Neutralna kolorystyka elewacji – połączenie bieli i szarości oraz zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych, sprawią że budynki doskonale wpiszą się w istniejący krajobraz miejski i będą stanowić doskonałe jego uzupełnienie. Planowane nasadzenia – drzewa, krzewy i pnącza oraz elementy małej architektury stworzą przestrzeń wspólną sprzyjającą sąsiedzkiej integracji.

Pachońskiego Sky KrakówPachońskiego Sky Kraków

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe

 • wykonano optymalizację projektów wykonawczych
 • wprowadzono uzgodnienia międzybranżowe na poziomie garażu
 • wydano projekt wykonawczy do weryfikacji zgodności z wytycznymi Inwestora

 

Prace budowlane:

 • zrealizowano 30% płyty fundamentowej budynku B2 
 • wykonano hydroizolację, instalacje podposadzkowe oraz uziom przebiegające przez płytę fundamentową

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 59
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 733,78 m²
Łączna wartość brutto: 29 896 026,11 zł
Średnia cena brutto: 10 935,78 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe

 • kontynuowano optymalizację projektów wykonawczych
 • prowadzono uzgodnienia międzybranżowe (poziom garażu) 

 

Prace budowlane:

 • usunięto przeszkodę gruntową w postaci płyty centrującej budynku sąsiedniego wchodzącą w działkę inwestycji oraz obrys budynku B2
 • zrealizowano zabezpieczenie wykopu wraz z montażem oczepów
 • zakończono wykop pod budynek B2 wraz z podkładem z chudego betonu
 • wykonano instalację podposadzkową oraz uziom w zakresie płyty fundamentowej
 • rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej budynku B2

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 14
Łączna powierzchnia użytkowa: 741,97 m²
Łączna wartość brutto: 7 892 030,11 zł
Średnia cena brutto: 10 636,59 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe

 • kontynuowano prace związane z optymalizacją projektów wykonawczych dla budynków B2 i B4
 • uzgodniono projekty przyłączy mediów (ciepła, wody i kanalizacji dla wszystkich budynków)

 

Prace budowlane:

 • wykonano zabezpieczenie wykopu w zakresie budynku B2 i B2A
 • zakontraktowano wykonawcę wykopu, stanu zerowego, stanu surowego i ścianek działowych dla budynku B2 
 • wykonano 50% wykopu pod budynek B2
 • wykonano rozprowadzenie wewnętrznych instalacji wody i prądu na potrzeby realizacji stanu zero budynku B2
 • zrealizowano wpięcie instalacji wody i kanalizacji ogólnospławnej do sieci miejskiej wraz z wejściem na działkę Inwestora dla budynku B2

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 6
Łączna powierzchnia użytkowa: 339,49 m²
Łączna wartość brutto: : 3 615 595,50 zł
Średnia cena brutto: 10 650,08 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace projektowe

 • kontynuowano prace związane z optymalizacją projektów wykonawczych dla budynków B2 i B4
 • uzyskano prawomocne zamienne pozwolenie na budowę dla budynku B2
 • kontynuowano prace związane z optymalizacją projektów wykonawczych dla budynku B3 i B2A
 • podpisano umowy dobrosąsiedzkie w zakresie budynku B2 i B2A
 • uzyskano projekt optymalizacji konstrukcji

 

Prace budowlane:

 • zakontraktowano wykonawcę zabezpieczenia wykopu na zakres budynku B2 i B2A
 • prowadzono negocjacje z firmami wykonawczymi stanu surowego otwartego budynku B2
 • przygotowano biuro sprzedaży na terenie inwestycji wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 5
Łączna powierzchnia użytkowa: 250,09 m²
Łączna wartość brutto: 2 679 131,50 zł
Średnia cena brutto: 10 712,67 zł

 

Sprzedaż lokali usługowych:

Liczba: 7
Łączna powierzchnia użytkowa: 519,22 m²
Łączna wartość brutto: 7 099 953,30 zł
Średnia cena brutto: 13 674,27 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku sprzedano 6 mieszkań o łącznej wartości brutto 3 236 825,20 zł i łącznej powierzchni użytkowej 309,40 m². Średnia cena sprzedaży metra kwadratowego wyniosła 10 461, 62 zł.

W sierpniu uzyskaliśmy zamienną decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku B2, która z dniem 22.09.2022 roku stała się ostateczna. Ze względu na odwołania sąsiedniej wspólnoty w dalszym ciągu nie uzyskaliśmy decyzji zamiennej dla budynku B4. W naszej ocenie argumenty wspólnoty są bezpodstawne i nie ma zagrożenia, że pozwolenie zamienne w oczekiwanym kształcie nie zostanie wydane.

