To prawdziwa gratka dla koneserów przyrody, ceniących sobie ciszę i spokój. Ogromnym atutem inwestycji jest bezpośredni dostęp do linii brzegowej pięknego Jeziora Zegrzyńskiego. Z myślą o pasjonatach żeglarstwa i sportów wodnych, dla przyszłych właścicieli oraz ich gości przewidziano marinę, gdzie będzie można przycumować łódź, jacht czy skuter wodny. Celem postawionym projektantowi była maksymalna ekspozycja budynków na Jezioro Zegrzyńskie przy zachowaniu ograniczeń narzuconych przez obowiązujący plan miejscowy. Zaprojektowane zostały wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy jeziora w taki sposób, by naturalnie współgrały z krajobrazem. Poprzez zastosowanie okładzin w stonowanych, nieinwazyjnych kolorach – białym, szarym oraz naturalnym kolorze drewna, budynki wtapiają się w otoczenie.

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Zegrzu (Equity Lake House) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 10 500 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 117 014,94 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

 

31.12.2021

Lake House Zegrze 31.12.21Lake House Zegrze 31.12.21

 

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 - 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku A:

- zakończono prace murowe;
- rozpoczęto realizację pionów sanitarnych i kanalizacyjnych;
- wykonano przyłącze wodociągowe;
- rozpoczęto prace związane z ukształtowaniem terenu przy budynku.

W budynku B:

- rozpoczęto realizację pionów sanitarnych i kanalizacyjnych;
- rozpoczęto wykonanie instalacji sanitarnej w garażu;
- rozpoczęto wykonywanie dachu nad kotłownią.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 49
Łączna powierzchnia użytkowa: 3 078,91 m2

Na dzień 15.11.2021 roku wszystkie lokale w budynku A z bezpośrednim widokiem na Jezioro Zegrzyńskie zostały sprzedane. W ofercie pozostało już tylko 5 apartamentów w mniejszym, kameralnym budynku B. Dostępny jest ostatni lokal jednopokojowy o powierzchni 42 m2, trzy lokale o powierzchni ok. 70 m2, a także dwupoziomowy, prawie 150-metrowy, apartament na ostatniej kondygnacji.

Lake House Zegrze 30.09.21Lake House Zegrze 30.09.21Lake House Zegrze 30.09.21Lake House Zegrze 30.09.21

 

30.06.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2021 - 30.06.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku A:

- zakończono konstrukcję budynku;
- wykonano murki oporowe żelbetowe;
- wykonywano poprawki kosmetyczne (wyrównanie nierówności) konstrukcji żelbetowej (50% zaawansowania);
- rozpoczęto realizację wjazdu do garażu (30% zaawansowania);
- kontynuowano prace murowe (95% zaawansowania).

W budynku B:

- wykonano prace przygotowawcze do prac instalacyjnych;
- przebudowano sieć wodociągową kolidującą ze zjazdem do garażu;
- zakończono zasypkę fundamentów budynku

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 45
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 891,49 m2

Na moment przygotowania raportu w ofercie sprzedażowej pozostało 11 apartamentów. Klientom pozostały do wyboru lokale w budynku A usytuowanym wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego lub w mniejszym budynku B usytuowanym w drugiej linii. Dostępne są apartamenty o metrażach ok. 42 m2 oraz większe 68-74 m2. Ostatni, największy apartament o powierzchni prawie 150 m2 z antresolą znajduje się na ostatniej kondygnacji w budynku B.

Zainteresowanie inwestycją nie słabnie, pomimo że najatrakcyjniejsze apartamenty z widokiem na jezioro praktycznie są już niedostępne. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z 3 klientami, które powinny wkrótce przekształcić się w umowy rezerwacyjne.

Lake House Zegrze 30.06.21Lake House Zegrze 30.06.21

 

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 - 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku A:
- wykonano prace żelbetowe garażu;
- wykonano prace izolacyjne (płyta fundamentowa oraz ściany fundamentowe);
- wykonano prace żelbetowe parteru;
- wykonano prace żelbetowe I, II i III piętra;
- wykonano ściany i słupy poziomu antresoli.

W budynku B:
- zakończono prace izolacyjne fundamentów;
- wykonano prace kosmetyczne konstrukcji żelbetowej;
- wykonano prace przygotowawcze w celu wykonania pomieszczenia kotłowni;
- wykonano attyki na dachu budynku. 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 27
Łączna powierzchnia użytkowa: 1683,54 m2
Łączna wartość brutto: 18 958 899,51 zł
Średnia cena brutto: 11 261,33 zł

W związku z tym, że bryły obu budynków są już ukończone, potencjalni nabywcy odwiedzający inwestycję mogą wizualnie ocenić atrakcyjność projektu. Od początku drugiego kwartału decyzję o zakupie mieszkania podjęło kolejnych 10 klientów. Obecnie sprzedaż jest na poziomie ok. 63%. W ofercie pozostały 22 mieszkania. Rozpoczynający się sezon żeglarski będzie dodatkowym kołem napędowym popytu, w związku z czym sprzedaż zasobów zrealizujemy przed zakończeniem budowy, planowanej na przełom 2021 i 2022 roku.

Lake House Zegrze 31.03.21Lake House Zegrze 31.03.21

 

31.12.2020 

Prace budowlane

Do dnia 31.12.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

– ogrodzenie terenu inwestycji;
– promocja inwestycji na ogrodzeniu;
– przygotowanie zaplecza budowy.

W budynku A:

– wykonano wykop pod garaż podziemny;
– zabezpieczono wykop ścianką berlińską;
– rozpoczęto prace żelbetowe na poziomie –1 (wykonana została płyta fundamentowa);
– prace zostały zintensyfikowane, aby wyrównać;
poziom zaawansowania prac na obu budynkach.

W budynku B:
– wykonano wykop, zbrojenie oraz zalano płytę fundamentową;
– wykonano konstrukcję żelbetową budynku;
– zakończono prace ziemne;
– rozpoczęto prace izolacyjne;
– zakończono roboty murowe na wszystkich kondygnacjach. 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 062,19 m2
Wartość brutto sprzedaży: 11 933 881,00 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 11 235,17 zł

Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) sprzedaż mieszkań przekroczyła 30%, co przy poziomie cen oczekiwanym dla tego projektu, jak również stanie zaawansowania inwestycji, oceniamy jako bardzo dobry. 

Lake House Zegrze 31.12.20Lake House Zegrze 31.12.20