Apartamenty Merliniego to funkcjonalny budynek o współczesnej formie, składający się z trzech optycznie rozsuniętych brył – tworzących dwa atria wewnętrzne. Jednym z najważniejszych założeń projektu było integrowanie nowoczesnej zabudowy z parkowym otoczeniem przyległych terenów poprzez stworzenie wewnętrznych przestrzeni zielonych, przenikających się z istniejącą w sąsiedztwie zielenią. Dodatkowo, lokalizacja inwestycji gwarantuje łatwy i sprawny dojazd zarówno do centrum miasta, jak i do najważniejszych ośrodków biznesowo-usługowych stolicy.

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Warszawie (Equity Apartamenty Merliniego) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 30 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 3 454 437,14 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

 

31.12.2021

30.09.2021

30.06.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2021 - 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono palowanie;
- wykonano tymczasowe przyłączenie energetyczne (energia na cele budowy);
- wykonano płytę fundamentową (80% zaawansowania);
- wykonano elementy pionowe kondygnacji -1 (80% zaawansowania);
- wykonano strop nad garażem (40% zaawansowania);
- rozpoczęto zasypki fundamentów.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 128,59 m2

W momencie raportowania, prowadzonych jest kilkanaście zaawansowanych rozmów, podpisane zostały też kolejne 2 umowy. Wraz z zaawansowaniem budowy obserwujemy rosnące zainteresowanie Klientów, więc w drugiej połowie roku spodziewamy się znaczącego przyspieszenia tempa sprzedaży.

Merliniego Warszawa 30.06.21Merliniego Warszawa 30.06.21

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 - 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono wykop pod budynek;
- wykonano zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską;
- wykonano pale pod powierzchnią ok. 70% budynku;
- uzbrojono działkę w niezbędne na tym etapie media;
- rozpoczęto wykonywanie podkładów pod płytę fundamentową.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 89,41 m2
Łączna wartość brutto: 1 609 380,00 zł
Średnia cena brutto: 18 000,00 zł

W związku z nieosiągniętym porozumieniem w rozmowach z funduszem, pod koniec marca rozpoczęliśmy sprzedaż indywidualną. Inwestycja ze względu na lokalizację cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Prowadzimy też kilkanaście zaawansowanych rozmów, zarówno z klientami indywidualnymi jak i instytucjonalnymi, zainteresowanymi nabyciem mieszkań w celach inwestycyjnych. Spodziewamy się, że wraz ze wzrostem zaawansowania budowy, sprzedaż będzie dynamicznie rosła.

Merliniego Warszawa 31.03.21Merliniego Warszawa 31.03.21

31.12.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.10.2020 - 31.12.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– zakontraktowano i wprowadzono na teren budowy głównego wykonawcę;
– wyłoniono wykonawcę robót specjalistycznych związanych z wykonaniem posadowienia pośredniego budynku na palach CFA tzw. palowania (rozpoczęcie prac planowane jest na dzień 01.02.2021);
– rozpoczęto prace ziemne związane z wymianą i wyrównaniem gruntu;
– organizowano zaplecze budowy (media);
– rozpoczęto prace przygotowawcze do zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską;
– dokonywano uzgodnień niezbędnych do sprawnej obsługi komunikacyjnej budowy.

Merliniego Warszawa 31.12.20Merliniego Warszawa 31.12.20

30.09.2020

Prace budowlane

W okresie od 01 - 30.09.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– ogrodzenie terenu inwestycji;
– wykonanie badań gruntowych;
– przygotowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych.

Sprzedaż mieszkań

Niezwłocznie po nabyciu praw autorskich do Projektu spółka przystąpiła do opracowania materiałów sprzedażowych, przygotowania strony internetowej i kampanii reklamowej inwestycji.

Merliniego Warszawa 30.09.20