9.02.2018

Ochrona praw lokatorów korzystna dla całego rynku nieruchomości w Polsce

Michał Cebula, dyrektor generalny HRE Think Tank, specjalnie dla Polskiej Agencji Prasowej skomentował przyjętą przez Sejm nowelę o ochronie praw lokatorów. Zaznaczył, że będzie korzystna dla całego rynku nieruchomości w Polsce, a ponad 6,2 mld zł - przewidziane w noweli na inwestycje w lokale socjalne - pomoże także lokalnym firmom budowlanym.

Nowe przepisy są elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego i koncentrują się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu. Nowela przewiduje ponadto, że gminy otrzymają 6 mld zł w latach 2019 - 2025 w ramach wsparcia dla tworzenia m.in. lokali socjalnych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych.

W mojej ocenie zaproponowane rozwiązanie jest ważne ze względów społecznych, ale także niesie ze sobą korzyści dla całego rynku nieruchomościowego w Polsce. Dodatkowe środki na inwestycje w nowe lokale socjalne, jakie otrzymają dzięki temu programowi samorządy, stworzy dodatkowy strumień zleceń dla lokalnych firm budowlanych. Z kolei nowe lokale socjalne oznaczają szybsze rozwiązywanie sprawy związanych z koniecznością przeprowadzenia eksmisji, a z kolei likwidacja eksmisji „na bruk” oznacza koniec dramatów ludzkich - powiedział PAP Michał Cebula.

Cebula stwierdził również, że obecnie zbyt wiele polskich rodzin rozbija swoje marzenia o własnym mieszkaniu o barierę tzw. „wkład własny”. Cieszę się, że zaczyna być zauważalna sprawa znaczenia nieruchomości socjalnych i przekłada się ona na konkretne działania - podsumował.

W ocenie autorów nowelizacji nowe rozwiązania pozwolą prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową, ułatwią wykorzystanie środków wspierających i tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy. Wprowadzają one także instytucję najmu socjalnego. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych. Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.