Prosta architektura budynków i ich stonowana kolorystyka – biel, odcienie szarości i grafitu wkomponowana w osiedlową zieleń stanowią o ponadczasowości i uniwersalności projektu. Układ przestrzenny budynków, ich bryły i geometrię dachu dostosowano do sąsiedniej, historycznej zabudowy. Zastosowane materiały wykończeniowe – tynk, cegła klinkierowa, stalowe barierki nawiązują do jej charakteru i dodają budynkom klasycznej elegancji.

Parkova ŚwidnicaParkova ŚwidnicaParkova Świdnica

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku. 

 

Prace projektowe i administracyjne:

 • podjęto decyzję kontynuacji realizacji inwestycji w technologii prefabrykacji
 • podjęto działania w kierunku optymalizacji konstrukcji z elementów prefabrykowanych
 • procedowano umowę z generalnym wykonawcą na stan surowy budynku

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 51
Łączna powierzchnia użytkowa: 2117,44 m²
Łączna wartość brutto: 13 330 670,40 zł
Średnia cena brutto: 6 295,65 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 31marca 2023 roku. 

 

Prace projektowe i administracyjne:

 • zaktualizowano warunki przyłączenia inwestycji do sieci elektroenergetycznej
 • procedowano aneks terminowy do umowy o przyłączenie inwestycji do sieci ciepłowniczej
 • przeprowadzono analizę możliwości i opłacalności zmiany technologii budowy z prefabrykacji na technologię tradycyjną

 

Prace budowlane:

 • prace budowlane zostały wstrzymane ze względu na planowaną zmianę technologii z prefabrykacji na technologię tradycyjną, w celu obniżenia kosztów budowy

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 42
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 733,45 m²
Łączna wartość brutto: 10 899 632,40 zł
Średnia cena brutto: 6 287,83 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku. 

 

Prace projektowe i administracyjne:

 • przeprowadzono procedurę podziałową i uzyskano ostateczną decyzję podziałową działek inwestycyjnych
 • wydano dokumentację warsztatową części konstrukcji budynku 

 

Prace budowlane:

 • wykonano 50% ścian i słupów kondygnacji -1
 • rozpoczęto wykonanie docelowego przyłącza energetycznego (Tauron)

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 34
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 453,15 m²
Łączna wartość brutto: 9 055 860,40 zł
Średnia cena brutto: 6 231,88 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 30 września 2022 roku. 

 

Prace budowlane:

 • wykonano stan zero budynku B2
 • wyprodukowano prefabrykaty pierwszej kondygnacji dla budynku B2 oraz rozpoczęto produkcję stropu typu filigran nad 1 kondygnacją budynku B2 oraz strop nad garażem budynku B1
 • wykonano 80% płyty fundamentowej na budynku B1
 • wykonano 30 % słupów i ścian w kondygnacji podziemnej budynku B1
 • przygotowano przyłącze energetyczne pod drugi dźwig przy budynku B2

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 24
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 076,05 m²
Łączna wartość brutto: 6 573 401 zł
Średnia cena brutto: 6 108,82 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku sprzedano 33 mieszkania o łącznej powierzchni 1 415,87 m² i wartości brutto 8 820 810 zł.

Obecnie kontynuujemy prace związane z realizacją stanu zero budynku B1 – kończymy wykonanie płyty fundamentowej i przygotowujemy się do realizacji ścian oraz słupów garażu podziemnego. Po uzgodnieniach z Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej rozpoczęliśmy również prace związane z przyłączem budynków do sieci ciepłowniczej.

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 30.06.2022 roku. 

 

Prace budowlane:

 • zakończono prace ziemne (wykop) i układanie betonu podkładowego w obu budynkach 
 • wykonano instalacje podposadzkowe 
 • rozpoczęto realizację stanu zero obu budynków w zakresie wykonania konstrukcji hali garażowej
 • skoordynowano projekt sieci i przyłączy cieplnych z istniejącymi, zaprojektowanymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu oraz uzyskano pozytywną decyzję ZUDP (Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) na jej realizację

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 24 
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 076,05 m²
Łączna wartość brutto: 6 573 401,00 zł 
Średnia cena brutto: 6 108,82 zł 

 

Oferta mieszkań dostępna jest na stronie internetowej inwestycji www.apartamentyparkova.pl.

Na dzień 15.08.2022 roku sprzedano 26 mieszkań o łącznej powierzchni 1139,71 m² i wartości brutto 7 003 050,00 zł.

Na budowie zakończyliśmy realizację stanu zero budynku B2 oraz rozpoczęliśmy wykonanie konstrukcji kondygnacji nadziemnych. W zakresie budynku B1 harmonogram jest nieznacznie 
przesunięty w stosunku do budynku B2 i obecnie realizujemy kondygnację -1 (stan zero budynku).

Inwestycja realizowana jest w technologii prefabrykowanej, dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej, jak również uzupełniliśmy media budowlane o przyłącze wody (na przyłączu docelowym).

