To inwestycja zaprojektowana ze szczególną dbałością o detale zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Każde mieszkanie to optymalnie rozplanowana przestrzeń, do której dodatek stanowią balkon, loggia lub taras z prywatnym ogródkiem w przypadku mieszkań na parterze. Wszystkie pokoje dzienne zostały zaprojektowane z dużymi, podwójnymi drzwiami balkonowymi, które sprawiają, że pomieszczenia pozostaną pełne naturalnego światła od wschodu do zachodu słońca. Sprzyjać temu będzie również wzajemne usytuowanie budynków, minimalizujące zacienienie i skutkujące otwarciem zielonych dziedzińców każdego z budynków na południe. Aby zachować niezwykły klimat i spokój otoczenia, w północnej części kompleksu mieszkaniowego zaprojektowano rozległy teren zielony. Wiodącą myślą przy projektowaniu osiedla było stworzenie wzorcowego środowiska mieszkalnego, wkomponowanego w otoczenie. A pod względem estetycznym – takiej architektury, która jakością i designem wyraźnie zaznaczy swoją obecność w tej części rozwijającego się Opola. 

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Opolu (Equity Apartamenty Barona) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie  13 850 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 664 361,13 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

31.12.2021

 

30.06.2021

 

31.03.2021

Prace budowlane (Etap A):

W okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- wykonano ogrodzenie z zabezpieczeniem placu budowy;
- wytyczono drogi technologiczne oraz place składowe;
- kontynuowano układanie betonu podkładowo-wyrównawczego (tzw. „chudego betonu”);
- przygotowywano teren do wykonania płyty fundamentowej.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 30
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 285,68 m2
Łączna wartość brutto: 7 456 609,72 zł
Średnia cena brutto: 5 799,74 zł

Na ten moment kontynuujemy wylewanie chudego betonu w kolejnych sekcjach wraz z wykonaniem instalacji podposadzkowych oraz przyjmujemy kolejne dostawy stali zbrojeniowej do wykonania płyty fundamentowej. Zakończenie realizacji stanu „0” zgodnie z harmonogramem planowane jest na połowę września. Według deklaracji wykonawcy, prace te mają zakończyć się już na przełomie lipca i sierpnia. Równocześnie przygotowujemy dokumentację wykonawczą niezbędną do rozpoczęcia realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Apartamenty Barona Opole 31.03.21Apartamenty Barona Opole 31.03.21

 

31.12.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– wznowiono prace ziemne (korekta rzędnej posadowienia budynku);
– rozpoczęto prace związane z realizacją płyty fundamentowej (wykonanie odwodnienia z ułożeniem chudego betonu wraz z zabezpieczeniem);– uzbrojono plac budowy w niezbędne media;
– zainstalowano kontener biura sprzedaży inwestycji.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa
sprzedanych mieszkań: 742,44 m2
Wartość brutto sprzedaży: 4 284 039,22 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 5 770,22 zł

Apartamenty Barona Opole 31.12.20Apartamenty Barona Opole 31.12.20

 

30.09.2020

Prace budowlane związane z realizacja I etapu inwestycji

W okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– przygotowanie placu budowy;
– kontynuacja prac ziemnych.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 12
Łączna powierzchnia użytkowa: 544,62 m2
Łączna wartość brutto: 3 138 483,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 5 762,70 PLN

Apartamenty Barona Opole 30.09.20Apartamenty Barona Opole 30.09.20

 

30.06.2020

Prace budowlane

Z początkiem czerwca rozpoczęte zostały prace związane z realizacją I etapu inwestycji. Obejmuje on budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, parkingami terenowymi i wiatą śmietnikową.

Sprzedaż mieszkań

Do dnia 30.06.2020 roku w tej inwestycji sprzedano 7 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 302,43 m2. Wartość brutto sprzedanych mieszkań wyniosła 1 747 500,50 PLN. Średnia cena sprzedaży 1 m2 PUM wyniosła 5 778,20 PLN brutto.

Apartamenty Barona Opole 30.06.20Apartamenty Barona Opole 30.06.20