12.12.2018

HRE Think Tank upublicznia raport o deficycie mieszkaniowym. W Polsce brakuje dziś 2,1 mln lokali. Do 2030 r., zabraknie ich jeszcze 600 tys

Warszawa, 11 grudnia 2018r. – W Polsce brakuje 2,1 mln lokali. Przyrost liczby gospodarstw domowych, spowoduje dodatkowy popyt na 600 tys. mieszkań do 2030r. Deficyt tanich mieszkań socjalnych dla rodzin o średnich i niskich dochodach wyniósł w 2017 r. nawet 200 tys. lokali. Tak wynika z obliczeń analityków HRE Think Tank, zawartych w Raporcie „Ile mieszkań brakuje w Polsce?”, dokumencie sporządzonym pod patronatem UN Global Compact Network Poland. To pierwsze takie opracowanie, w którym kompleksowo zbadano zjawisko deficytu mieszkaniowego, problem dotyczący olbrzymiej grupy społeczeństwa. Raport m.in. diagnozuje sytuację mieszkaniową, określa czynniki wpływające na popyt, ocenia elastyczność podaży i wreszcie szacuje deficyt mieszkaniowy.

- Cieszę się, że możemy przedstawić nasz raport, który jest pierwszym tak kompleksowym opracowaniem na temat deficytu mieszkań w Polsce. Do tej pory wiedza na ten temat bazowała na strzępach informacji i fragmentarycznych obliczeniach, często opartych na różnych metodologiach, które z reguły mijały się ze stanem faktycznym. Tym raportem chcemy to zmienić. Jestem przekonany, że dokument stanie się kompendium wiedzy dla wszystkich, którym leży na sercu problem budownictwa mieszkaniowego - firm, instytucji rządowych i pozarządowych czy wreszcie polityków - mówi Michał Cebula z HRE Think Tank.

- Do głównych czynników i uwarunkowań zidentyfikowanych w raporcie, wpływających na zainteresowanie mieszkaniami należy zaliczyć sytuację demograficzną, kontynuację procesu suburbanizacji, migracje, a także polepszającą się sytuację dochodową Polaków oraz rozwój rynku kredytów hipotecznych. Poddaliśmy też analizie stan substancji mieszkaniowej i deprawacji mieszkań. Te wypadkowe pozwoliły stwierdzić, że obecnie brakuje w Polsce około 2,1 mln mieszkańmówi Maciej Grabowski HRE Think Tank.

W Polsce oddaje się do użytku 120 -180 tys. mieszkań. Są one jednak generalnie zlokalizowane w zaledwie 4 czy 5 województwach, w których są największe polskie aglomeracje.

W raporcie przedstawiono i omówiono determinanty popytu na mieszkania w Polsce. Dzięki temu udało się określić faktyczne potrzeby mieszkaniowe i realny popyt na mieszkania w perspektywie najbliższych lat. Liczba ludności naszego kraju, mimo prognozowanego spadku w najbliższych latach, nie wpłynie na liczbę gospodarstw domowych, która będzie rosła jeszcze przez kilkanaście lat. Taka sytuacja dodatkowo zwiększy popyt na mieszkania.

- Zwracamy też uwagę, na poprawiającą się sytuację dochodową gospodarstw domowych, która wpływa na aspiracje i preferencje mieszkaniowe Polaków, ich zdolność kredytową i dostępność cenową zarówno kupna jak i wynajmu mieszkań. Sprzyjać temu będzie dalszy rozwoju rynku kredytów hipotecznych. Biorąc pod uwagę te przesłanki, a głównie zwiększającą się liczbę gospodarstw domowych, szacujemy, że do roku 2030 będzie brakowało dodatkowo ok. 600 tys. mieszkań - mówi Michał Sapota HRE Think Tank.

Dużym problemem pozostaje w dalszym ciągu zapewnienie mieszkań gospodarstwom domowycho średnich i niskich dochodach, których zarobki uniemożliwiają osiągnięcie zdolności kredytowej i zakup mieszkania. Takie osoby bez pomocy publicznej nie są w stanie samodzielnie zrealizować swoich potrzeb mieszkaniowych.

- Pomoc publiczna w tym zakresie jest niewystarczająca. Zbyt mało buduje się w systemie społecznego budownictwa czynszowego oraz spółdzielczego lokatorskiego przeznaczonego dla takich gospodarstw. Brakuje również mieszkań socjalnych. Deficyt mieszkań w tym segmencie wynosił na koniec ubiegłego roku, co najmniej 150 – 200 tys. mieszkańdodaje Michal Cebula.

HRE Think Tank powstał z myślą o tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla rynku nieruchomości oraz rozwoju potencjału inwestycyjnego w Polsce. Realizowane prace uwzględniają również działania wspierające budowę społeczeństwa opartego na wiedzy. Misją HRE Think Tank jest rzetelna ocena zachowań rynkowych, które mają wpływ na kształtowanie m.in. polityki legislacyjnej i gospodarki. Eksperci HRE Think Tank, regularnie prowadzą badania i analizy mające na celu wypracowanie, jak najlepszych metod oceny zjawisk zachodzących w ekonomii oraz ich wpływu na jakość życia każdego obywatela naszego kraju.

HRE Think Tank jest instytucją non-profit, działającą w ramach fundacji powołanej do życia przez trzech założycieli – Michała Cebulę, Prezesa Zarządu Heritage Real Estate - firmy inwestycyjno-doradczej, Macieja Grabowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Centrum Myśli Strategicznych oraz Michała Sapotę, Członka Zarządu Mount TFI i Prezesa Zarządu HRE Investments.

Więcej informacji udziela:
Marta Gołębiowska marta.golebiowska@hrett.pl