Polityka Prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza „Polityka Prywatności” określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez
osoby w związku z korzystaniem przez nich z usług HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k z
siedzibą w Warszawie, w tym poprzez serwis internetowy „Heritage Real Estate” - heritagere.pl (dalej: „Serwis”) .

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest HRE Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000608646, NIP: 7010559557, REGON: 363991156, (dalej
„Head Asset Solutions” lub „Administrator”).

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy
jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie,
modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Head Asset
Solutions przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć
różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy
przechowywania.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Head Asset Solutions jest
administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Head
Asset Solutions przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków,
w których dane osobowe pozyskano z innych źródeł. Head Asset Solutions realizuje swoje obowiązki informacyjne w
obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
Dokładamy starań, abyś mógł wygodnie zarządzać danymi osobowymi które nam powierzyłeś. Jeśli nie chcesz
na przykład otrzymywać od nas wiadomości e-mail wystarczy, że klikniesz w stosowne pole o rezygnacji, które
znajduje się w treści każdego maila, którego od nas otrzymasz.

PODSTAWA PRAWNA

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają
zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich
zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dane osobowe zawarte w formularzach oraz dane osobowe
zgromadzone automatycznie lub pozyskane w związku ze świadczeniem lub oferowaniem usług są przetwarzane
z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w takich celach na jakie zgodziłeś/aś się poprzez kliknięcia w odpowiednie
pola formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny wyraźny sposób. Podstawą prawną przetwarzania Twoich
danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub wymóg realizacji usługi, którą u nas zamówiłeś
(stosownie do artykułu 6 ust. 1 lit a i b RODO). W zależności od celu, w jakim Twoje dane są przetwarzane,
Administrator ma właściwe podstawy prawne przetwarzania Twoich danych, na przykład:

Informujemy, że podanie Administratorowi danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym oraz że nie jesteś
zobowiązany do ich podania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych jest dobrowolne
i nie uzależniamy wykonania jakichkolwiek usług od uzyskania zgody na korzystania z danych w celach
marketingowych i handlowych. Jeżeli zamówiłeś/aś u nas usługę to podanie danych jest konieczne dla wykonania
umowy lub w celu realizacji danej usługi.

ZGODA

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają
Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej
pomiędzy stronami umowy.

W żadnym wypadku Administrator nie będzie zbierać i przetwarzać danych osobowych wrażliwych: ujawniających
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
O ile udzieliłeś/aś odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych i handlowych to Twoje
dane będą przetwarzane stale, chyba że cofniesz swoją zgodę na ich wykorzystywanie. Jeśli nie wyraziłeś tej zgody
będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez czas świadczenia przez nas usług (na przykład przez czas w jakim
korzystasz z naszej usługi). Niemniej jednak możemy przechowywać Twoje dane po cofnięciu przez Ciebie zgody
lub po zakończeniu świadczenia usług na Twoją rzecz, jeśli to przetwarzanie jest uzasadnione przepisami prawa (np.
dla celów księgowych i podatkowych) lub przewidujemy, że archiwizacja Twoich danych jest konieczna do ochrony
naszych praw.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI

W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookie”, znaczniki nawigacyjne oraz inne
technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie
internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć i
usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań
marketingowych.
Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować
konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o
lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

ADRESY IP

Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację
pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być
również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania
serwisu internetowego.

Pliki „cookies” i profilowanie

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług naszego serwisu internetowego heritagere.pl do indywidualnych
zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach
końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym
połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach
podobnych lub tożsamych z „cookies”.
„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym
użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych
statystycznych o korzystaniu przez z Serwisu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez
współpracujących z Administratorem reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji
multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych
stronach „cookies”.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania
„cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach
Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach
Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki
umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

NARZĘDZIA LOKALIZACYJNE

Head Asset Solutions może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub
urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom
informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także
gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

WIDGETY I APLIKACJE SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji
społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię” na Facebooku czy widget na Twitterze. Wszystkie
z tych aplikacji społecznościowych mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na
witrynach Head Asset Solutions. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich
aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji
społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają postanowieniom polityki prywatności firm,
które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz
wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

Dodatkowo, na witrynach internetowych Head Asset Solutions mogą znajdować się blogi, fora dyskusyjne, strony
crowdsourcingowe oraz inne aplikacje lub usługi (zwane wspólnie „funkcjami społecznościowymi”). Celem funkcji
społecznościowych jest ułatwienie udostępniania wiedzy i treści. Wszelkie dane osobowe podawane przez
użytkowników korzystających z dowolnych funkcji społecznościowych Head Asset Solutions mogą być udostępniane
innym użytkownikom danej funkcji społecznościowych (chyba że podczas ich zbierania stwierdzono inaczej), nad
którymi mamy ograniczoną kontrolę lub nie mamy jej w ogóle.

W JAKICH CELACH MOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

Korzystając z naszej strony internetowej Twoje dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w celach określonych
w polityce ochrony danych osobowych. W zależności więc od strony internetowej, gdzie pozostawiasz dane,
informujemy Cię każdorazowo o właściwych celach przetwarzania, jednak możemy wskazać następujące znane nam
cele przetwarzania danych:

Wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje dla następujących celów:

Dane osobowe udostępnione przez osoby, a następnie zebrane w sposób opisany powyżej, jak również dane
w zakresie zgody na przetwarzanie danych w celach handlowych i promocyjnych umożliwiają identyfikację osób
jedynie przez Head Asset Solutions. Dane mogą zostać przekazane osobom trzecim, tylko i wyłącznie w przypadku,
gdy korzystamy z usług podwykonawców, szczególnie tych którzy w naszym imieniu i na naszą rzecz zarządzają
naszymi bazami danych. Informacje dotyczące adresów IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym
organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie
orzeczeń organów państwa. Podmioty te nie są administratorami danych, a powierzone dane wykorzystuję tylko
w celach wskazanych przez nas i wynikających z powyżej opisanych podstaw. Dane wynikające ze zbierania tzw.
cookies są przetwarzane przez naszych zaufanych partnerów, których lista wskazana jest poniżej (patrz: pliki
„cookies”).

DOSTĘP DO DANYCH I UPRAWNIENIA

Do danych osobowych przysługuje wgląd osobie fizycznej, której dotyczą. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i
zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, przysługują jej również następujące prawa w
związku z przetwarzaniem jej danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRALNOŚĆ DANYCH

Head Asset Solutions stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed
nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże nawet mimo naszych
najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy
wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby,
które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności. Dodatkowo, jedną z zasad polityki Head
Asset Solutions w tym zakresie jest przechowywanie informacji osobowych tylko przez taki okres, w którym:

Okres przechowywania danych osobowych zależy od konkretnego charakteru i okoliczności (a zwłaszcza celu), w
jakich dane osobowe zostały zebrane.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój
technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego
Serwisu oraz świadczonych usług. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i
zrozumiały.

ODSYŁANIE DO INNYCH STRON

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od
Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki
dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z
zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.