Polityka prywatności HREIT

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HREIT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby w związku z korzystaniem przez nich z usług HREIT Spółka Akcyjna, w tym poprzez serwis internetowy
hreit.pl (dalej: „Serwis”).

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HREIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000741906, NIP: 5252757857, REGON: 380873593 (dalej: „HREIT” lub „Administrator ”).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność dokonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. HREIT przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których HREIT jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których HREIT przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskano z innych źródeł. HREIT realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), zgodnie z tymi przepisami.

PODSTAWA PRAWNA

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dane osobowe zawarte w formularzach oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie lub pozyskane w związku ze świadczeniem lub oferowaniem usług są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO. Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi, którą u nas zamówiłeś (stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit ai b RODO). W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane, Administrator ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

Informujemy, że podanie Administratorowi danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest i dobrowolne inie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania zgody na korzystanie z danych w celach marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas usługę to podanie danych jest konieczne dla wykonania umowy lub w celu realizacji danej usługi.

ZGODA

Dane Osobowe przetwarzane Są na podstawie zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

W żadnym wypadku Administrator nie będzie zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Twoje dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas Świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim korzystasz z naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody lub po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz, jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np. dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja i Twoich danych jest konieczna do ochrony naszych praw.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI

W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookies”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych
działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować 1 konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

ADRESY IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny
działania serwisu internetowego.

Pliki „cookies” i profilowanie

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług naszego serwisu internetowego hreit.pl do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz informacji o jego funkcjonalności. „Cookies”, co do zasady, nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania danych na urządzeniu końcowym.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze czy dostawców aplikacji multimedialnych.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

NARZĘDZIA LOKALIZACYJNE

HREIT może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

WIDGETY I APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze.
Wszystkie z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na witrynach HREIT. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dodatkowo, na witrynach internetowych HREIT mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych HREIT mogą być udostępniane innym 1 użytkownikom danej funkcji społecznościowej (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej). Nad takimi, dobrowolnie podanymi danymi, mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

W JAKICH CELACH MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach i określonych w polityce ochrony danych osobowych. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane, informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak możemy wskazać i następujące znane nam cele przetwarzania danych:

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

Dane osobowe udostępnione przez osoby, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, jak również dane w zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i promocyjnych umożliwiają identyfikację osób jedynie przez HREIT. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych, którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają naszymi bazami danych. Informacje dotyczące adresów IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na
podstawie orzeczeń organów państwa. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw. cookies mogą być przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów.

DOSTĘP DO DANYCH I UPRAWNIENIA

Do danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, której dotyczą. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie, przysługują jej również następujące prawa w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

HREIT stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed |
nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych i najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje.

Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki HREIT w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności, a zwłaszcza celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu oraz świadczonych usług. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

ODSYŁANIE DO INNYCH STRON

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt: kontakt@hreit.pl, +48 22 252 00 45.