Apartamenty Kościuszki to osiedle, które będzie funkcjonowało jak małe miasteczko - z własną infrastrukturą, lokalami usługowymi, placami zabaw, zapewniające przyszłym mieszkańcom wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w podmiejskiej przestrzeni. Oryginalna forma z tradycyjnym elementem w postaci dachu mansardowego, wyróżniony parter, wysoka jakość materiałów, indywidualne elementy identyfikacyjne w postaci unikalnych grafik, a także doskonała komunikacja z Wrocławiem decydują o atrakcyjności tego projektu. W bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji, oprócz zielonych terenów nadodrzańskich znajduje się Park Brochowski i Bieńkowicki z boiskiem i atrakcjami dla dzieci. 

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski we Wrocławiu (Equity Wrocław Zacharzyce) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 30 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 3 339 876,49 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

31.03.2022

 

 

31.12.2021

Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.12.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.12.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.12.21

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 - 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

Etap I (Budynki 1-9)

- kontynuowano wykonanie konstrukcji szkieletowej (ok. 90% zaawansowania);
- rozpoczęto realizację instalacji sanitarnych oraz elektrycznych (ok. 13% zaawansowania);
- rozpoczęto realizację konstrukcji dachy (ok. 15% zaawansowania);
- rozpoczęto pracę nad elewacjami budynków (ok. 20% zaawansowania);
- trwa montaż stolarki okiennej (ok. 15% zaawansowania).

Zaawansowanie budowy Etapu I na dzień 30.09.2021 - ok. 45%

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 48
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 267,85 m2

Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 51 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 423,42 m2, co stanowi ponad 50% zasobów wprowadzonych do sprzedaży. Od listopada wprowadziliśmy nowy cennik mieszkań. Zakres aktualnych cen mieści się w przedziale od 7 000 do 7 400 zł/m2 (pierwsze mieszkania sprzedawane były w cenie od 6 300 zł /m2).

Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.09.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.09.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.09.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.09.21

30.06.2021

Prace budowlane

Realizacja inwestycji podzielona została na 4 etapy, w każdym po 9 budynków. Pierwszy etap obejmuje 6 budynków mieszkalnych i 3 budynki mieszkalno-usługowe, w których znajdzie się łącznie 96 mieszkań i 6 lokali usługowych.

W okresie od 01.04.2021 - 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

Etap I (Budynki 1-9)

- zakończono prace ziemne niezbędne do wykonania fundamentów oraz posadowienia budynków;
- zakończono stan "0";
- rozpoczęto wykonanie konstrukcji szkieletowej (ok. 20% zaawansowania);
- realizacja ścian parterów (ok. 30% zainteresowania);
- realizacja stropów nad kondygnacją parteru (ok. 20% zaawansowania);

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa: 905,00 m2

Na dzień 05.08.2021 roku sprzedano 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1204,82 m, co stanowi 25% zasobów wprowadzonych do sprzedaży. Zainteresowaniem cieszą się zarówno najmniejsze mieszkania 2 pokojowe o powierzchni ok. 36 m2, jak i te największe - 4 pokojowe z ogródkami.

Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.06.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.06.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 30.06.21

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 - 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- wykonano ogrodzenie działki;
- wytyczono główne drogi technologiczne;
- zainstalowano biuro budowy;
- przyłączono media (prąd i woda);
- rozpoczęto prace ziemne niezbędne do wykonania płyty fundamentowej oraz do posadowienia budynków;
- zakontraktowano wykonawcę konstrukcji szkieletowej budynków (etap I).

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 173,06 m2
Łączna wartość brutto: 1 142 673,64 zł
Średnia cena brutto: 6 602,76 zł

Wraz z postępem prac na budowie rośnie grono klientów zainteresowanych zakupem mieszkania. Sprzedaż od zakończenia pierwszego kwartału znacznie przyspieszyła. Na dzień
05.05.2021 sprzedano 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 541 m2, co stanowi 11% zasobów dostępnych w aktualnej ofercie.

Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.03.21Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.03.21

31.12.2020

Prace budowlane

Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) trwają prace związane z doprowadzeniem prądu i wody na cele budowlane na teren budowy. Równolegle procedowane są decyzje w zakresie docelowych mediów. Ze względu na lokalizację inwestycji oraz jej wielkość (1000 mieszkań) procesy w zakresie uzbrojenia są złożone i czasochłonne. Jednocześnie zabezpieczona jest podstawowa kadra prowadząca projekt oraz inspektor nadzoru. Wyłoniony został wykonawca prac ziemnych, które ruszą jeszcze w lutym. 

Sprzedaż mieszkań

Przedsprzedaż mieszkań w inwestycji rozpoczęła się w pierwszym tygodniu grudnia. Zawarte zostało także pierwsze 5 umów, a od początku stycznia widzimy wzmożone zainteresowanie projektem.

Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.12.20Apartamenty Kościuszki Zacharzyce 31.12.20