Apartamenty Ziętka to osiedle budynków wielorodzinnych z wielostanowiskowymi garażami podziemnymi oraz miejscami parkingowymi naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Zaprojektowano czterokondygnacyjne, powtarzalne budynki o prostych bryłach posadowionych na planie prostokąta. Kondygnacje nadziemne w całości przeznaczone są na funkcję mieszkaniową. Na kondygnacjach podziemnych zlokalizowano garaże i pomieszczenia techniczne, a w części również komórki lokatorskie. Poszczególne piętra połączą windy. Lokatorzy dostaną się nimi także do podziemnych parkingów. Inwestycja zrealizowana zostanie w sąsiedztwie dwóch malowniczych parków (Park Młodzieży, Park Fazaniec) i kompleksu sportowego z boiskami oraz torem rolkarskim (Burloch Arena). W okolicy rozbudowana infrastruktura lokalna - szkoły, przedszkola i sklepy. 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ziętka w Rudzie Śląskiej według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano opracowywanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • wykonano projekt koncepcyjny optymalizacji i projektu pod względem technicznym i kosztowym
 • uzyskano decyzję zamiennego pozwolenia na budowę

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 12
Łączna powierzchnia użytkowa: 551,17 m²
Łączna wartość brutto:  3 781 393,00 zł
Średnia cena brutto:  6 860,67 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ziętka w Rudzie Śląskiej według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • zlecono opracowywanie projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • uzgodniono w PWiK Sp. z o.o. trasy przewodów wod-kan 
 • podjęto działania zmierzające do optymalizacji projektu pod względem technicznym i kosztowym – przygotowano różne warianty koncepcji zamiennych i przekazano je do wyceny w celu wyboru najkorzystniejszej opcji 

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 5
Łączna powierzchnia użytkowa: 280,70 m²
Łączna wartość brutto:  1 854 288,00 zł
Średnia cena brutto:  6 605,94 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Ziętka w Rudzie Śląskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzyskano decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczno-inżynierską 
 • otrzymano projekt wykonawczy dla etapu I (bez branży konstrukcyjnej)
 • uzyskano warunki usunięcia kolizji sieci SN pod projektowanym zjazdem i oświetlenia
 • uzyskano nowe warunki przyłącza elektroenergetycznego na 120 kW na cele budowy
 • w Tauron uzgodniono projekt przyłącza elektroenergetycznego na cele budowy 
 • uzgodniono projekt docelowej zmiany organizacji ruchu 
 • wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 

Prace budowlane (przygotowawcze):

 • wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją zgodnie z wydaną decyzją wycinkową
 • ogrodzono teren budowy 
 • wykonano podbudowę pod biuro budowy i biuro sprzedaży

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 215,04 m²
Łączna wartość brutto:  1 434 064 zł
Średnia cena brutto:  6 668,82 zł