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace budowlane:

 • przygotowano plac budowy, tj. wykonano ogrodzenie, zapewniono niezbędne media, wykonano drogi technologiczne i place składowe oraz zainstalowano kontenery budowlane
 • wytyczono geodezyjnie oba budynki
 • wykonano humusowanie i wykopy pod oba budynki

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 18
Łączna powierzchnia użytkowa: 771,97 m²
Łączna wartość brutto: 4 688 058,01 zł
Średnia cena brutto: 6 072,85 zł

 

Oferta mieszkań dostępna jest na stronie internetowej inwestycji www.apartamentyparkova.pl oraz na portalach nieruchomościowych.


Na dzień 15.05.2022 roku sprzedanych zostało 20 mieszkań o łącznej powierzchni 872,02 m² i wartości brutto 5 282 878,00 zł.


Na budowie zakończyliśmy wykopy pod oba budynki i rozpoczęliśmy układania betonu podkładowego (tzw. chudego betonu) wraz z instalacjami podposadzkowymi pod płytę garażu. Prace te zakończą się w drugiej połowie maja bieżącego roku. Kolejnym etapem będzie wykonanie płyty fundamentowej stanowiącej podstawę hali garażowej.

 

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Parkova w Świdnicy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace projektowe

Przygotowano projekt wykonawczy I etapu (budynek A i B).

Prace budowlane

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 przeprowadzono proces ofertowania;
- pozyskano szereg decyzji formalnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy;
- rozpoczęto procedurę pozyskania decyzji wycinkowej.

W styczniu 2022 roku wybraliśmy generalnego wykonawcę, który w drugiej połowie lutego zostanie wprowadzony na plac budowy. Jego oferta obejmowała również przygotowanie placu,
dlatego zrezygnowaliśmy z wykonywania tych robót we własnym zakresie.

Jeszcze w lutym rozpocznie się realizacja wykopu pod budynek A, zaś pod budynek B, z niewielkim przesunięciem w czasie, w marcu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace te wraz z humusowaniem i odwodnieniem zakończą się w połowie kwietnia.

Realizacja obu budynków będzie przebiegała z niewielkim przesunięciem czasowym.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 11
Łączna powierzchnia użytkowa: 494,63 m2
Łączna wartość brutto: 2 930 967,00 zł
Średnia cena brutto: 5 925,57 zł

Na dzień 15.02.2022 roku sprzedane zostało kolejne mieszkanie. Prowadzimy również szereg rozmów, które w najbliższych tygodniach powinny przekształcić się w umowy.

Parkova Świdnica 31.12.21Parkova Świdnica 31.12.21Parkova Świdnica 31.12.21Parkova Świdnica 31.12.21

30.09.2021

Prace projektowe

W dniu 25.01.2021 roku Starosta Świdnicki po rozpatrzeniu wniosków o pozwolenie na budowę z dnia 30.12.2020 roku wydał cztery decyzje o numerach: 93/2021, 96/2021, 97/2021 i 98/2021 zatwierdzające projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę inwestycji obejmującej cztery budynki mieszkalne wielorodzinne (w tym dwa z lokalami usługowymi w przyziemiu) z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową i zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach ewidencyjnych: 3209, 3210 i 180 obręb 0004 Śródmieście zlokalizowanych w rejonie ulic Pileckiego i Parkowej w Świdnicy. Niezwłocznie po uzyskaniu w/w decyzji pracownia projektowa przystąpiła do sporządzania katalogów i kart mieszkań oraz projektu wykonawczego.

Niezwłocznie po uzyskaniu w/w decyzji pracownia projektowa przystąpiła do sporządzania katalogów i kart mieszkań oraz projektu wykonawczego.

Prace budowlane

Realizacja inwestycji podzielona została na etapy. W pierwszej kolejności uruchomiona zostanie budowa dwóch budynków zlokalizowanych na działkach 3209 i 3210. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest na przełom listopada i grudnia, kiedy to rozpoczną się prace przygotowawcze związane z organizacją placu budowy (ogrodzenie, likwidacja kolidującego uzbrojenia terenu, wykonanie dróg i placów składowych, wykonanie przyłączy mediów na cele budowy itp.). Prace budowlane rozpoczną się w styczniu od realizacji wykopu pod budynek A.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 7
Łączna powierzchnia użytkowa: 365,75 m2
Łączna wartość brutto: 2 105 003,00 zł
Średnia cena brutto: 5 749,56 zł

Przedsprzedaż inwestycji uruchomiona została w lipcu 2021 roku. Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 453,70 m2 i łącznej
wartości 2 615 178,00 zł. Biorąc pod uwagę, że prace budowlane jeszcze nie wystartowały sprzedaż jest na satysfakcjonującym poziomie. Znacznego wzrostu zainteresowania inwestycją i finalizacji prowadzonych dotychczas rozmów spodziewamy się po uruchomieniu prac na budowie, co planowane jest na przełom listopada i grudnia.

Parkova Świdnica 30.09.21Parkova Świdnica 30.09.21Parkova Świdnica 30.09.21Parkova Świdnica 30.09.21