Inwestycja zlokalizowana jest w zielonej części Oświęcimia przy ul. Stefana Batorego nad rzeką Młynówką. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 37 700 m² zaplanowano budowę nowoczesnego osiedla składającego się z trzy- i czterokondygnacyjnych willi o charakterze rezydencji oraz sześciokondygnacyjnych apartamentowców. W inwestycji powstaną 574 mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 26 do 70 m² o łącznej powierzchni użytkowej ok. 26 600 m². Na wyższych kondygnacjach mieszkania będą posiadały przestronne balkony, na parterze ogródki. W lokalach na najwyższych kondygnacjach zaplanowano również tarasy widokowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.03.2023

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace budowlane - Etap 3MWA budynki W.13, W.14, W.15, W.16

 • zakończono murowanie ścian konstrukcyjnych drugiej kondygnacji
 • wykonano pionowe elementy żelbetowe w tym trzony wind i klatek schodowych drugiej kondygnacji 
 • rozłożono stropy typu filigran i rozpoczęto ich dozbrajanie 
 • zakończono betonowanie stropów nad 2 kondygnacją (90%)
 • rozpoczęto proces ofertowania i kontraktowania kolejnych zakresów robót (dostawa i montaż stolarki okiennej, wykonanie instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan, wentylacji, dachu, elewacji)

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 27
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 183,11 m²
Łączna wartość brutto:  8 531 398,00 zł
Średnia cena brutto: 7 148,60 zł

 

 

31.12.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace budowlane - Etap 3MWA

 • zakończono realizację kondygnacji parteru pod względem konstrukcyjnym wraz ze stropami dla wszystkich 4 budynków
 • wymurowano ściany konstrukcyjne zewnętrzne trzech budynków (W.13, W.15 i W.16)
 • wykonano część elementów żelbetowych (rdzenie i jeden trzon windowy na budynku W.16)

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 22
Łączna powierzchnia użytkowa: 982,22 m²
Łączna wartość brutto:  7 021 493 zł
Średnia cena brutto: 7 148,60 zł

 

30.09.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace budowlane - Etap 3MWA

 • zakończono roboty murarskie na poziomie garażu (komórki lokatorskie)
 • zamontowano prefabrykowane biegi i spoczniki pomiędzy garażem a parterem
 • zakończono kompleksowo kondygnację parteru pod względem konstrukcyjnym (ściany nośne, rdzenie, trzony klatek schodowych i wind) wraz z zabetonowaniem stropów (budynki W.13, W.15, W.16)
 • zakończono kondygnację parteru w zakresie ścian nośnych i elementów (budynek W.14) żelbetowych oraz rozłożono stropy filigran nad parterem
 • rozpoczęto zbrojenie stropu nad kondygnacją parteru budynku (W.14)
 • rozpoczęto roboty murarskie ścian nośnych kondygnacji 2 dla budynków W.13, W.15, W.16
 • rozpoczęto montaż zbrojenia i deskowanie rdzeni, trzonów klatek schodowych oraz wind kondygnacji 2 dla budynków W.13, W.15, W.16
 • wykonywano zbrojenie na odkładzie dla wyższych kondygnacji (rdzeni, belek, trzonów klatek schodowych i wind)

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 19
Łączna powierzchnia użytkowa: 839,27 m²
Łączna wartość brutto: 5 959 113 zł
Średnia cena brutto: 7 100,35 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku stan sprzedaży nie zmienił się.

Na budowie do końca października zabetonowaliśmy strop nad parterem w budynku W.14, co oznacza, że pod względem konstrukcyjnym została zakończona kondygnacja pierwsza (parter) dla wszystkich części budynku. Obecnie kontynuujemy wykonanie konstrukcji wraz z jej zwieńczeniem stropami dla kondygnacji drugiej (1 piętro). Prace te dla całości budynku planujemy zakończyć do końca listopada. Na bieżąco realizowane są dostawy materiałów budowlanych, stali, pustaków, stropów typu filigran oraz prefabrykowanych balkonów, biegów i spoczników. W trakcie dozbrajania stropów typu filigran rozprowadzane są instalacje elektryczne w postaci peszli wraz z kablami elektrycznymi.

W zakresie etapów 4MWA, 4MWB, 3MWB trwają analizy projektowe dotyczące zmiany parkliftów niezależnych na zależne i związanej z tym korekty głębokości posadowienia budynków. Trwa szacowanie kosztów wprowadzanych zmian i procedowana jest umowa z biurem projektowym na wykonanie tego zakresu prac.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe

 • przygotowano projekt wykonawczy dla etapu 4MWB

 

Prace budowlane

Etap 3MWA

 • wykonano płytę fundamentową
 • wykonano ściany żelbetowe kondygnacji garażu 
 • wykonano strop nad kondygnacją garażu 
 • zlecono prefabrykację okien 
 • zlecono projekt i prefabrykację stropów filigran nad częściami mieszkalnymi

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 15 
Łączna powierzchnia użytkowa: 685,16 m²
Łączna wartość brutto: 4 797 073,00 zł 
Średnia cena brutto: 7 001,39 zł 

 

Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentymlynowka.pl. Na dzień 15.08.2022 roku sprzedanych mamy 18 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 798,13 m² i wartości 5 650 113,00 zł. Średnia cena brutto jednego metra kwadratowego kształtuje się na poziomie ok. 7 080 zł. 

