Apartamenty Dobrzańskiego to zespół trzech ośmiokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, wizualnie tworzących jedną bryłę. Inwestycja będzie zlokalizowana przy ulicy Dobrzańskiego w Sosnowcu. Budynki mają prostą bryłę i neutralną kolorystykę. Pionowy, rytmiczny podział elewacji wyznacza strefy poszczególnych budynków. Biel, odcienie szarości i grafitu to dominująca paleta barw. W projekcie przewidziano zastosowanie na elewacji farb antysmogowych, które poprawiają jakość powietrza poprzez redukcję toksycznych tlenków azotu. Teren inwestycji zagospodarowany zostanie zielenią i elementami małej architektury. Znajdą się tu naziemne miejsca parkingowe dla mieszkańców i ich gości, a także plac zabaw dla dzieci.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Dobrzańskiego w Sosnowcu według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

 • zlecono złożenie wniosku o aktualizację decyzji o wycinkę drzew na terenie inwestycji 
 • złożono wniosek o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie bilansowania i przeliczania ilości miejsc postojowych na lokale mieszkalne
 • wykonano analizę projektową możliwości zmiany parkliftów na ewentualną dodatkową kondygnacje garażową

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 91,42 m²
Łączna wartość brutto: 642 256,00 zł
Średnia cena brutto: 7 025,33 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Dobrzańskiego w Sosnowcu według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

 • Tauron Dystrybucja w ramach realizacji umowy przyłączeniowej przygotował projekt, uzgodnił z projektantami osiedla trasę przyłączy i lokalizację stacji trafo oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji transformatorowej 
 • podpisano porozumienie z Tauron Dystrybucja dotyczące realizacji przyłącza

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 45,86 m²
Łączna wartość brutto: 318 780 zł
Średnia cena brutto: 7 000 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Dobrzańskiego w Sosnowcu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • odebrano projekty wykonawcze dla etapu I z naniesionymi uwagami (po weryfikacji)
 • uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską
 • w Urzędzie Miasta Sosnowca zgłoszono przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszeń 
 • w Urzędzie Miasta Sosnowca zgłoszono budowę przyłącza wodociągowego i uzyskano potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • zakończono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją
 • wykonano przyłącze sieci wodociągowej wraz ze studnią wodomierzową (docelową)
 • wykonano ogrodzenie terenu pod pierwszy etap budowy
 • rozprowadzono wodę na cele budowlane 
 • wykonano podbudowę pod biuro budowy i zainstalowano biuro budowy wraz z podłączeniem wody i kanalizacji sanitarnej 

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 45,86 m²
Łączna wartość brutto: 318 780 zł
Średnia cena brutto: 6 951,16 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Dobrzańskiego w Sosnowcu według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • opracowano projekt zamienny zagospodarowania terenu w zakresie zmiany dojazdu do drogi publicznej, układu komunikacyjnego i drogi pożarowej
 • uzyskano zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę w wyżej opisanym zakresie
 • uzgodniono w ZUDP usytuowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
 • uzyskano decyzję wycinkową oraz zamienną decyzję wycinkową
 • uzyskano projekty wykonawcze oraz przedmiary dla całego zakresu (do weryfikacji)

 

Nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja zakupiona została bez dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Proces projektowy – od koncepcji, przez projekt budowlany wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i projektem wykonawczym – przeprowadzony został na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi wytycznymi i standardami projektowymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pozyskaliśmy w lutym 2022 roku. Uzyskaliśmy też szereg decyzji i uzgodnień niezbędnych w procesie przygotowania projektu, a także zawarliśmy umowy przyłączeniowe z gestorami mediów.

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • opracowano logistykę budowy i rozpoczęto prace związane z przygotowaniem placu budowy
 • rozpoczęto wycinkę zieleni na podstawie uzyskanej decyzji o wycince

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 45,54 m²
Łączna wartość brutto: 318 780 zł
Średnia cena brutto: 7 000 zł

 

Do sprzedaży wprowadzono 80 mieszkań realizowanych w ramach I etapu. Ich łączna powierzchnia użytkowa wynosi 4 006,60 m². Mieszkania oferowane są w cenach od 6 700 do 7 600 zł/m². Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentydobrzanskiego.pl.

Na dzień 15.11.2022 roku stan podpisanych umów nie zmienił się.

Na budowie kontynuujemy prace związane z przygotowaniem i organizacją placu budowy. Zakończyliśmy wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Przygotowujemy zaplecze budowy wraz z placami składowymi i drogami dojazdowymi, podłączamy niezbędne media budowlane.

Do połowy listopada teren zostanie ogrodzony i zainstalowany zostanie kontener biura budowy. Przygotowujemy się również do kontraktacji wykonawcy robót ziemnych – trwa wstępne oszacowanie kosztów i przygotowanie zapytań ofertowych.