Oba budynki zaprojektowane zostały w układzie półotwartym w kształcie litery „U”. Pozwoliło to zapewnić optymalne doświetlenie mieszkań oraz wydzielić przestrzeń z zielenią, placami zabaw i elementami małej architektury. Budynki mają proste bryły oraz rytmiczne układy okien i balkonów. Jasna elewacja kontrastuje z elementami ciemnego grafitu, nadając zamierzeniu uniwersalny, ponadczasowy charakter. Bilans miejsc parkingowych zapewnią głównie miejsca w podziemnych halach garażowych. Pozwoli to wyeliminować ruch kołowy z terenu osiedla, które stanie się bardziej przyjazne i bezpieczne dla przyszłych mieszkańców.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ostrogórska w Sosnowcu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

  • przygotowano dokumentację wykonawczą 
  • przygotowano i uzgodniono projekt przekładki rurociągu wodociągowego kolidującego z inwestycją 
  • przygotowano inwentaryzację zieleni i na jej podstawie uzyskano decyzję o wycince drzew kolidujących z inwestycją 

 

Nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja Apartamenty Ostrogórska zakupiona została bez dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę. Cały proces projektowy - od koncepcji, przez projekt budowlany wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i projektem wykonawczym przeprowadzony został na nasze zlecenie, zgodnie z naszymi wytycznymi oraz standardami projektowymi. Decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami 
wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą pozyskaliśmy w styczniu 2022 roku.

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

  • opracowano logistykę budowy i wystąpiono o niezbędne media na cele budowy 
  • doprowadzono wodę na cele budowy 
  • ogrodzono teren budowy 
  • wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z uzyskaną decyzją

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 6 
Łączna powierzchnia użytkowa: 268,90 m²
Łączna wartość brutto: 1 941 083,00 zł 
Średnia cena brutto: 7 218,61 zł 

 

Sprzedaż mieszkań w inwestycji uruchomiona została w marcu 2022 roku. W ramach I etapu w ofercie znalazło się 125 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5937,86 m². Mieszkania oferowane są w cenach od 6 500 do 8 000 złotych za m². Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.apartamentyostrogorska.pl.

Na dzień 15.08.2022 roku mamy podpisanych 6 umów o łącznej wartości 1 941 083,00 złotych. Pod koniec sierpnia ruszamy z dużą kampanią marketingową związaną z rządowym programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, która umożliwi zakup mieszkania osobom spełniającym warunki programu bez zaangażowania środków własnych.

Kontynuujemy prace związane z organizacją placu budowy. Przygotowujemy zaplecze budowy wraz z placami składowymi i drogami dojazdowymi - prace te zakończą się do połowy września tego roku. W drugiej połowie sierpnia wykonamy przekładkę rurociągu wodnego zgodnie z uzgodnioną dokumentacją oraz przyłącze energetyczne na cele budowy (czekamy na podpisanie umowy przez obie strony).

W tym samym czasie wprowadzimy na teren budowy wykonawcę robót ziemnych i w pierwszej kolejności rozpoczniemy realizację wykopu pod budynek nr 1. Ten etap prac zakończy się do końca bieżącego roku.