To unikalne miejsce zainspirowało architektów do zaprojektowania klasycznej architektury w nowoczesnej odsłonie. Elewacje o pionowych podziałach dodają bryłom lekkości, a zdobione ręcznie Equity Senatorska proponuje unikalny koncept na polskim rynku nieruchomości - starannie wyselekcjonowany projekt mieszkaniowy zapewniający atrakcyjną stopę zwrotu przy zachowaniu maksimum bezpieczeństwa. Formowane płytki klinkierowe w kolorze ciemnej czerwieni, doskonale wpisują się w klimat pierzejowych łódzkich kamieniczek.

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Łodzi (Equity Apartamenty Senatorska) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 22 576 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 2 780 293,60 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

 

31.12.2021

 

30.09.2021

 

31.03.2021

 

31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Senatorska” w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Postęp prac budowlanych

– kontynuacja prac z wykonywaniem stanu „0” inwestycji (garaż podziemny);
– rozpoczęcie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem pierwszej kondygnacji nadziemnej;
– wykonanie części elementów pionowych konstrukcji;
– wykonanie stropu nad częścią parteru.

Na moment sporządzenia raportu w inwestycji realizowane są prace żelbetowe w zakresie końcówki stanu zero oraz kilku kondygnacji naziemnych wraz z balkonami. Całkowite zaangażowanie robót żelbetowych przekroczyło 60%. Równolegle trwają prace nad doprowadzeniem mediów do inwestycji. Zakres zakontraktowanych dotychczas kolejnych prac pozwala ocenić, iż budżet budowlany nie przekroczy pierwotnych założeń. 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 130
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 142,49 m2
Łączna wartość brutto: 33 211 188,55 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 458,19 PLN

Na moment sporządzenia raportu sprzedaż mieszkań wyniosła 157 i osiągnęła poziom 60% całkowitych zasobów projektu przy podniesieniu cen od miesiąca kwietnia 2020 roku średnio o 5% dla całej oferty, co oznacza, iż przychody ze sprzedaży przekroczą te zakładane na etapie planowania inwestycji, w efekcie rentowność projektu również będzie wyższa w ostatecznym rozrachunku.

 

 

30.09.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Senatorska” w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

Prace budowlane

– kontynuacja prac z wykonywaniem stanu „0” inwestycji (garaż podziemny);
– rozpoczęcie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem pierwszej kondygnacji nadziemnej;
– wykonanie części elementów pionowych konstrukcji;
– wykonanie stropu nad częścią parteru.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 130
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 142,49 m2
Łączna wartość brutto: 33 211 188,55 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 458,19 PLN

Łódź Senatorska 30.09.2020

 

30.06.2020

Prace budowlane

W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku w ramach prac budowlanych przygotowano teren pod zaplecze budowy wraz z drogą zjazdową do wykopu. Zakończono roboty ziemne i wykonano wykop pod garaż podziemny. Zabezpieczono wykop ścianką berlińska oraz ułożono beton podkładowy na dnie wykopu wraz przegłębieniami pod instalacje pod posadzkowe. Rozpoczęto także konstrukcję garażu podziemnego.

Prace budowlane przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, przy zachowaniu wszelkich wymaganych środków i zasad bezpieczeństwa. Obecnie kontynuowane są prace związane z realizacją stanu „0”, który zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończony zostanie w pierwszej połowie października tego roku.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień 30.06.2020 roku sprzedano 143 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 5 639,72 m2. Wartość brutto sprzedanych mieszkań wyniosła 36 296 146,00 PLN. Średnia cena sprzedaży 1m2 PUM wyniosła 6 435,81 PLN brutto.

Łódź Senatorska 30.06.2020Łódź Senatorska 30.06.2020Łódź Senatorska 30.06.2020

 

31.03.2020

Prace budowlane

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 marca 2020 roku wykonano następujące prace budowlane:

– wycięto drzewa kolidujące z zamierzeniem budowlanym na podstawie wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzji o wycince;
– ogrodzono teren budowy;
– uprzątnięto gruz oraz pozostałości po porządkowaniu terenu;
– zabezpieczono wykop palami od strony istniejącej zabudowy;
– zabudowano kształtowniki stalowe ścianki berlińskiej;
– wyrównano teren oraz przygotowano drogę tymczasową w celu wykonania zabezpieczenia wykopu;
– zapewniono ochronę budowy na czas wykonywanych prac.

Obecnie wykonywane są prace ziemne, których zakończenie planowane jest do 10.06.2020 roku. Realizacja stanu „0” zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończona zostanie do 10.10.2020 roku.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień 31.03.2020 roku sprzedano 142 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 5 611,42 m2. Wartość brutto sprzedanym mieszkań wyniosła 36 096 202,00 PLN. Średnia cena sprzedaży 1m2 wyniosła 6 432,63 PLN brutto.

Senatorska Łódź 31.03.2020Senatorska Łódź 31.03.2020Senatorska Łódź 31.03.2020

 

31.12.2019

Prace budowlane

W związku z koniecznością uzgodnienia z właścicielem sąsiedniej działki zasad wyburzenia istniejącego ogrodzenia, które uniemożliwia wykonanie wykopu oraz negocjacjami dotyczącymi ustalenia korzystnych dla obu stron warunków rekompensaty z tym związanej, nastąpiło przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia prac ziemnych na terenie inwestycji. Nowy harmonogram prac zakłada rozpoczęcie prac do końca lutego bieżącego roku. Przesunięcie terminu rozpoczęcia budowy nie wpłynie na termin oddania inwestycji do użytkowania.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień 31.12.2019 sprzedano 82 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 3 300,10 m2. Wartość brutto sprzedanych mieszkań wyniosła 21 153 330,00 PLN. Średnia cena sprzedaży 1m2 PUM wyniosła 6 410,00 PLN brutto.