Inwestycja zlokalizowana jest w podwarszawskiej miejscowości Pruszków, oddalonej od centrum stolicy zaledwie kilkanaście minut. Świetnie skomunikowany Pruszków (Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Szybka Kolej Miejska) jest idealnym miejscem do zamieszkania dla osób ceniących sobie małomiasteczkowy spokój. Zaprojektowano w nim 375 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i układach - od małych jednopokojowych kawalerek o powierzchni ok. 25 m² do czteropokojowych 78-metrowych apartamentów. Przyszli mieszkańcy będą mieli do dyspozycji przestronne balkony, tarasy lub loggie.

ManhattanManhattanManhattan

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Manhattan w Pruszkowie według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • koordynowano wprowadzanie zmian w zamiennych projektach branżowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy przebiegu tras poszczególnych instalacji (koordynacja międzybranżowa) 
 • uzyskano ekspertyzę ornitologiczną niezbędną do uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie gniazd ptasich na drzewach przeznaczonych do wycinki 

 

Sprzedaż mieszkań:

Sprzedaż lokali mieszkalnych zostanie uruchomiona po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Manhattan w Pruszkowie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • koordynowano prace projektowe nad projektem zamiennym oraz weryfikowano dokumentację pod względem kompletności i zgodności z wytycznymi projektowymi
 • wprowadzono zmiany projektowe w zakresie mieszkań poprawiające ich funkcjonalność
 • wprowadzono zmiany na kondygnacji parteru
 • skorygowano układ garażu w celu uzyskania dodatkowych miejsc garażowych
 • przekazano zmiany do projektantów branżowych

 

Sprzedaż mieszkań

Sprzedaż lokali mieszkalnych zostanie uruchomiona po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Manhattan w Pruszkowie według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano prace związane z przygotowywaniem zamiennego projektu budowlanego
 • niezbędnego do złożenia wniosku o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę
 • przygotowano inwentaryzację zieleni
 • opracowano rzuty lokali mieszkalnych zgodne ze strukturą i wytycznymi projektowymi Inwestora
 • uzgodniono i skoordynowano z nabywcą projekt lokalu usługowego

 

Sprzedaż mieszkań

Sprzedaż lokali mieszkalnych zostanie uruchomiona po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W ostatnich dniach października złożyliśmy wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Weryfikujemy dokumentację budowlaną zamienną. Po stwierdzeniu kompletności złożymy ją wraz z wnioskiem o wydanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przygotowujemy się również do rozpoczęcia sprzedaży mieszkań pod względem organizacyjnym i marketingowym. Planujemy wystartować z kampanią niezwłocznie po uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. Obecnie kontynuujemy rozmowy z podmiotami zainteresowanymi zakupem pozostałych lokali usługowych.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Manhattan w Pruszkowie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace projektowe i decyzje administracyjne

Nieruchomość w Pruszkowie przy ul. Bolesława Prusa nabyliśmy wraz z dokumentacją projektową i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Niezwłocznie po nabyciu przystąpiliśmy do prac projektowych zmierzających do optymalizacji projektu zarówno w zakresie technologicznym, kosztowym jak i sprzedażowym (struktura i układy mieszkań). W pierwszej kolejności przygotowany został kompletny wielobranżowy projekt koncepcyjny, na podstawie którego przygotowywany jest zamienny projekt budowlany, który zostanie złożony do starostwa powiatowego w Pruszkowie wraz z wnioskiem o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę. Już na etapie projektu koncepcyjnego lokale usługowe przygotowane zostały zgodnie z wymaganiami przyszłych użytkowników.

Równolegle przygotowane zostały wnioski do gestorów sieci o wydanie aktualnych warunków technicznych podłączenia inwestycji do mediów miejskich (docelowych i na cele budowy). 

Na dzień 15.08.2022 roku kontynuowane są prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego. 

Lokalizacja działki jest bardzo atrakcyjna, unikatowa na skalę Pruszkowa, co powoduje, że spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony nabywców mieszkań, ale również wysokich oczekiwań co do jakości produktu. Duży nacisk położyliśmy na dopracowanie struktury i układów mieszkań, tak aby w jak największym stopniu wykorzystać potencjał działki oraz zapewnić przyszłym mieszkańcom optymalne warunki do zamieszkania.

Obecnie oczekujemy na wydanie rzutów lokali mieszkalnych po korekcie. Do końca sierpnia bieżącego roku powinniśmy zamknąć rzuty kondygnacji, projekty elewacji oraz złożyć wnioski o warunki techniczne. Projekt do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem planujemy złożyć do urzędu do końca października 2022 roku. Przygotowujemy się do rozpoczęcia budowy niezwłocznie po uzyskaniu tej decyzji. Teren inwestycji został uprzątnięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Sprzedaż mieszkań planujemy uruchomić w październiku tego roku. Na dzień 15.08.2022 roku mamy podpisaną umowę przedwstępną z jedną z sieci handlowych na sprzedaż lokalu usługowego o powierzchni ok. 1 500 m². Prowadzimy też zaawansowane rozmowy z innymi podmiotami zainteresowanymi tą lokalizacją.