To wyjątkowy projekt, który oferuje przyszłym mieszkańcom to wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w miejskiej przestrzeni. Osiedle położone jest w pobliżu licznych terenów zielonych, a także w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, parku oraz licznych placówek edukacyjnych. Obiekt zaprojektowany z ogromną troską o detale: wykorzystano wysokiej klasy materiały wykończeniowe, oferuje możliwość swobody aranżacji wnętrz oraz gwarantuje przyszłym mieszkańcom funkcjonalność i wygodę.

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Radzyminie (Equity Apartamenty Słowackiego) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 10 500 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 242 647,09 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

31.12.2021

 

30.09.2021

 

30.06.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2021 - 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono wykonanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach;
- zakończono wykonanie instalacji podposadzkowych;
- realizowano prace dekarskie (70% zaawansowania);
- wykonano szlichty (gładzia podłogowe) w lokalach (90% zaawansowania);
- kontynuowano prace elewacyjne (70% zaawansowania);
- rozpoczęto prace wykończeniowe w częściach wspólnych budynku.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 113
Łączna powierzchnia użytkowa: 4 744,93 m2

Na dzień 30.06.2021 roku wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Ostatnie umowy rezerwacyjne sukcesywnie przekształcają się w umowy deweloperskie. Średnia cena sprzedaży 1m2 PUM przekroczyła 6 000,00 zł brutto.

Słowackiego Radzymin 30.06.21Słowackiego Radzymin 30.06.21Słowackiego Radzymin 30.06.21

 

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 - 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- wykonano prace izolacyjne oraz wykończeniowe (obróbki blacharskie) stropodachu;
- zakończono montaż stolarki okiennej;
- trwały prace tynkarskie (ok. 80% zaawansowania);
- trwały prace instalacyjne sanitarne wewnątrzlokalowe (zaawansowanie ok. 60%);
- rozpoczęto prace elewacyjne (zaawansowanie ok. 20%).

Zaawansowanie budowy na dzień 31.03.2021 – ok. 60%.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 84
Łączna powierzchnia użytkowa: 3 709,30 m2
Łączna wartość brutto: 22 017 329,1 zł
Średnia cena brutto: 5 935,71 zł

Sprzedaż mieszkań w inwestycji została zakończona. Na dzień sporządzenia raportu wszystkie mieszkania są objęte przynajmniej umową rezerwacyjną. Średnia cena brutto sprzedanych
mieszkań przekroczyła 6000 zł/m2, co daje wzrost o 8%, w porównaniu do założeń na starcie projektu. Tempo realizacji inwestycji, doskonale dopasowana do lokalnego rynku struktura mieszkań i dobra lokalizacja są podstawą sukcesu sprzedażowego tego projektu.

Słowackiego Radzymin 31.03.21Słowackiego Radzymin 31.03.21

 

31.12.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.10.2020 - 31.12.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– zakończono murowanie ścian osłonowych, międzylokalowych i działowych;
– zakończono prace przy wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych;
– zakończono prace przy montażu pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej;
– rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku;
– zakończono murowanie kominów;
– rozpoczęto montaż stolarki okiennej;
– rozpoczęto prace przy budowie kotłowni (nadbudówka na dachu);
– wykonano paroizolacje na dachu i rozpoczęto przygotowanie szlichty (warstwy dociskowej). 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 45
Wartość brutto sprzedaży: 11 408 563,00 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 5 915,86 zł
Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych mieszkań: 1 928,47 m2

Od początku roku zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania inwestycją, co przełożyło się na przekroczenie poziomu 50% sprzedanych mieszkań. Szacujemy zakończenie inwestycji
przy wyższych cenach od zakładanych.

Słowackiego Radzymin 31.12.20Słowackiego Radzymin 31.12.20Słowackiego Radzymin 31.12.20

 

30.09.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2020 - 30.09.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

- przygotowanie placu budowy;
- wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku (wszystkie kondygnacje);
- rozpoczęcie wykonania ścian osłonowych i ścian wewnętrznych budynku. 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 25
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 053,82 m2
Łączna wartość brutto: 6 225 942,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 5 907,97 PLN

Słowackiego Radzymin 30.09.20Słowackiego Radzymin 30.09.20

 

30.06.2020

Prace budowlane ruszyły z początkiem kwietnia. Roboty ziemne zostały już zakończone. Trwa realizacja płyty fundamentowej. Na części budynku widoczne są już też pierwsze elementy konstrukcyjne budynku – słupy i szachty windowe. Do końca czerwca wykonane zostaną ściany konstrukcyjne parteru i strop nad parterem.

Słowackiego Radzymin 30.06.20Słowackiego Radzymin 30.06.20Słowackiego Radzymin 30.06.20