Budynki mają prostą bryłę i ciekawy, współczesny detal. Elegancji dodaje im jasna, stonowana kolorystyka elewacji, podkreślona ciemniejszymi elementami balustrad, stolarki okiennej, obróbek blacharskich i dachu. Osiedle podzielone zostanie układem ciągów komunikacyjnych na mniejsze kwartały, które zapewnią mieszkańcom intymność i ułatwią międzysąsiedzką integrację. Teren wokół zagospodarowany będzie zielenią wysoką, niskimi krzewami i elementami małej architektury. Dla najmłodszych w centralnej części założenia przewidziano plac zabaw. W parterach kilku z budynków zaprojektowano lokale usługowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie przyszłym właścicielom. Na terenie osiedla znajdą się też naziemne miejsca parkingowe dla mieszkańców i ich gości.

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Eco City w Zacharzycach według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

  • uzupełniono dokumentację projektową o uwagi zgłoszone ze Starostwa
  • przeniesiono decyzję wodnoprawną na Inwestora

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Eco City w Zacharzycach według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

  • przygotowano projekt zamienny do projektu zagospodarowania terenu w zakresie poprowadzenia przez teren nieruchomości kanalizacji deszczowej 
  • złożono do urzędu projekt zamienny wraz z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie projektu zagospodarowania terenu
  • złożono wniosek o przeniesienie decyzji wodnoprawnej

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Eco City w Zacharzycach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

  • kontynuowano prace związane z przygotowaniem projektu zamiennego do projektu zagospodarowania terenu w związku z koniecznością poprowadzenia przez teren nieruchomości kanalizacji deszczowe
  • wykonano sieć gazową oraz zasilanie w energię elektryczną dla inwestycji
  • rozpoczęto rozmowy z wykonawcą sieci wodnej i kanalizacyjnej w celu ustalenia harmonogramu zakończenia prac i przekazania wybudowanych sieci na majątek i do eksploatacj gestora sieci
  • prowadzono negocjacje z gminą Siechnice oraz powiatem wrocławskim w zakresie podpisania umów drogowych, dzięki których strony ustalą zasady współpracy w zakresie skomunikowania inwestycji z drogami publicznymi 

 

Sprzedaż mieszkań:

Do dnia 31.12.2022 roku sprzedaż mieszkań w Inwestycji nie została uruchomiona.

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Eco City w Zacharzycach według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe

Nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja Eco City została zakupiona wraz z projektem i prawomocnym pozwoleniem na budowę zespołu 23 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 5 budynków mieszkalno-usługowych. Standardowo w takim przypadku projekt wymaga rewizji i dostosowania go do naszych założeń i wytycznych projektowych, w szczególności w zakresie struktury i układów mieszkań. Proces projektowy rozpoczęliśmy od przygotowania wewnętrznej koncepcji. Przygotowanie projektu zamiennego zostanie zlecone zewnętrznej pracowni projektowej.

Obecnie przygotowywany jest projekt zamienny do projektu zagospodarowania terenu w związku z koniecznością poprowadzenia przez teren nieruchomości kanalizacji deszczowej do sąsiedniej inwestycji. Do wybudowanej kanalizacji podłączona zostanie również inwestycja Eco City. Prowadzone są także rozmowy dotyczące realizacji inwestycji drogowej.


Sprzedaż mieszkań uruchomiona zostanie po przygotowaniu projektu zamiennego i kart lokali oraz uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli na etapie przygotowania projektu okaże się, że wprowadzone zmiany będą tego wymagały).