Inwestycja zlokalizowana jest w zielonej części Oświęcimia przy ul. Stefana Batorego nad rzeką Młynówką. Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 37 700 m2 zaplanowano budowę nowoczesnego osiedla składającego się z trzy- i czterokondygnacyjnych willi o charakterze rezydencji oraz sześciokondygnacyjnych apartamentowców. W inwestycji powstaną 574 mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o metrażach od 26 do 70 m2 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 26 600 m2. Na wyższych kondygnacjach mieszkania będą posiadały przestronne balkony, na parterze ogródki. W lokalach na najwyższych kondygnacjach zaplanowano również tarasy widokowe.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Realizacja inwestycji Apartamenty Młynówka w Oświęcimiu podzielona została na sześć etapów pokrywających się z przeznaczeniem poszczególnych obszarów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z końcem pierwszego kwartału 2022 roku zakończyliśmy prace w zakresie projektu budowlanego, pozyskaliśmy decyzje o pozwoleniu na budowę dla całości zamierzenia oraz przygotowaliśmy kompletny projekt wykonawczy dla etapu 3MWA i projekt wykonawczy stanu zero dla etapu 4MWB.


Doprowadziliśmy do podpisania trójstronnego porozumienia z Urzędem Miasta Oświęcim i PEWiK, na podstawie którego aktywnie uczestniczyliśmy w procesie przygotowania przez Miasto Oświęcim inwestycji publicznej polegającej na budowie drogi publicznej na odcinku od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej w Oświęcimiu (uzyskaliśmy ZRiD – zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), przebiegającej przez teren osiedla. Realizacja drogi wraz z instalacjami przebiegającymi rozpoczęła się w październiku 2021 roku. Do końca pierwszego kwartału 2022 roku wykonano wszystkie podejścia i przyłącza z drogi ZRiD dla każdego z etapów inwestycji.

 

Prace budowlane

Etap 3MWA
Zakres prac:

Rozpoczęcie robót – listopad 2021 roku

  • przygotowano plac budowy i zapewniono niezbędne media na cele budowy
  • wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
  • wykonano humusowanie i roboty ziemne
  • wykonano zbrojenie płyty fundamentowej wraz z instalacjami, tj. kanalizacją podposadzkową i uziemieniem
  • wykonano betonowanie płyty fundamentowej (50% zaawansowania prac)
  • wykonano zbrojenie wraz z zabetonowaniem ścian wewnętrznych i zewnętrznych zesłupami (50% zaawansowania prac)

 

Etap 4MWB
Zakres prac:

Rozpoczęcie robót – luty 2022 roku

  • przygotowano plac budowy
  • wykonano wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
  • wykonano humusowanie i roboty ziemne z obniżeniem terenu o ok. 2m p.p.t., wykop na odkład

 

Sprzedaż mieszkań:

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży:
Liczba: 152
Metraż: 28-71 m2

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 11
Łączna powierzchnia użytkowa: 518,66 m2
Łączna wartość brutto: 3 606 991,00 zł
Średnia cena brutto: 6 954,44 zł

 

Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentymlynowka.pl. Na dzień 15.05.2022 roku sprzedanych mamy 14 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 644,02 m2 i wartości 4 500 585,00 zł. Średnia cena brutto jednego m2 kształtuje się na poziomie ok. 6 900,00 zł. Do sprzedaży wprowadzone zostały oba realizowane obecnie etapy inwestycji, tj. 3MWA i 4MWB.

Na dzień 16.05.2022 roku na etapie 3MWA kontynuujemy prace nad realizacją stanu zero. Betonujemy płytę fundamentową w brakującym zakresie, wykonujemy zbrojenie wind, zbrojenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Te prace planujemy zakończyć jeszcze w maju bieżącego roku. Czekamy na dostawę i montaż stropu typu filigran. Następnie rozpoczniemy wykonanie hydroizolacji powłokowej i zasypów po hydroizolacji. Stan zero budynku, o ile nie nastąpi przesunięcie terminu dostawy stropu, zakończony zostanie do 30 czerwca 2022 roku.

Etap 4MWB realizowany jest z nieznacznym przesunięciem czasowym w stosunku do etapu 3MWA. W chwili obecnej przeprowadzane są tu prace związane z niwelacją terenu pod przygotowanie drogi dojazdowej i platformy roboczej dla zabezpieczenia wykopu. Następnie wykonane zostanie zabezpieczenie wykopu oraz kontynuowane będą roboty ziemne. W zakresie drogi ZRiD realizowane są prace instalacyjne związane z wykonywaniem rurociągu DN400 wzdłuż ul. Batorego oraz prace brukarskie. Kolejnym krokiem będzie wykonanie docelowych zjazdów na posesje i ułożenie nawierzchni z kostki w ciągach pieszych.