Bogata historia i piękna architektura wyróżniają Gliwice na mapie Górnego Śląska. Szeroka oferta kulturalna oraz wysoko rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne sprawiają, że to idealne miejsce do życia. Gliwice to miasto, które ciągle się rozwija, stawiając na nowoczesne technologie. To tutaj działa jedna z największych stref ekonomicznych w kraju, która pozwala na zatrudnienie tysięcy pracowników. W ramach inwestycji, w metodzie tradycyjnej, wybudowane zostaną dwa sześciokondygnacyjne budynki mieszkalne z pomieszczeniami usługowo-handlowymi na parterze. W każdym z nich przewidziano windę. Jeżeli chodzi o lokale, znajdziemy tu zarówno 1-pokojowe kawalerki o powierzchni blisko 25 m kw., jak i 5-pokojowe apartamenty o metrażu ponad 86 m kw.

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Gliwicach (Equity Apartamenty Dąbrowskiego), rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 15 919 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 833 610,17 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

31.03.2022

 

31.12.2021

Gliwice Dąbrowskiego 31.12.21Gliwice Dąbrowskiego 31.12.21Gliwice Dąbrowskiego 31.12.21

 

30.09.2021

Prace budowlane

Do dnia 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- ogrodzono teren inwestycji;
- dokonano wyburzeń budynków i obiektów budowlanych;
- dokonano wycinki krzewów (niewymagających decyzji o wycince);
- zdjęto humus, wyrównano i uporządkowano teren;
- pozyskano i uprawomocniono decyzję zezwalającą na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
- podpisano umowę na głębokie wykopy oraz na wycinkę zieleni.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 6
Łączna powierzchnia użytkowa: 295,53 m2
Łączna wartość brutto: 1 967 421,50 zł
Średnia cena brutto: 6 657, 26 zł

Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 16 lokali mieszkalnych. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z dwoma klientami, które w najbliższych dniach powinny przekształcić się w umowy rezerwacyjne. Od października obserwujemy wzrost zainteresowania mieszkaniami, co wiążemy m.in. z rozpoczęciem prac na terenie inwestycji.

Gliwice Dąbrowskiego 30.09.21Gliwice Dąbrowskiego 30.09.21

 

31.03.2021

Prace budowlane

W dniu 20.11.2020 roku spółka zawarła umowę projektową na wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej przygotowanie projektu wykonawczego (technicznego) dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Umowa obejmowała również dostosowanie struktury mieszkań do oczekiwań Zamawiającego oraz przygotowanie materiałów sprzedażowych (kart mieszkań).

Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem placu budowy oraz prac ziemnych zaplanowane jest na początek lipca. Natomiast start realizacji garażu podziemnego przewidziany jest od września, po zakończeniu projektu wykonawczego konstrukcji i instalacji sporządzanego przez pracownię architektoniczną.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień sporządzenia raportu uruchomiona została przedsprzedaż mieszkań i lokali usługowych. W ofercie znalazło się 201 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach oraz 6 lokali usługowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ich doskonałe usytuowanie w ciągu pieszym od strony ulicy. Na chwilę obecną sprzedaż wynosi 4 mieszkania oraz 6 lokali usługowych – co pokazuje bardzo duże zainteresowanie inwestycją, biorąc pod uwagę to, że start kampanii marketingowej jest zaplanowany dopiero na drugą połowę maja, wtedy też zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa inwestycji.

Gliwice Dąbrowskiego 31.03.21Gliwice Dąbrowskiego 31.03.21