Na budowie zintensyfikowaliśmy prace nad realizacją etapu 3MWA. Zakończyliśmy stan 0 budynku wraz z zabetonowaniem stropu. Wykonujemy roboty murarskie na poziomie garażu 
(komórki lokatorskie) i parterze, a także zbrojenie i betonowanie trzonów klatek, wind oraz trzpieni żelbetowych w ścianach murowanych. Przeprowadzamy deskowanie stropu nad parterem (budynek W.16, W.13), a także stropów typu filigran (w części W.13). Wykonanie ścian i stropu nad parterem planujemy zakończyć do końca sierpnia bieżącego roku. 

Na zewnątrz wykonywana jest hydroizolacja ścian zewnętrznych garażu oraz obsypywane są fundamenty. Wyprzedzająco na odkładzie wykonywane jest zbrojenie dla wyższych
kondygnacji (trzpienie, ściany szybów windowych, klatek schodowych). Regularnie realizowane są dostawy materiałów budowlanych - materiałów murowych, stropów typu filigran, biegów schodowych. Wkrótce rozpoczniemy prace na poziomie garażu i na kondygnacjach mieszkalnych w zakresie instalacji elektrycznych (ułożenie peszli w warstwach stropu) oraz instalacji
sanitarnych (piony instalacyjne). 

 

 

31.03.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Realizacja inwestycji Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu podzielona została na sześć etapów pokrywających się z przeznaczeniem poszczególnych obszarów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z końcem pierwszego kwartału 2022 roku zakończyliśmy prace w zakresie projektu budowlanego, pozyskaliśmy decyzje o pozwoleniu na budowę dla całości zamierzenia oraz przygotowaliśmy kompletny projekt wykonawczy dla etapu 3MWA i projekt wykonawczy stanu zero dla etapu 4MWB.


Doprowadziliśmy do podpisania trójstronnego porozumienia z Urzędem Miasta Oświęcim i PEWiK, na podstawie którego aktywnie uczestniczyliśmy w procesie przygotowania przez Miasto Oświęcim inwestycji publicznej polegającej na budowie drogi publicznej na odcinku od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu (uzyskaliśmy ZRiD – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), przebiegającej przez teren osiedla. Realizacja drogi wraz z instalacjami przebiegającymi rozpoczęła się w październiku 2021 roku. Do końca pierwszego kwartału 2022 roku wykonano wszystkie podejścia i przyłącza z drogi ZRiD dla każdego z etapów inwestycji.

 

Prace budowlane

Etap 3MWA
Zakres prac:

Rozpoczęcie robót – listopad 2021 roku

 • przygotowano plac budowy i zapewniono niezbędne media na cele budowy
 • wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 • wykonano humusowanie i roboty ziemne
 • wykonano zbrojenie płyty fundamentowej wraz z instalacjami, tj. kanalizacją podposadzkową i uziemieniem
 • wykonano betonowanie płyty fundamentowej (50% zaawansowania prac)
 • wykonano zbrojenie wraz z zabetonowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych zesłupami (50% zaawansowania prac)

 

Etap 4MWB
Zakres prac:

Rozpoczęcie robót – luty 2022 roku

 • przygotowano plac budowy
 • wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 • wykonano humusowanie i roboty ziemne z obniżeniem terenu o ok. 2m p.p.t., wykop na odkład

 

Sprzedaż mieszkań:

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży:
Liczba: 152
Metraż: 28-71 m²

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 11
Łączna powierzchnia użytkowa: 518,66 m²
Łączna wartość brutto: 3 606 991,00 zł
Średnia cena brutto: 6 954,44 zł

 

Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentymlynowka.pl. Na dzień 15.05.2022 roku sprzedanych mamy 14 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 644,02 m² i wartości 4 500 585,00 zł. Średnia cena brutto jednego m² kształtuje się na poziomie ok. 6 900,00 zł. Do sprzedaży wprowadzone zostały oba realizowane obecnie etapy inwestycji, tj. 3MWA i 4MWB.

Na dzień 16.05.2022 roku na etapie 3MWA kontynuujemy prace nad realizacją stanu zero. Betonujemy płytę fundamentową w brakującym zakresie, wykonujemy zbrojenie wind, zbrojenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Te prace planujemy zakończyć jeszcze w maju bieżącego roku. Czekamy na dostawę i montaż stropu typu filigran. Następnie rozpoczniemy wykonanie hydroizolacji powłokowej i zasypów po hydroizolacji. Stan zero budynku, o ile nie nastąpi przesunięcie terminu dostawy stropu, zakończony zostanie do 30 czerwca 2022 roku.

Etap 4MWB realizowany jest z nieznacznym przesunięciem czasowym w stosunku do etapu 3MWA. W chwili obecnej przeprowadzane są tu prace związane z niwelacją terenu pod przygotowanie drogi dojazdowej i platformy roboczej dla zabezpieczenia wykopu. Następnie wykonane zostanie zabezpieczenie wykopu oraz kontynuowane będą roboty ziemne. W zakresie drogi ZRiD realizowane są prace instalacyjne związane z wykonywaniem rurociągu DN400 wzdłuż ul. Batorego oraz prace brukarskie. Kolejnym krokiem będzie wykonanie docelowych zjazdów na posesje i ułożenie nawierzchni z kostki w ciągach pieszych.