Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Skórzewo połozonej tuż za granicami administracyjnymi miasta Poznania, w cichej i zielonej jej części, w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Skórzyny. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 23 540 m2 wybudowanych zostanie 10 wolnostojących budynków wielorodzinnych składających się z 5 kondygnacji naziemnych oraz jednej kondygnacji podziemnej przeznaczonej na hale garażową. W inwestycji powstanie ponad 258 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i układach, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 600 m2.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.03.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Cisowa w Poznaniu według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Projekt, który pozyskaliśmy wraz z nieruchomością wymagał znacznej korekty, mającej na celu optymalizację oraz dostosowanie do naszych wytycznych i standardów projektowych. Zmiany były tak daleko idące, że zdecydowaliśmy się na wykonanie projektu koncepcyjnego, obejmującego swym zakresem całość terenu od podstaw.

Przygotowana koncepcja zakłada uproszczenie budynków zarówno w kwestii ekonomicznej (budowlanej), jak i wizualnej. Zaprojektowaliśmy budynki powtarzalne, co znacznie ułatwi i skróci czas budowy. Poprawiliśmy układ konstrukcyjny oraz zmniejszyliśmy średnią powierzchnię mieszkań, dopasowując ją do aktualnych oczekiwań rynku. Dodatkowo zaproponowany przez nas układ budynków lepiej wykorzystuje parametry działki i kierunki stron świata, co bezpośrednio wpływa na lepsze nasłonecznienie mieszkań.

Na podstawie opracowanej koncepcji w pierwszej kolejności przystąpiliśmy do przygotowania projektu budowlanego zamiennego dla pierwszego etapu inwestycji. Obejmuje on realizację dwóch budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3 400 m2 oraz przygotowanie kart sprzedażowych i wizualizacji potrzebnych do sprawnego uruchomienia procesu sprzedaży mieszkań. Równolegle przystąpiliśmy do przeniesienia na spółkę celową wydanej dla poprzedniego inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę, jak również decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Wystąpiliśmy też o prolongatę lub (jeśli byłoby to wymagane) o nowe warunki techniczne przyłączeniowe do odpowiednich gestorów sieci.

 

Sprzedaż mieszkań

W zakresie sprzedaży przygotowane zostały wizualizacje i karty mieszkań dla pierwszego etapu oraz rozpoczęta została rekrutacja na stanowisko doradcy ds. sprzedaży mieszkań. W najbliższych dniach złożymy do urzędu wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę dla pierwszego etapu inwestycji. Rozpoczęliśmy prace nad projektem budowlanym zamiennym dla kolejnych etapów oraz nad projektem wykonawczym dla pierwszego etapu. Oczekujemy również na wydanie brakujących warunków technicznych na media docelowe.


W zakresie przygotowania budowy sporządziliśmy plan organizacji budowy oraz wystąpiliśmy z wnioskami o wydanie warunków technicznych na media do celów budowlanych. Jeszcze w maju bieżącego roku planujemy uruchomić sprzedaż mieszkań pierwszego etapu inwestycji obejmującego 70 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3 400 m2 i metrażach od 33 do 73 m2. W ofercie znajdą się także podziemne i naziemne miejsca parkingowe oraz komórki lokatorskie.