Apartamenty Ziętka to osiedle budynków wielorodzinnych z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi oraz miejscami parkingowymi naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano czterokondygnacyjne, powtarzalne budynki o prostych bryłach posadowionych na planie prostokąta. Kondygnacje nadziemne w całości przeznaczone są na funkcję mieszkaniową. Na kondygnacjach podziemnych zlokalizowano garaże i pomieszczenia techniczne, a w części również komórki lokatorskie. Poszczególne piętra połączą windy. Lokatorzy dostaną się nimi także do podziemnych parkingów. Inwestycja zrealizowana zostanie w sąsiedztwie dwóch malowniczych parków (Park Młodzieży, Park Fazaniec) i kompleksu sportowego z boiskami oraz torem rolkarskim (Burloch Arena). W okolicy rozbudowana infrastruktura lokalna - szkoły, przedszkola i sklepy. 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ziętka w Rudzie Śląskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

  • uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską 
  • otrzymano projekt wykonawczy dla etapu I (bez branży konstrukcyjnej)
  • uzyskano warunki usunięcia kolizji sieci SN pod projektowanym zjazdem i oświetlenia
  • uzyskano nowe warunki przyłącza elektroenergetycznego na 120 kW na cele budowy
  • w Tauron uzgodniono projekt przyłącza elektroenergetycznego na cele budowy 
  • uzgodniono projekt docelowej zmiany organizacji ruchu 
  • wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

  • wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z wydaną decyzją wycinkową
  • ogrodzono teren budowy 
  • wykonano podbudowę pod biuro budowy i biuro sprzedaży

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 215,04 m²
Łączna wartość brutto:  1 434 064 zł
Średnia cena brutto:  6 668,82 zł