Na osiedle składać się będą nowoczesne i lekkie bryły budynków. Zastosowane wysokiej jakości materiały budowlane wpłyną na trwałość i energooszczędność budynków, zmniejszając koszty ich eksploatacji. Wykonawca stawia na budownictwo w metodzie tradycyjnej. Bogata forma architektoniczna podkreślona zostanie elewacją z wykorzystaniem elementów imitujących drewno.

Złota I Nowy Dwór MazowieckiZłota I Nowy Dwór MazowieckiZłota I Nowy Dwór Mazowiecki

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Nowym Dworze Mazowieckim (Equity Apartamenty Złota) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 16 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 797 852,31 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.03.2022

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.03.2022

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Złota w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 wykonano prace przygotowawcze (porządkowanie terenu, wycinka drzew i krzewów, wytyczenie granic i budynku);
- dokonano uzgodnień w zakresie lokalizacji studni;
- wykonano próbne odwierty w celu wykonania operatu wodnoprawnego na potrzeby studni;
- dokonano uzgodnień wjazdu na cele budowy;
- wykonano projekt konstrukcji. 

Na terenie inwestycji trwają prace ziemne, rozpoczęliśmy również wykonywanie podkładów pod płytę fundamentową, a realizację samej płyty rozpoczniemy pod koniec lutego 2022 roku.

Sprzedaz mieszkań

Liczba: 20
Łączna powierzchnia użytkowa: 762,94 m2
Łączna wartość brutto: 5 026 009,00 zł
Średnia cena brutto: 6 587,69 zł

Na dzień 15.02.2022 roku podpisanych mamy 46 umów o łącznej wartości 11 986 058,00 złotych i średniej cenie sprzedaży jednego metra kwadratowego na poziomie 6 623,92 złotych. Sprzedane mieszkania stanowią ponad 50% ogólnej puli. Po ostatniej aktualizacji cennika jeden m2 mieszkania kosztuje od 6 200 do 7 300 złotych. Wzrost cen nie wpłynął negatywnie na zainteresowanie ofertą.

Złota I Nowy Dwór 31.12.2021Złota I Nowy Dwór 31.12.2021Złota I Nowy Dwór 31.12.2021Złota I Nowy Dwór 31.12.2021

30.09.2021

Prace budowlane

W dniu 01.10.2021 roku Spółka złożyła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych.

Do dnia 15.11.2021 roku wykonano niezbędne wycinki drzew i krzewów. Geodeta wytyczył granice działki i obrys budynku. Dokonano uzgodnień w zakresie lokalizacji studni (wykonanie próbnych odwiertów zaplanowano na listopad). Prowadzono również prace przygotowawcze związane z przygotowaniem placu budowy. Sporządzono projekt jego organizacji (wskazanie rozmieszczenia dróg technologicznych, placów składowych, zaplecza budowy itp.).

W listopadzie teren budowy zostanie ogrodzony i obrandowany oraz rozpoczną się prace ziemne, co spowoduje jeszcze większy wzrost zainteresowania klientów naszą inwestycją.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 5
Łączna powierzchnia użytkowa: 173,34 m2

Na dzień 15.11.2021 roku podpisanych mamy 15 umów o łącznej wartości 3 728 356,00 złotych. Nowodworski rynek nieruchomości jest bardzo chłonny. Mieszkania cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Mamy tam, jako deweloper, wypracowaną silną pozycję, co przekłada się na liczbę finalizowanych transakcji podczas przedsprzedaży. Wykwalifikowany zespół pracowników z powodzeniem oferuje mieszkania na wczesnym etapie realizacji inwestycji.

Złota I Nowy Dwór 30.09.2021Złota I Nowy Dwór 30.09.2021Złota I Nowy Dwór 30.09.2021Złota I Nowy Dwór 30.09.2021