W zakresie realizacji inwestycji zakontraktowaliśmy wykonawcę zabezpieczeń wykopu pod budynki B2 i B2A oraz wprowadziliśmy go na budowę. Obecnie wyłaniany jest wykonawca wykopu i stanu surowego otwartego budynku B2.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku. 

 

Prace projektowe:

 • kontynuowano prace związane z przygotowaniem projektów wykonawczych dla budynków B2 i B4 
 • kontynuowano prace projektowe w zakresie budynków B3 oraz B2A (projekt budowlany i wykonawczy) 
 • monitorowano w urzędzie proces uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę dla budynku B2 i B4 
 • rozpoczęto rozmowy z sąsiednimi wspólnotami mieszkaniowymi w celu uzgodnienia warunków dobrosąsiedzkiej współpracy 

 

Prace budowlane:

 • skuto nawierzchnię betonową pod budynek B2 i B4 oraz wykonano wymagany nadzór archeologiczny 
 • wykonano przełożenia kolidujących z inwestycją mediów, tj. usunięto nieczynną kanalizację i przełożono instalację teletechniczną 
 • wykonano platformy robocze do przeprowadzenia zabezpieczenia wykopu 
 • kontynuowano proces kontraktowania wykonawcy robót ziemnych i stanu surowego

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 7
Łączna powierzchnia użytkowa: 355,14 m²
Łączna wartość brutto: 3 799 135,50 zł 
Średnia cena brutto: 10 697,57 zł 

 

Sprzedaż lokali usługowych:

Liczba: 7 
Łączna powierzchnia użytkowa: 519,22 m²
Łączna wartość brutto: 7 099 953,30 zł 
Średnia cena brutto: 13 674,27 zł 

 

Z uwagi na włączenie sąsiednich wspólnot jako stron w postępowaniu o wydanie zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku B2 i B4 procedura urzędowa pozyskania w/w decyzji administracyjnych przedłużyła się. Obecnie prowadzimy rozmowy zmierzające do zawarcia porozumień dobrosąsiedzkich zapewniających nam dalsze bezkonfliktowe prowadzenie inwestycji. 

Z uwagi na oczekiwanie na zamienne pozwolenie na budowę i zmiany projektowe w obrębie garażu oraz projekcie konstrukcji nie rozpoczęto jeszcze prac związanych z zabezpieczeniem wykopu i samym wykopem. Zakładamy, że realizacja tych prac rozpocznie się na przełomie września i października bieżącego roku.

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej www.pachonskiegosky.pl.

Na dzień 15.08.2022 roku liczba podpisanych umów nie zmieniła się, jednak pomimo okresu wakacyjnego obserwujemy duże zainteresowanie naszą inwestycją. Decyzji klientów, którzy obecnie interesują się mieszkaniami i otrzymali oferty, spodziewamy się po uruchomieniu prac na budowie. 

 

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • zakończono prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji zamiennej do aktualnej dokumentacji budowlanej dla budynku B2 i B4 i złożono wniosek o wydanie zamiennego pozwolenia na budowę
 • rozpoczęto prace nad dokumentacją wykonawczą dla budynku B2 i B4
 • kontynuowano prace projektowe dla budynku B3 oraz B2A

 

Prace budowlane:

 • wykonano przyłącza mediów na cele budowy
 • usunięto humus pod budowę budynku B2 i B4
 • rozpoczęto negocjacje z firmami od zabezpieczenia wykopu i robót ziemnych rozesłano zapytania ofertowe na pozostałe zakresy robót

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 3
Łączna powierzchnia użytkowa: 137,14 m²
Łączna wartość brutto: 1 499 176,08 zł
Średnia cena brutto: 10 931,72 zł

 

Obecnie kończymy projekt wykonania zabezpieczeń wykopu i jeszcze w maju bieżącego roku rozpoczniemy roboty w terenie w tym zakresie. Start robót żelbetowych dla płyty fundamentowej planowany jest na początek trzeciego kwartału 2022 roku.

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej www.pachonskiegosky.pl. Na dzień 15.05.2022 roku sprzedane mamy 4 mieszkania o łącznej wartości 2 174 243,50 zł. Zainteresowaniem cieszą się zarówno małe lokale jak i te największe, 4-pokojowe.

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Pachońskiego Sky w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace projektowe

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 kontynuowano prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacja zamiennej;
- do aktualnej dokumentacji budowlanej dla budynku B2 i B4;
- kontynuowano przygotowanie projektów budynków B3 i B2A;
- pozyskano warunki przyłączeniowe na media. 

