Tworzymy warunki rozwoju

HREIT

HREIT powstał na bazie naszych wieloletnich doświadczeń oraz analiz, jako platforma łącząca firmy deweloperskie z całej Polski i Europy z funduszami inwestycyjnymi w celu wytworzenia optymalnego środowiska dla koegzystencji i rozwoju branży.

Finansowanie

Wierzymy, że współpraca i wzajemne wsparcie wielu firm z branży deweloperskiej z inwestorami pomoże im w zrównoważonym i stabilnym rozwoju oraz będzie stanowiło filar bezpieczeństwa niezależnie od warunków rynkowych. Branża deweloperska to istotna gałąź polskiej gospodarki, a silne firmy deweloperskie to bezpieczeństwo nabywców mieszkań.

Sprzedaż

Uważamy, że przyszłość budownictwa mieszkaniowego na najwyższym poziomie leży w transferze najnowocześniejszych technologii budowlanych i materiałowych do jak najszerszej grupy firm i stosowaniu ich na masową skalę. Wysokie standardy budowlane w zakresie jakości, oszczędności energetycznej to potężne wyzwania na najbliższe lata. Wprowadzenie ich pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do życia dla obywateli naszego kraju.

Michał Sapota

Prezes Zarządu