25.03.2021

HRE Index: Czeka nas rok nadrabiania zaległości w mieszkaniówce [IVQ 2020]

Szanowni Państwo,

Wieszczone od lat spadki cen mieszkań nie nastąpiły ani w latach 2013-2019, ani nawet w epidemicznym roku 2020. Dlaczego? Na to pytanie dobrze odpowiada publikowany od 2018 roku HRE Index. Jest to publikacja, którą HRE Think Tank stworzył, aby kompleksowo badać sytuację i otoczenie rodzimego rynku mieszkaniowego.

Dzięki niemu badamy fundamenty tego rynku. Co kwartał pokazujemy co właściwie dzieje się na rynku mieszkaniowym. Dopiero na tej bazie pokazujemy możliwe scenariusze rozwoju sytuacji w przyszłości. I tak na przykład podsumowując 2017 rok dementowaliśmy popularne jeszcze wtedy doniesienia o mającym nadejść ochłodzeniu koniunktury w mieszkaniówce, a nawet mających się zbliżać spadkach cen.

Uspokajaliśmy też nastroje po wybuchu epidemii. Wtedy większość obserwatorów widziała świat w szczególnie czarnych barwach. Mało komu przychodziło do głowy, że ceny mieszkań mogą nie tylko nie spaść, ale nawet wzrosnąć. Nasze prognozy okazały się tu bliżej prawdy. Za mało prawdopodobny uznaliśmy wtedy scenariusz, zgodnie z którym mieszkania miały tanieć. Przekonywaliśmy, że nawet gdyby do realizacji takiego scenariusza by doszło, to hipotetyczna korekta nie mogłaby być głęboka. Bardzo szybko na fundamencie indeksu HRE za bardziej prawdopodobny uznaliśmy scenariusz, wedle którego Polacy w mieszkaniówce zobaczą bezpieczną przystań dla kapitału i przez to podtrzymają koniunkturę oraz wzrosty cen. Dane pokazują, że właśnie taki scenariusz został faktycznie zrealizowany.

Od lat ostrzegaliśmy też przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w pokoje hotelowe. Podkreślaliśmy przy tym nie tylko na często nierealny poziom obiecywanych rentowności, ale też fakt, że operator hotelowy jest w tym modelu silniejszą stroną kontraktu. W związku z tym może on narzucać rozwiązania niekorzystne dla inwestorów, co epidemia szczególnie mocno uwypukliła.

W ostatnich kwartałach dementowaliśmy też doniesienia o załamaniu na rynku najmu argumentując, że studenci nie są wcale kluczową grupą najemców. Szybko czas pokazał też, że przynajmniej część mieszkań zajmowanych dotychczas przez żaków zajęli wciąż napływający do kraju imigranci zarobkowi czy Polacy powracający z emigracji. Dementowaliśmy też doniesienia o epidemicznym załamaniu w budownictwie mieszkaniowym czy wskazywaliśmy na nieracjonalność w działaniach banków, które zbyt gwałtownie zakręciły kurki z kredytami. Całe szczęście szybko z tych zbyt daleko idących decyzji zaczęły się wycofywać.

Tym bardziej z dumą oddajemy w Państwa ręce kolejną – trzynastą już edycję indeksu HRE Think Tank. Znajdziecie tu Państwo kompleksową ocenę bieżącej sytuacji na rynkach mieszkaniowym, kredytowym oraz ocenę kondycji gospodarstw domowych. Zachęcamy też do zapoznania się z prognozami, które na najbliższe kwartały sformułowaliśmy.

W ramach HRE Index badamy rynek nieruchomości całościowo i opisujemy go przez pryzmat 14-letniej historii aż 18 różnych czynników. Eliminujemy wpływ zjawisk sezonowych i strukturalnych. Dzięki temu, obraz rynku nieruchomości mieszkaniowych, który powstaje na bazie Indeksu HRE, jest obrazem rzetelnym i kompletnym. Zachęcamy do korzystania z niego wszystkich uczestników rynku: kupujących i sprzedających, inwestorów, banki i fundusze, deweloperów, a także analityków i naukowców.


W załączonym raporcie poruszamy ponadto tematy:

• Cen mieszkań i prognoz dotyczących dalszych ich zmian,
• Rządowego programu stymulującego rynek mieszkaniowy,
• Prognoz wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych,
• Kondycji gospodarstw domowych,
• Kondycji sektora budownictwa mieszkaniowego,
• Sytuacji na rynku najmu,
• Długoterminowych prognoz dotyczących poziomu stóp procentowych w Polsce

Zapraszam do lektury pełnej wersji raportu dotyczącego najnowszego odczytu HRE Indexu.

Michał Cebula, prezes HRE Think Tank

pobierz_raport