Apartamenty Rzepakowa to zespół budynków mieszkalnych z usługami, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną i drogową w rejonie ulic Rzepakowej i Jankego w Katowicach. W przestrzeni wspólnej między budynkami zaprojektowany został zielony dziedziniec, który nadaje inwestycji kameralny, parkowy charakter. Ciekawa, przyjemna w odbiorze architektura, funkcjonalne układy mieszkań, doskonała lokalizacja osiedla w wysoce zurbanizowanej części miasta, rozbudowana komunikacja oraz bliskość terenów zielonych i przestrzeni rekreacyjnych sprawią, że miejsce to z pewnością spełni oczekiwania przyszłych mieszkańców.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Rzepakowa w Katowicach według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzyskano projekt budowlany
 • uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę 
 • opracowano nową strukturę układu mieszkań dopasowaną do wytycznych Inwestora
 • renegocjacje uzgodnień i warunków umów przyłączeniowych
 • procedowanie decyzji dotyczącej wycinki drzew

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Rzepakowa w Katowicach według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • procedowano umowę z projektantem na wykonanie projektu zamiennego w zakresie budynków A, B i H
 • procedowano i uzyskano decyzję podziałową wydzielającą działki pod poszczególne etapy
 • podpisano porozumienie z Tauron Ciepło dot. umieszczenia infrastruktury ciepłowniczej w terenie należącym do Spółki i jednocześnie uzyskano zapewnienie możliwości wpięcia projektowanej inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Rzepakowa w Katowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • wykonano przyłącze elektroenergetyczne na cele budowy
 • wykonano wycinkę drzew niewymagających decyzji wycinkowej
 • podpisano umowę na wycinkę drzew wymagających decyzji wycinkowej
 • podpisano umowę na wykonanie przyłącza wody
 • podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia panelowego 

 

Sprzedane mieszkania:

W związku z podjętą decyzją o zmianie struktury i układów mieszkań sprzedaż uruchomiona zostanie po uzyskaniu zamiennego projektu budowlanego oraz przygotowaniu nowych kart lokali.