Na poziomie kondygnacji podziemnych przewidziano jednoprzestrzenne garaże. Kondygnacje naziemne zostaną w całości przeznaczone na cele mieszkalne. Znajdzie się tu ponad 300 lokali o zróżnicowanych metrażach od 25 do ponad 70 m² i łącznej powierzchni użytkowej ok. 14 600 m². Mieszkania mają funkcjonalne układy, pozwalające na optymalną aranżację przestrzeni zgodnie z potrzebami przyszłych mieszkańców. Osiedle ulokowane jest na południowo-wschodnich obrzeżach Wrocławia. Dobra komunikacja z centrum i bliskość terenów zielonych sprawiają, że to lokalizacja atrakcyjna zarówno dla osób korzystających na co dzień z uroków miasta, prowadzących aktywne życie zawodowe czy towarzyskie, jak i tych poszukujących spokoju i kontaktu z naturą.

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Park City we Wrocławiu-Bieńkowicach według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe i administracyjne:

  • uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej
  • uzyskano brak sprzeciwu do budowy przepompowni wód opadowych (na bazie współpracy z lokalnym deweloperem)

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Park City we Wrocławiu-Bieńkowicach według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe i przygotowawcze:

  • kontynuowano prace związane z zaprojektowaniem i realizacją układu drogowego
  • kontynuowano prace związane z zaprojektowaniem i uzgodnieniem przepompowni wód opadowych (we współpracy z lokalnym deweloperem)

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Park City we Wrocławiu-Bieńkowicach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Zakres prac:

  • kontynuowano prace związane z zaprojektowaniem i realizacją układu drogowego
  • prowadzono rozmowy zmierzające do ustalenia warunków współpracy z właścicielami sąsiednich działek. Rozmowy dotyczyły zakresu prac i partycypacji w kosztach.
  • procedowano decyzję dotyczącą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz ustalano przebieg służebności drogowych. Nowe wytyczne gestorów mediów spowodowały konieczność ich uwzględnienia w dokumentacji projektowej, przy czym na przełomie 2 i 3 kwartału 2023 planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla przepompowni ścieków oraz kanalizacji w śladzie Aleja Róż. Równolegle Spółka planuje sformalizować umowę w zakresie wspólnej partycypacji dotyczącej budowy sieci oraz układu komunikacyjnego z lokalnym deweloperem. Umożliwi to sprawniejsze wykonanie zadania inwestycyjnego objętego tymże porozumieniem.

 

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Park City we Wrocławiu-Bieńkowicach według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace administracyjne

Nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja zakupiona została wraz z projektem i prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt wymaga optymalizacji w zakresie jak najlepszego wykorzystania możliwości inwestycyjnych nieruchomości oraz dostosowania go do naszych założeń i wytycznych projektowych, w szczególności w zakresie struktury i układów mieszkań. Przygotowanie projektu zamiennego zlecone zostanie zewnętrznej pracowni projektowej.

Obecnie prowadzone są uzgodnienia i prace związane z zaprojektowaniem i realizacją układu drogowego poprawiającego komunikację w tym rejonie, zakładające m.in. przebudowę ulic Libańskiej i Boiskowej oraz budowę al. Róż wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Negocjowane jest porozumienie z właścicielami sąsiednich działek co do zakresu prac i partycypacji w kosztach. Pozyskiwana jest również decyzja ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz ustanawiane niezbędne służebności drogowe. Porozumienie sąsiedzkie obejmuje także realizację przepompowni ścieków, której budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Sprzedaż mieszkań uruchomiona zostanie po przygotowaniu projektu zamiennego i kart lokali oraz uzyskaniu zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę.