Resovia Sky to inwestycja w dzielnicy Nowe Miasto, z malowniczym widokiem rozpościerającym się na rzekę Wisłok. Na terenie nieruchomości wybudowany zostanie budynek wielorodzinny składający się z trzech segmentów, które zostały usytuowane na działce w ten sposób, że najwyższy segment stoi najdalej od rzeki, a najniższy jest ustawiony najbliżej. Dzięki temu widok z okien każdego mieszkania jest jednakowo piękny. Forma i zróżnicowana wysokość segmentów pozwala zachować bardzo dobre warunki nasłonecznienia każdego z lokali. Gabaryty kompleksu zostały dostosowane do powstającej zabudowy sąsiedniej, stanowiąc ich kontynuację i wspólnie tworząc zabudowę idealnie pasującą do dzielnicy Nowe Miasto. Zastosowanie prostych form architektonicznych, balustrad szklanych i stalowych oraz stonowanych kolorów elewacji nadaje budynkowi nowoczesny, lekki wygląd, a układ logii kształtuje rytm na elewacji. Kolory przewodnie inwestycji - biały i grafitowy doskonale komponują się z naturalnym, nadrzecznym krajobrazem tej części miasta.

Resovia Sky RzeszówResovia Sky RzeszówResovia Sky RzeszówResovia Sky Rzeszów

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 30 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

W pierwszym kwartale 2022 roku kontynuowane były prace projektowe związane z realizacją planu wykonawczego. Projekt przygotowany przez zewnętrzną pracownię został zweryfikowany przez wewnętrzny dział projektowy i budowlany. Zgłoszone uwagi zostały wprowadzone przez projektanta do dokumentacji.

Wykonano również dodatkowe, terenowe badania geologiczne umożliwiające optymalizację konstrukcji budynku. Obecnie trwają laboratoryjne testy próbek gruntu.

 

Prace budowlane:

  • teren inwestycji został ogrodzony i oświetlony
  • zakontraktowano ochronę
  • wykonano drogę technologiczną
  • przygotowano zaplecze budowy wraz z kontenerami budowlanymi
  • uzyskano warunki i umowy na prąd tymczasowy (na cele realizacji inwestycji)
  • podpisano docelowe umowy przyłączeniowe na media

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 47
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 130,01 m2
Łączna wartość brutto: 22 570 736,72 zł
Średnia cena brutto: 10 596,54 zł

Dostępne lokale prezentowane są na stronie internetowej www.skyresovia.pl 

Z początkiem roku sprzedaż znacznie przyspieszyła, w pierwszym kwartale 2022 roku sprzedaliśmy 37 mieszkań. Niestety obecne wydarzenia oraz wzrost stóp procentowych i ograniczona dostępność kredytów bankowych spowodowały, że proces decyzyjny klientów znacznie się wydłużył. Inwestycja wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, natomiast decyzje o zakupie zapadają znacznie wolniej.

Rozmowy z potencjalnymi generalnymi wykonawcami nie przyniosły satysfakcjonujących rezultatów, dlatego projekt będzie realizowany pakietowo, czyli poszczególne etapy robót zlecane
będą firmom podwykonawczym. Obecnie trwają rozmowy z wykonawcami stanu surowego oraz prac instalacyjnych.

W drugiej połowie maja rozpoczną się roboty ziemne i prace związane z zabezpieczeniem wykopu za pomocą grodzic stalowych. Obecnie trwa opracowanie projektu wykonania w/w zabezpieczenia. W maju planujemy również wykonać przyłącze docelowe wody.

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Resovia Sky w Rzeszowie według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Decyzje administracyjne i prace projektowe

Inwestycja Resovia Sky realizowana jest na podstawie ostatecznej Decyzji nr 898/2020 wydanej dnia 17.12.2020 roku przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i nadziemnym, częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni poniżej 500 m2 oraz usługi urzędowe) z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej z zewnętrznymi odcinkami wewnętrznych instalacji, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbiórką banerów reklamowych, dojściami, dojazdami i utwardzeniami terenu, niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznejym w tym murami oporowymi, zbiornikiem retencyjnym, elementami małej architektury, oświetleniem zewnętrznym, miejscem postojowym naziemnym na działkach 1074/104, 1074/106, 1074/107, 1074/110. 1074/112,1074/129, 1074/130, 1074/131, 1074/132, 17034/133, 1074, 134, 1074/135, 1074/136 obr. 208 w Rzeszowie przy ul. Podwisłocze.

W czerwcu 2021 roku zlecone zostało wykonanie zamiennego projektu wykonawczego do istniejącej dokumentacji uwzględniającego wszystkie zmiany wprowadzone na etapie optymalizacji oraz korekty układów mieszkań (zmiany nieistotne, niewymagające uzyskania zamiennej decyzji o pozwolenie na budowę), jak również przygotowanie materiałów marketingowych umożliwiających wprowadzenie mieszkań do przedsprzedaży. W grudniu 2021 roku biuro projektowe przekazało projekty do ostatecznej weryfikacji.

Równolegle trwał proces aktualizacji warunków przyłączeniowych na media oraz przygotowania umów przyłączeniowych.

Dnia 29.12.2021 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na realizację drugiego etapu inwestycji, który zakłada uzyskanie dodatkowych 2 500 m2 PUM (50 mieszkań). Obecnie trwają prace projektowe nad koncepcją budynków.

Prace budowlane

W grudniu 2021 roku rozpoczęto przetarg na generalnego wykonawcę inwestycji. Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Prace budowlane powinny rozpocząć się w ciągu miesiąca od podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

Z początkiem roku rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z organizacją placu budowy. Geodeta wytyczył granice działki oraz budynek. Wycięto krzewy i uporządkowano teren inwestycji. W kolejnych tygodniach zostanie on ogrodzony, przygotowane zostanie również całe zaplecze budowy oraz kontenery budowlane. Doprowadzone zostaną media na cele realizacji prac.

W styczniu 2022 roku przeprowadziliśmy również dodatkowe badania geologiczne umożliwiające optymalizację konstrukcji budynku pod względem kosztowym.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 10
Łączna powierzchnia użytkowa: 429,60 m2
Łączna wartość brutto: 4 282 426,00 zł
Średnia cena brutto: 9 968,40 zł

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych rozpoczęła się we wrześniu 2021 roku. Jesienią w sąsiedztwie inwestycji uruchomione zostało biuro sprzedaży. W pierwszym etapie do oferty wprowadzono 174 mieszkania o łącznej powierzchni ok. 7 350 m2. Metraże mieszczą się w przedziale od 25 do 61 m2.

Na dzień 15.02.2022 roku mamy podpisane 24 umowy o łącznej wartości brutto 11 889 584,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego mieszkania przekroczyła
10 000 złotych i wynosi obecnie 10 392,63 zł.

Resovia Sky Rzeszow 31.12.2021