Maciej Grabowski

Ekspert Heritage Real Estate

Dr Maciej Grabowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję wiceprezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Był wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie.

 

Do istotnych punktów jego kariery zawodowej z pewnością należało uczestnictwo w przygotowaniu Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. W ramach swojej kariery politycznej był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Ministrem Środowiska. W 2013 roku został głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.

 

Od 2015 roku jest Prezesem Centrum Myśli Strategicznej, prestiżowej instytucji zajmującej się badaniami nad gospodarką.