Tamara Kaczorowska

Prawnik

+ 48 513 849 466

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z ukończoną aplikacją notarialną w Izbie Notarialnej w Warszawie.

 

Prawnicze doświadczenie zdobyła na stanowisku asystenta prawnego Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, a następnie w renomowanych warszawskich kancelariach notarialnych. Sektor rynku nieruchomości poznała współpracując z największymi biurami pośrednictwa w Polsce, jak Emmerson Realty S.A. oraz Home Broker S.A.

 

W Heritage Real Estate odpowiedzialna za:

  • monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa
  • zapewnienie zgodności działalności firmy z regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami
  • wspomaganie prawne działów firmy
  • nadzór oraz pośredniczenie w zawieraniu umów