Formeli 17 to inwestycja mieszkaniowa w atrakcyjnej lokalizacji nadmorskiej Rumi. Całe osiedle zaprojektowane zostało w nowoczesnej stylistyce, zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie. Zadbano o wszystkie szczegóły zapewniające optymalne wykorzystanie światła dziennego oraz swobodne korzystanie z części wspólnych. Każdy budynek wyposażony został w szybką, cichobieżną windę. Na najniższej kondygnacji znajdują się indywidualne boksy garażowe z osobnymi bramami wjazdowymi. Dodatkowo inwestycja oparta jest na technologii prefabrykowanej, gwarantującą maksymalne skrócenie czasu realizacji z zachowaniem najwyższych standardów jakości oraz wykorzystaniem wysoko rozwiniętych technologii. 

 

Szanowni Państwo, 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że realizowany przez nas projekt deweloperski w Rumi (Equity Lotnisko Park) rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 14 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 666 389,97 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

31.03.2021

 

31.12.2021

 

30.06.2021

 

31.03.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2021 do 31.03.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynkach 1 i 2:
- rozpoczęto montaż balustrad od zewnątrz oraz na klatce schodowej;
- trwają prace wykończeniowe części wspólnych;
- zakończono prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych;
- wykonano biały montaż instalacji elektrycznych i wentylacji w lokalach mieszkalnych;
- zamontowano skrzydła drzwiowe wejściowe do mieszkań wraz z wykonaniem zabudów stolarskich w ościeżach;
- wykonano zabudowy stolarskie zamknięcia szachtów na klatce schodowej;
- rozpoczęto prace zagospodarowania terenu (korytowanie pod konstrukcję drogi).

W budynkach 3 i 4:
- zakończono murowanie ścian działowych;
- rozpoczęto prace elewacyjne (bud. 3);
- rozpoczęto wykonanie posadzek cementowych (bud. 4);
- zakończono wykonanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych i częściach wspólnych – rozprowadzenie przewodów;
- zakończono instalacje sanitarne w lokalach mieszkalnych;
- rozpoczęto prace wykończeniowe klatki schodowej;
- rozpoczęto kładzenie płytek na posadzkach w pomieszczeniach technicznych oraz częściach wspólnych.

W budynkach 5 i 6:
- prowadzono prace przygotowawcze do wykonania fundamentów.

Sprzedaż mieszkań

Budynek 1 i 2
Liczba: 57
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 503,34 m2
Łączna wartość brutto: 15 140, 600,85 zł
Średnia cena brutto: 6 048,16 zł

Budynek 3 i 4
Liczba: 46
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 840,57 m2
Łączna wartość brutto: 11 547 754,59 zł
Średnia cena brutto: 6 274,01 zł

Budynek 5, 6, 7, 8
Liczba: 4
Łączna powierzchnia użytkowa: 187,88 m2
Łączna wartość brutto: 1 181 327,44 zł
Średnia cena brutto: 6 287,67 zł

Formeli 17 Rumia 31.03.21Formeli 17 Rumia 31.03.21Formeli 17 Rumia 31.03.21

 

31.12.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynkach 1 i 2:
– kontynuowano prace elewacyjne;
– zakończono realizację pokrycia dachowego;
– zakończono prace instalacyjne w lokalach mieszkalnych (bez białego montażu);
– zamontowano windy;
– kontynuowano prace związane z wykończeniem mieszkań i części wspólnych budynku.

W budynkach 3 i 4:
– rozpoczęto montaż okien;
– rozpoczęto prace dekarskie (wykonanie pokrycia dachowego);
– prowadzono prace murowe (ścianki działowe wewnątrz lokali, szachty, pomieszczenia węzła);
– kontynuowano prace instalacyjne w lokalach mieszkalnych.

Sprzedaż mieszkań

Budynek 1 i 2
Liczba: 49
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 090,65 m2
Łączna wartość brutto: 12 668 834,00 PLN

Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 059,76 PLN

Budynek 3 i 4
Liczba: 18
Łączna powierzchnia użytkowa: 663,89 m2
Łączna wartość brutto: 4 209 166,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 340,16 PLN

Formeli 17 Rumia 31.12.20Formeli 17 Rumia 31.12.20

 

30.09.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynkach 1 i 2:
– zamknięto konstrukcję budynku;
– wykonano ścianki działowe;
– zamontowano całą stolarkę okienną wraz z fasadą klatki schodowej.

W budynkach 3 i 4:
– zamknięto konstrukcję budynku;
– wykonano instalacje elektryczne, strukturalne w mieszkaniach w 70%;
– wykonano piony wentylacyjne, piony kanalizacyjne;
– wykonano 70 % elewacji;
– wykonano instalacje elektryczne, strukturalne, kanalizacji oraz wody w mieszkaniach;
– wykonano instalacje klatki schodowej;
– rozpoczęto roboty z zakresu wykończenia mieszkań;
– zamontowano bramy wjazdowe;
– wykonano poziomy kanalizacji w garażach.

