Michał Cebula

Prezes Zarządu

+48 667 898 687

 

Odpowiedzialny jest za zarządzanie Heritage Real Estate. Definiuje strategię firmy, wyznacza kierunki jej działalności oraz podejmuje główne decyzje inwestycyjne.

 

Michał Cebula jest pomysłodawcą i współtwórcą Heritage Real Estate – spółki powstałej z chęci stworzenia wyjątkowego miejsca, w którym dostępne są unikalne rozwiązania finansowe, dedykowane Klientom indywidualnym oraz biznesowym. Obecnie Heritage Real Estate jest jedynym podmiotem na rynku profesjonalnie łączącym te dwa obszary.

 

Michał Cebula wraz z partnerami i zespołem Heritage Real Estate, jak również we współpracy z Murapol S.A., stworzył ambitny i wiarygodny, oparty o polski rynek nieruchomości, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych MURAPOL HRE FIZ AN.

 

Istotną wartością, która towarzyszy bieżącej działalności Heritage Real Estate, jest również aktywność prospołeczna. Co roku na ten cel organizacja przeznacza 5 procent swoich zysków. Spółka realizuje wskazane działania również poprzez ThinkThank HRE, którego założeniem jest badanie zależności oraz wypracowanie systemowych rozwiązań dla problemów rynku nieruchomości. Misją ThinkThank HRE jest zaproponowanie konstruktywnych zmian i rozpoczęcie dialogu na temat legislacji, a także zmiany polskiego prawa, które będzie dostosowane do idei zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości – ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.