Dębowy Park to nowoczesne osiedle położone nieopodal najpiękniejszych terenów zielonych w Nowym Dworze Mazowieckim. Myśl architektoniczna tego miejsca wybiega znacznie poza znane współcześnie rozwiązania. To wyjątkowe miejsce, które oferuje przyszłym mieszkańcom poczucie bliskości natury w podmiejskiej przestrzeni, komfort i wszystko, co potrzebne do wygodnego życia. Do budowy osiedla użyto materiałów najwyższej jakości, a klasyczna bryła budynków w połączeniu z ciekawymi detalami sprawia, że całość wygląda niezwykle atrakcyjnie. To największa prywatna inwestycja w historii budownictwa mieszkaniowego w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w w Nowym Dworze Mazowieckim (Equity Dębowy Park V), rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 12 250 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 415 209,15 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

 

31.12.2021

Debowy Park V 31.12.21Debowy Park V 31.12.21Debowy Park V 31.12.21

 

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji;
- zakończono prace wykończeniowe w hali garażowej;
- rozpoczęto procedurę odbioru budynku przez Główny Inspektorat Sanitarny i Państwową Strażą Pożarną.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 137
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 645, 84 m2
Łączna wartość brutto: 29 948 809,95 zł
Średnia cena brutto: 5 304, 58 zł

We wrześniu zakończyliśmy sprzedaż mieszkań w inwestycji. Czekamy na podpisanie dwóch ostatnich umów deweloperskich. Średnia cena sprzedaży brutto jednego metra kwadratowego
lokalu wyniosła ponad 5300 zł.

Debowy Park V 30.09.21Debowy Park V 30.09.21Debowy Park V 30.09.21Debowy Park V 30.09.21

 

30.06.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace wykończeniowe części wspólnych;
- zakończono prace przyłącza kanalizacyjnego;
- zakończono prace kanalizacji deszczowej;
- trwają prace zagospodarowania terenu (30% zaawansowania).

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 128
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 028,51 m2

Na dzień przygotowania raportu w ofercie pozostało kilka mieszkań 4 pokojowych. W związku z tym, że budowa jest już prawie zakończona, mieszkania te cieszą się dużym zainteresowaniem i z pewnością wkrótce znajdą swoich nabywców. Jako że są to mieszkania największe i tym samym najdroższe, klienci muszą posiadać odpowiednie środki lub zdolność kredytową do pozyskania finansowania z banku. Wszystkie dotychczas zawarte umowy rezerwacyjne przekształciły się w umowy deweloperskie. Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM na ten moment wynosi ok. 5 300 zł brutto.

Nowy Dwór Mazowiecki cieszy się wśród klientów niesłabnącym powodzeniem, dlatego też rozpoczęliśmy kolejne inwestycje w tym mieście, intensywnie poszukujemy również nowych gruntów pod budownictwo wielorodzinne.

Debowy Park V 30.06.21Debowy Park V 30.06.21Debowy Park V 30.06.21

 

31.03.2021

Prace budowlane

Do dnia 31.03.2021 wykonano następujący zakres prac:

- zakończono stan surowy zamknięty;
- wykonano instalacje sanitarne oraz elektryczne wewnątrzlokalowe oraz w częściach wspólnych;
- doprowadzono lokale do stanu deweloperskiego;
- zamontowano windy
- rozpoczęto prace wykończeniowe części wspólnych (zaawansowanie ok. 80%);
- rozpoczęto prace wykończeniowe garażu (zaawansowanie ok. 80%);
- rozpoczęto realizację kanalizacji deszczowej (zaawansowanie ok. 80%)

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 123
Łączna powierzchnia użytkowa: 4 690,06 m2
Łączna wartość brutto: 24 834 055,30 zł
Średnia cena brutto: 5 295,04 zł

W ofercie pozostało zaledwie kilka mieszkań. Sprzedaż osiągnęła poziom ponad 90%. Biorąc pod uwagę zaawansowanie inwestycji i olbrzymie zainteresowanie gotowymi mieszkaniami,
zakładamy, że zostaną one sprzedane do końca 2.kwartału 2021 roku.

Debowy Park V 31.03.21Debowy Park V 31.03.21Debowy Park V 31.03.21

 

30.06.2020

Zrealizowany został stan surowy. Rozpoczęły się prace elewacyjne. Wewnątrz trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Stan zaawansowania robót można ocenić na ok. 60%.

Sprzedaż mieszkań osięgnęła poziom 30%, sprzedały się już 62 mieszkania ze 137 dostępnych. 

Debowy Park V 3.06.20Debowy Park V 3.06.20Debowy Park V 3.06.20