5.12.2017

HRE Think Tank oficjalnie rozpoczyna swoją działalność

Misją HRE Think Tank jest zaproponowanie konstruktywnych zmian i rozpoczęcie dialogu na temat kierunków zmian polskiego prawa, które będą dostosowane do idei zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

HRE Think Tank jest instytucją non-profit, działającą w ramach fundacji powołanej do życia przez trzech założycieli – Michała Cebulę, Prezesa Zarządu Heritage Real Estate, Macieja Grabowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych oraz Michała Sapotę, Prezesa Zarządu Murapol S.A.

Wierzymy, iż dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, publikując raporty badawcze oraz uczestnicząc w otwartej debacie publicznej pokażemy jak optymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w sektorze nieruchomości, a co za tym idzie polskiej gospodarki – zaznacza Michał Cebula.

HRE Think Tank we współpracy z Centrum Myśli Strategicznych oraz analitykami Heritage Real Estate przygotowała pierwszy raport dotyczący rynku nieruchomości – Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości. Rekomendacje dla Polski., który spotkał się z pozytywną oceną ekspertów.