Na terenie nieruchomości o powierzchni ok. 19 500 m² wybudowanych zostanie 5 budynków o zróżnicowanej wysokości z garażem podziemnym oraz z funkcją usługową i parkingową w części przyziemia. Usługi zlokalizowane będą głównie w parterach budynków części położonej przy Zgierskiej i Wrocławskiej. Plac zabaw dla dzieci będzie na dachu parterowej części budynku E, a funkcja rekreacyjna dla mieszkańców - w centralnej części terenów zielonych całego zespołu. W inwestycji zaprojektowano 710 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i łącznej powierzchni użytkowej ok. 37 600 m². Znajdą się tu zarówno mieszkania 1-pokojowe o powierzchni około 27 m², jak i duże apartamenty 5-pokojowe o metrażu około 132 m². Wszystkie mieszkania będą posiadały balkon lub taras. Dla mieszkańców parterów przewidziano ogródki.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.03.2023

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Stare Bałuty w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze

 • w celu optymalizacji projektu budynku D przygotowano i uzgodniono z rzeczoznawcą pożarowym dwa warianty rozwiązania garaży – z jedną kondygnacją podziemną, na której znajdą się miejsca postojowe na platformach parkingowych oraz z dwoma kondygnacjami podziemnymi (wersja ta wymagała będzie uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę)
 • uzyskano warunki przyłączenia poszczególnych budynków inwestycji do sieci energetycznej wraz z projektami umów przyłączeniowych
 • opracowywano wniosek o wydanie decyzji wycinkowej dla drzew kolidujących z inwestycją 

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 27,42 m²
Łączna wartość brutto: 279 684,00 zł
Średnia cena brutto: 10 200 zł

 

 

31.12.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Stare Bałuty w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze

 • przeniesiono istniejącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
 • uzyskano decyzję podziałową dla działki 568/33 wydzielającą część nieruchomości pod I etap inwestycji
 • opracowano inwentaryzację dendrologiczną wraz z opinią ornitologiczną
 • przygotowano mapę do celów projektowych
 • zamontowano banery reklamowe na ogrodzeniu

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 27,42 m²
Łączna wartość brutto: 279 684,00 zł
Średnia cena brutto: 10 200 zł

 

30.09.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Stare Bałuty w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze

 • kontynuowano prace projektowe w zakresie przygotowania projektów zamiennych
 • przeniesiono decyzje o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na budowę na Inwestora
 • złożono wniosek o przeniesienie istniejącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)
 • otrzymano warunki techniczne na prąd budowlany
 • uzyskano warunki techniczne przyłączenia projektowanych budynków do sieci wodnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • uzyskano warunki techniczne podłączenia do sieci ciepłowniczej
 • zlecono przygotowanie aktualnej mapy do celów projektowych
 • zlecono przeprowadzenie podziału geodezyjnego działek
 • wytyczono granice działki pod ogrodzenie budowlane i wykonano ogrodzenie

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 1
Łączna powierzchnia użytkowa: 27,42 m²
Łączna wartość brutto: 279 684,00 zł
Średnia cena brutto: 10 200 zł

 

W zakresie sprzedaży mieszkań na dzień 15.11.2022 roku stan podpisanych umów nie zmienił się.

Obecnie kontynuujemy prace projektowe w zakresie przygotowania projektów zamiennych. W październiku podpisaliśmy umowę przyłączeniową na prąd budowlany i zleciliśmy wykonanie projektu przyłącza. Zleciliśmy również przygotowanie inwentaryzacji dendrologicznej i ornitologicznej na potrzeby złożenia wniosku o wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Stare Bałuty w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe

Nieruchomość przy ul. Kominiarskiej w Łodzi zakupiona została wraz z całością majątkowych praw autorskich do projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej, tj. z wszelkimi decyzjami, w tym: decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wszystkimi decyzjami zmieniającymi powołane decyzje, jak również decyzjami powiązanymi wydanymi dla inwestycji.

Inwestycja polega na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi oraz zewnętrznymi instalacjami - elektryczną, kanalizacją sanitarną i deszczową, a także układem komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z oświetleniem i ukształtowaniem terenu oraz zieleni. 

W związku z tym, że projekt znacznie odbiegał od naszych standardów, wytycznych projektowych i aktualnych oczekiwań rynku, zleciliśmy przygotowanie dokumentacji zamiennej, która będzie podstawą do wystąpienia o zamienne decyzje o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych etapów inwestycji.

 

Sprzedaż mieszkań

Przedsprzedaż mieszkań w I etapie (budynek D) uruchomiona została pod koniec czerwca 2022 roku. W ofercie znalazły się mieszkania o metrażach od 26 do 68 m² w przedziale cenowym od 8 000 złdo 10 200 zł za jeden m².

 

Liczba: 1

Łączna powierzchnia użytkowa: 27,42 m²

Łączna wartość brutto: 279 684,00 zł 

Średnia cena brutto: 10 200 zł

 

Na dzień 15.08.2022 roku kontynuowane są prace projektowe głównie w zakresie budynku D. Wprowadzamy tutaj zmiany kwalifikowane jako niewymagające uzyskania zamiennej decyzji
o pozwoleniu na budowę. Wydana i zatwierdzona została koncepcja tego budynku, na podstawie której przygotowywany będzie projekt wykonawczy. Rozpoczęliśmy też procedurę wydzielenia działki pod ten etap inwestycji.

Otrzymaliśmy również wstępną koncepcję dla budynków B i C (etap II), która jest obecnie weryfikowana przez wewnętrzny dział projektowy. Po zatwierdzeniu koncepcji pracownia przystąpi do opracowania zamiennego projektu budowlanego. Dla budynków A i E oprócz zamiennej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie konieczne będzie uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), dlatego ten etap realizowany będzie jako ostatni. 

W zakresie mediów przygotowaliśmy nowe wnioski o wydanie warunków technicznych na podłączenie inwestycji do sieci miejskich. Zlecamy również inwentaryzację zieleni w celu pozyskania decyzji o wycince.

Od września planujemy zintensyfikować działania marketingowe w zakresie promocji inwestycji, a już pod koniec sierpnia bieżacego roku ruszamy z dużą kampanią reklamową związaną z rządowym programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”.