zł

Przychody z inwestycji145 439 728 zł

Zysk brutto z inwestycji30 493 175 zł

Inwestycja deweloperska

NOTA PRAWNA: Oprocentowanie zostało przyjęte na dzień 03.04.2023 roku, przy założeniu, że na dzień 03.04.2023 roku WIBOR 3M wynosi 6,90% (sześć i dziewięćdziesiąt setnych procenta), a marża wynosi 4,60% (cztery i sześćdziesiąt setnych procent); Oprocentowanie zmienne ustalane jest w oparciu o zmienną stopę bazową WIBOR 3M. Do zmiennej stopy procentowej dodawana będzie marża 4,60% (cztery i sześćdziesiąt setnych procent). WIBOR 3M przyjmowany jest na pierwszy dzień roboczy dla każdego kwartału k...

czytaj więcej

Lokalizacja

Rzeszów