W ostatnich dniach stycznia 2022 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie zamiennych pozwoleń na budowę dla budynku B2 i B4. Kontynuujemy też prace związane z przygotowaniem projektów na budynki B3 i B2A.

Prace budowlane

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 wykonano badania geologiczne;
- rozpoczęto prace przygotowawcze związane z organizacją placu budowy;
- wytyczono geodezyjnie granice działki oraz budynki;
- ogrodzono teren inwestycji;
- zapewniono niezbędne media na cele budowy;
- przygotowano zaplecze budowy wraz z kontenerami budowlanymi;
- zainstalowano kontener biura sprzedaży;
- skuto istniejącą nawierzchnię betonową.

Uzyskaliśmy zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac geologicznych i w najbliższych dniach wykonawca robót ziemnych pod nadzorem archeologa usunie humus. Realizacja pierwszego z budynków (B2) kontynuowana będzie po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę i przygotowaniu projektu wykonawczego.

Sprzedaż mieszkań

W styczniu 2022 roku została uruchomiona sprzedaż mieszkań. W pierwszej kolejności w ofercie znalazło się 90 lokali z budynku B2 o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 180 m2 oraz 7 lokali usługowych o powierzchni 530 m2. Proponujemy klientom mieszkania o metrażach od 25 do 73 m2 w cenach od 9 800 zł/m2 do 13 000 zł/m2.

Pachońskiego Sky Kraków 31.12.2021Pachońskiego Sky Kraków 31.12.2021Pachońskiego Sky Kraków 31.12.2021Pachońskiego Sky Kraków 31.12.2021

30.09.2021

Decyzje administracyjne i prace projektowe

Inwestycja realizowana przez Spółkę w Krakowie, w rejonie ulicy Henryka Pachońskiego na działkach o nr ewidencyjnych: 585/16, 585/20, 585/21 obręb 0042 pierwotnie zakładała budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (B2 i B4) z usługami o łącznej powierzchni PUM ok. 13 800 m2. Analiza chłonności działki wykonana na etapie podejmowania decyzji o zakupie wykazała możliwość zwiększenia potencjału inwestycyjnego działki poprzez lokalizację na terenie nieruchomości dodatkowego budynku (B3) oraz wprowadzenie zmian w projekcie budynków B2 i B4, dla których wydane zostały decyzje o pozwoleniu na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi w parterze i garażami zlokalizowanymi na kondygnacji podziemnej (decyzja nr 2372/6740.1/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku i decyzja nr 353/6740.1/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku). Prace projektowe zmierzające do optymalizacji projektu rozpoczęły się od przygotowania koncepcji w oparciu o obowiązujący, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającej również zmiany w istniejącej dokumentacji projektowej budynków B2 i B4. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja zamienna do dokumentacji budowlanej zatwierdzonej decyzjami pozwoleń na budowę, która będzie podstawą do złożenia wniosków o wydanie zamiennego pozwolenia dla budynków B2 i B4. Równolegle projektowany jest od podstaw budynek B3. Dzięki kompleksowemu podejściu do projektu udało się zwiększyć powierzchnię użytkową mieszkań o ponad 2700 m2 oraz uzyskać ich modelową strukturę. Aktualne założenia projektowe pozwolą na realizację 328 mieszkań o łącznej powierzchni ok. 16 500 m2.

Prace budowlane

W drugiej połowie listopada rozpoczną się prace przygotowawcze związane z organizacją placu budowy. Teren inwestycji zostanie ogrodzony, przygotowane zostanie zaplecze budowy, ustawione zostaną kontenery budowlane oraz zainstalowane biuro sprzedaży. Doprowadzone zostaną media na cele realizacji prac. Skuta zostanie nawierzchnia betonowa oraz wywieziony humus. Prace rozpocznie również geodeta, który wytyczy działki i budynki. Wykonane zostaną badania geologiczne. Etap przygotowania placu budowy zakończy się w grudniu. Realizacja pierwszego z budynków (B2) rozpocznie się po uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę i przygotowaniu projektu wykonawczego.

Sprzedaż mieszkań

W związku ze zmianami projektowymi w zakresie struktury i układów mieszkań rozpoczęcie sprzedaży zostało odsunięte do momentu uzyskania docelowych rzutów lokali. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania nowych wizualizacji osiedla oraz kart mieszkań dla budynku B2, który w pierwszej kolejności wprowadzimy do sprzedaży. Znajdzie się w nim 90 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 180 m2 oraz 7 lokali usługowych o powierzchni 530 m2. Z przedsprzedażą budynku B2 planujemy wystartować pod koniec listopada.