W budynkach 5 i 6:
– wykonano prace ziemne oraz palowanie przygotowujące do rozpoczęcia wykonania płyty fundamentowej.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 48
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 961,92 m2
Łączna wartość brutto: 11 971 321,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 101,84 PLN

Formeli 17 Rumia 30.09.20Formeli 17 Rumia 30.09.20Formeli 17 Rumia 30.09.20

 

30.06.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.04.2020 do 30.06.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku nr 1 (H):
- zakończono stan surowy budynku wraz z wybudowaniem szybu windowego, montażem schodów i attyk;
- zamontowano stolarkę okienną PCV;
- rozpoczęto roboty instalacyjne z zakresu elektryki, wod.-kan., wentylacji;
- zrealizowano docieplenie stropu nad garażem;
- rozpoczęto roboty elewacyjne.

W budynku nr 2 (G):
- zakończono stan surowy budynku wraz z wybudowaniem szybu windowego, montażem schodów i attyk;
- zamontowano stolarkę okienną PCV;
- rozpoczęto roboty instalacyjne z zakresu elektryki, wod.-kan., wentylacji;
- zrealizowano docieplenie stropu nad garażem.

W budynku nr 3 (E):
- wybudowano ściany nośne 4 kondygnacji (w tym garażu) z prefabrykatów betonowych;
- wykonano zbrojenie i zabetonowano stropy trzech kondygnacji;
- wybudowano spoczniki oraz biegi schodowe pomiędzy kondygnacjami (do 4 kondygnacji);
- rozprowadzono instalacje elektryczne z zakresu oświetlenia oraz zasilania mieszkań (do 4 kondygnacji);
- wykonano rozprowadzenia pionów kanalizacyjnych do 3 kondygnacji.

W budynku nr 4 (F):
- wybudowano ściany nośne do 4 kondygnacji (w tym garażu) z prefabrykatów betonowych;
- wykonano zbrojenie i zabetonowano stropy trzech kondygnacji;
- wybudowano spoczniki oraz biegi schodowe pomiędzy kondygnacjami (do 4 kondygnacji);
- rozprowadzono instalacje elektryczne z zakresu oświetlenia oraz zasilania mieszkań;
- wykonano rozprowadzenia pionów kanalizacyjnych do 3 kondygnacji.
Pod koniec czerwca rozpoczęto roboty ziemne związane z przygotowaniem budynków nr 5 i 6.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień 30.06.2020 roku sprzedano 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1345,20 m2. Wartość brutto sprzedanych mieszkań wyniosła 8 330 759,00 PLN. Średnia cena sprzedaży 1 m2 PUM wyniosła 6 192,95 PLN brutto.

Formeli 17 Rumia 30.06.20Formeli 17 Rumia 30.06.20Formeli 17 Rumia 30.06.20

 

31.03.2020

Prace budowlane

W okresie od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku nr 1 (H):
- wybudowano ściany nośne do trzeciej kondygnacji (w tym garażu) z prefabrykatów betonowych;
- wykonano zbrojenie i zabetonowano stropy dwóch kondygnacji(w tym garażu), wykonano zbrojenie nad trzecią kondygnacją;
- wybudowano spoczniki oraz biegi schodowe pomiędzy kondygnacjami (do trzeciej kondygnacji), jak również wykonano szyby windowe na tych kondygnacjach.

W budynku nr 2 (G):
- wybudowano ściany nośne do wysokości trzeciej kondygnacji (w tym garażu) z prefabrykatów betonowych;
- wykonano zbrojenie i zabetonowano stropy dwóch kondygnacji (w tym garażu);
- wybudowano spoczniki oraz biegi schodowe pomiędzy kondygnacjami (do trzeciej kondygnacji), jak również wykonano szyby windowe na tych kondygnacjach.

Uwaga: Do dnia 15 maja 2020 roku w budynkach nr 1 i 2 wykonane zostały ściany nośne do wysokości piątej kondygnacji oraz zabetonowane stropy nad piątą kondygnacją.

W budynkach nr 3 i 4 (E i F):
W dniu 24 marca 2020 r. rozpoczęły się prace związane z realizacją dwóch kolejnych budynków oznaczonych numerami 3 i 4:
Na dzień 31 marca 2020 r. ogrodzono teren i zabezpieczono przed dostępem osób trzecich, wykonano prace geodezyjne związane z wytyczeniem budynków, zakończono roboty ziemne związane z wykopem pod płytę fundamentową.

Uwaga: Do dnia 15 maja 2020 r. w budynkach nr 3 i 4 wykonane zostały ściany nośne pierwszej kondygnacji oraz strop nad pierwszą kondygnacją.

Sprzedaż mieszkań

Na dzień 31 marca 2020 roku sprzedano 16 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 711,16 m2. Wartość brutto sprzedanych mieszkań wyniosła 4 516 868,00 PLN. Średnia cena sprzedaży 1 m2 PUM wyniosła 6 351,41 PLN brutto.

Formeli 17 Rumia 30.03.20Formeli 17 Rumia 30.03.20

 

31.12.2019

W listopadzie podpisaliśmy umowę przeniesienia własności nieruchomości w Rumi i od razu przystąpiliśmy do realizacji projektu, który nabyliśmy wraz z prawem do działki. 

Formeli 17 Rumia 31.12.2019Formeli 17 Rumia 31.12.2019