Projektowany kompleks nie będzie stanowił dominanty przestrzennej i wysokościowej w tej części miasta. Architektura obiektów będzie dostosowana do sąsiedniej zabudowy. Budynki będą posiadały proste bryły, których elegancję podkreśli kolorystyka i ciekawy, nowoczesny detal. Zastosowanie cegły klinkierowej na fasadach nawiąże do tradycyjnej zabudowy tego regionu. W ofercie inwestycji znajdą się mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o zróżnicowanych metrażach i układach. Ich powierzchnia będzie wynosiła od 29 do 64 m². Teren osiedla zagospodarowany zostanie zielenią i elementami małej architektury. Dla najmłodszych przewidziano plac zabaw.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.03.2023

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Silver w Bytomiu według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

 • koordynowano projekty wykonawcze w zakresie branż
 • procedowano aneks z PEC Sp. z o.o w zakresie terminów realizacji inwestycji, zamówionej mocy cieplnej oraz zasilania budynków w sezonie pozagrzewczym w ciepłą wodę użytkową z pomp ciepła zasilanych prądem z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków
 • wystąpiono o prolongatę warunków przyłączenia do sieci wod-kan 
 • wystąpiono i uzyskano prolongatę tymczasowej organizacji ruchu (obsługi budowy) 
 • zakończono procedurę opiniującą dzierżawę działek miejskich pod budowę drogi pożarowej

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 73,88 m²
Łączna wartość brutto: : 543 434 zł
Średnia cena brutto: 7 355,63 zł

31.12.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Silver w Bytomiu według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • odebrano projekt wykonawczy konstrukcji nadziemia wszystkich etapów, projekt wykonawczy konstrukcji stanu zero budynków etapu i projekt wykonawczy architektury
 • koordynowano projekt wykonawczy w zakresie pozostałych branż i zmian wprowadzonych zamiennym pozwoleniem na budowę
 • uzyskano warunki usunięcia kolizji projektowanego uzbrojenia terenu z sieciami Tauron S.A.
 • prowadzono rozmowy z PEC Sp. z o.o. oraz wystąpiono o aneks umowy z PEC w Bytomiu w zakresie terminów realizacji inwestycji, zamówionej mocy cieplnej oraz zasilania budynków w sezonie pozagrzewczym w ciepłą wodę użytkową z pomp ciepła zasilanych prądem z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków
 • złożono wniosek o dzierżawę działek gminnych pod budowę drogi pożarowej dla etapu I

 

Prace budowlane:

 • kontynuowano prace związane z organizacją i przygotowaniem placu budowy

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 73,88 m²
Łączna wartość brutto: : 543 434 zł
Średnia cena brutto: 7 355,63 zł

 

30.09.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Silver w Bytomiu według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzyskano ostateczną decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę w zakresie garaży (likwidacja parkliftów)
 • opracowano i odebrano projekt wykonawczy konstrukcji stanu zero budynków etapu 1
 • opracowano projekt wykonawczy konstrukcji nadziemia budynków etapu 1
 • uzgodniono trasy projektowanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • uzgodniono docelowe zjazdy na teren

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • zainstalowano biuro budowy i biuro sprzedaży
 • doprowadzono media do biura budowy i biura sprzedaży
 • uzgodniono i wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla obsługi budowy
 • zrealizowano II etap wycinki drzew

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 35,90 m²
Łączna wartość brutto: 277 574 zł
Średnia cena brutto: 7 731,87 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku stan sprzedaży nie zmienił się.

W zakresie prac projektowych i budowlanych obecnie wykonywany i uzgadniany jest wielobranżowy projekt wykonawczy sieci. Procedowany jest aneks umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Bytomiu w zakresie terminów realizacji inwestycji, zamówionej mocy cieplnej oraz zasilania budynków w sezonie pozagrzewczym w ciepłą wodę użytkową z pomp ciepła zasilanych prądem z paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach budynków.

Prace w terenie związane z organizacją placu budowy (m.in. wykonanie dróg technologicznych, rozprowadzeni mediów po terenie budowy) i wzmacnianiem podłoża (palowanie) rozpoczną się jeszcze w listopadzie.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Silver w Bytomiu według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja Apartamenty Silver, położonej w Bytomiu w rejonie ulic Armii Krajowej oraz Cyryla i Metodego, w momencie zakupu nie było obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Proces inwestycyjny rozpoczęliśmy od przygotowania koncepcji, na podstawie której w maju 2021 roku pozyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy. Następnie przygotowany został projekt budowlany i w grudniu 2021 roku uzyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Pozyskaliśmy też szereg decyzji administracyjnych i uzgodnień niezbędnych na etapie procedowania pozwolenia na budowę oraz wystąpiliśmy o warunki techniczne na media i podpisaliśmy umowy 
przyłączeniowe.

 

Prace projektowe

 • opracowano projekt zmiany garaży (likwidacja parkliftów) 
 • zmieniono technologię budynków z prefabrykowanej na tradycyjną 
 • opracowano projekt budowlany techniczny oraz rozpoczęto pracę nad projektem wykonawczym 
 • wykonano badania podłoża gruntowego 
 • otrzymano decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów 
 • złożono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z uwagi na zamianę garaży 

 

Prace budowlane

 • opracowano projekt organizacji budowy 
 • wykonano ogrodzenie terenu 
 • zainstalowano kontenery biura sprzedaży i biura budowy 
 • wykonano I etap wycinki drzew kolidujących z inwestycją 
 • wykonano przyłącza wody oraz prądu na cele budowy 

 

Sprzedaż mieszkań

Sprzedaż mieszkań w inwestycji uruchomiona została w marcu 2022 roku. W ramach I etapu sprzedaży w ofercie znalazło się 45 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 134,58 m². Mieszkania oferowane są w cenach od 6 500 do 7 600 złotych za m². Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.silverapartamenty.pl.