Dębowy Park to nowoczesne osiedle położone nieopodal najpiękniejszych terenów zielonych w Nowym Dworze Mazowieckim. Myśl architektoniczna tego miejsca wybiega znacznie poza znane współcześnie rozwiązania. Budynek utrzymany jest w kolorystyce bieli i szarości z drewnopodobnymi wstawkami w odcieniach brązu. Teren zagospodarowany zostanie zielenią i elementami małej architektury. To wyjątkowe osiedle, które oferuje przyszłym mieszkańcom poczucie bliskości natury w podmiejskiej przestrzeni, komfort i wszystko, co potrzebne do wygodnego życia.

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Nowym Dworze Mazowieckim (Equity Dębowy Park VI) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 14 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 536 016,83 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Pomimo iż projekt został w całości rozliczony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z postępu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Dębowy Park VI (budynek HIJK) w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 wykonano przyłącze wody;
- zrealizowano wykończenie części wspólnych (ok. 90% zaawansowania prac);
- rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu (ok. 30% zaawansowania prac).

Na placu budowy trwa instalowanie ostatnich przyłączy – kanalizacyjne powstało w styczniu, a energetyczne wykonane zostanie do końca lutego. Zakończyliśmy również prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Przygotowujemy się do zgłoszenia budynku do użytkowania.

Sprzedaż mieszkań

Sprzedaż mieszkań została zakończona w listopadzie 2021 roku ze średnią ceną ok. 5 390,00 zł/m2. W lutym 2022 roku rozpoczęły się przedodbiory mieszkań. Przeniesienie własności planowane jest do końca maja 2022 roku.

Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.12.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.12.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.12.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.12.21

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace elewacyjne;
- trwa montaż ślusarki zewnętrznej (balustrady zewnętrzne);
- kontynuowano wykonanie instalacji podposadzkowych;
- kontynuowano wykonanie posadzek;
- kontynuowano prace instalacyjne;
- rozpoczęto prace wykończeniowe w częściach wspólnych;
- rozpoczęto prace wykończeniowe w hali garażowej.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 143
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 856,87 m2

Na dzień 15.11.2021 roku wszystkie mieszkania w inwestycji zostały sprzedane. Średnia cena brutto sprzedaży ukształtowała się na poziomie ok. 5 390 złotych/m2.

Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21

30.06.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2021 do 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace dekarskie;
- zakończono montaż stolarki okiennej;
- zakończono prace tynkarskie;
- trwają prace na elewacjach (90% zaawansowania);
- wykonywano instalację kanalizacji podposadzkowej (50% zaawansowania);
- wykonywano szlichty (gładzie podłogowe) w lokalach (30% zaawansowania).

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 133
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 246,78 m2

W ofercie sprzedażowej na dzień wysyłki raportu pozostało 8 lokali mieszkalnych. Ze względu na niezbyt szeroki wachlarz dostępnych mieszkań sprzedaż nieco spowolniła, co nie oznacza braku zainteresowania. Zaangażowanie finansowe klienta decydującego się na zakup lokalu na tym etapie realizacji inwestycji wiąże się z wpłatą 70% wartości umowy, co powoduje, że wielu z nich musi posiłkować się kredytem. Na ten moment oczekujemy na potwierdzenie rezerwacji od 3 klientów, którzy badają swoją zdolność kredytową.

Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.06.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.09.21

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- wykonano prace konstrukcyjne oraz prace murowe;
- wykonano prace instalacyjne i elektryczne wewnątrzlokalowe;
- wykonano prace instalacyjne pionów kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych (ok.70%);
- wykonano prace dekarskie (ok. 60%);
- wykonano prace elewacyjne (ok. 30%);
- wykonano montaż stolarki okiennej (ok. 80%);
- wykonano prace tynkarskie (ok. 40%).

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 132
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 180,89 m2

W ofercie sprzedażowej pozostało 10 lokali, stanowiących 7% ogólnej puli mieszkań. Według naszych szacunków sprzedaż powinna zakończyć się do końca 2. kwartału 2021 roku.

Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.03.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.03.21Dębowy Park VI Nowy Dwór 31.03.21

31.11.2020

Ze względów technologicznych realizacja budynku została podzielona na dwa etapy. W części HI wykonywany jest strop nad pierwszym piętrem, w części JK trwa jeszcze realizacja stanu „0”. Na późniejszych etapach budowy ta rozbieżność czasowa będzie się stopniowo zmniejszać.

Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.11.20Dębowy Park VI Nowy Dwór 30.11.20

30.04.2020

W budynku kończone są prace z realizacją stanu „0”. Prace postępują bardzo szybko, co jest wynikiem ciepłej zimy. Na tym etapie zostały sprzedane już 32 mieszkania ze 143 dostępnych.