Budynek składać się będzie z 2 wyodrębnionych brył o zróżnicowanej wysokości - 4 i 5 kondygnacji. Mieszkania na parterze będą miały dostęp do własnych ogródków, a te na wyższych kondygnacjach przestronne balkony. Wybierając metodę budowy, postawiliśmy na prefabrykację. Technologia z użyciem betonowej płyty zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort. Beton jest najtrwalszym materiałem budowlanym, dzięki temu przyszli lokatorzy mają zapewniony spokój na lata. Materiał ten nie wydziela żadnych szkodliwych substancji. Wpisuje się też w proekologiczny kierunek, którym podąża miasto, jako gospodarz światowego wydarzenia – Zielone Expo w 2029 roku.

Tuwima Gardens I ŁódźTuwima Gardens I ŁódźTuwima Gardens I ŁódźTuwima Gardens I Łódź

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt deweloperski realizowany przez HRE Investments, którego byliście Państwo udziałowcami - Tuwima Gardens - rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 15 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 1 648 380,27 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Gardens w Łodzi według stanu na dzień 30.06.2022 roku. 

 

Prace budowlane:

  • zakończono konstrukcję 1 piętra budynku A2 
  • wykonano 70% konstrukcji 1 piętra budynku A1 
  • kontynuowano prace instalacyjne na poziomie garażu oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji na poziomie parteru budynków A1 i A2

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 64 
Łączna powierzchnia użytkowa: 3 307,90 m²
Łączna wartość brutto: 26 168 995,37 zł 
Średnia cena brutto: 7 911,06 zł

 

Na dzień 15.08.2022 roku sprzedane mamy 63 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 3241,60 m² i wartości 26 231 602,44 zł, co stanowi 38% wszystkich mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Średnia cena brutto sprzedaży jednego m² wynosi 8 092,00 zł.

Na budowie kontynuujemy realizację stanu surowego otwartego obu budynków – w budynku A2 realizowane są ściany drugiego piętra, w budynku A1 - strop nad pierwszym piętrem. Równolegle prowadzone są prace instalacyjne. Wszystkie postępują zgodnie z założonym harmonogramem. Konstrukcję obu budynków planujemy wykonać do końca 3 kwartału 2022 roku. 

 

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Gardens w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace budowlane:

  • zakończono konstrukcję stanu zero
  • wykonano konstrukcję parteru budynku A2
  • rozpoczęto prace konstrukcyjne na 1. piętrze budynku A2
  • rozpoczęto wykonywanie konstrukcji parteru budynku A1
  • rozpoczęto wykonanie hydroizolacji części podziemnej
  • rozpoczęto prace instalacyjne na poziomie garażu podziemnego

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 45
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 481,91 m²
Łączna wartość brutto: 19 634 538,92 zł
Średnia cena brutto: 7 911,06 zł

 

Oferta mieszkań dostępna jest na stronie internetowej inwestycji www.tuwimagardens.pl oraz na portalach nieruchomościowych.

Na dzień 15.05.2022 roku sprzedane mamy 54 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 2830,41 m² i wartości 22 715 503,44 zł, co stanowi 33% wszystkich mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Średnia cena brutto sprzedaży jednego m² przekroczyła 8 000 zł i jest wyższa od średniej ceny z końca 2021 roku o ponad 500 zł/m².

Na budowie zakończyliśmy wykonanie hydroizolacji części podziemnej. Kontynuujemy prace konstrukcyjne w budynku A1 i A2 – w budynku A2 realizowana jest konstrukcja pierwszego piętra, w budynku A1 ściany parteru, pierwszego piętra oraz prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych na poziomie garażu. Konstrukcję obu budynków planujemy wykonać do końca trzeciego kwartału 2022 roku.

 

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Gardens w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- zakończono roboty ziemne (wykop);
- ułożono beton podkładowy;
- kontynuowano wykonanie konstrukcji stanu zero.

Na budowie kontynuujemy wykonanie konstrukcji stanu zero, która zakończona zostanie w połowie lutego bieżącego roku. Rozpoczęliśmy również wykonywanie konstrukcji stanu surowego poziomu parteru w części A2. W lutym zaczniemy także prace w zakresie instalacji elektrycznych – rozprowadzimy je w częściach wspólnych budynku oraz w mieszkaniach.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 27
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 673,00 m2
Łączna wartość brutto: 12 523 432,73 zł
Średnia cena brutto: 7 485,61 zł

Na dzień 15.02.2022 roku sprzedanych zostało 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2154,29 m2 i wartości 16 526 685,73 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra
kwadratowego kształtuje się na poziomie ok. 7 671,52 złotych.

Tuwima Gardens I 30.09.2021Tuwima Gardens I 31.12.2021Tuwima Gardens I 31.12.2021Tuwima Gardens I 31.12.2021

30.09.2021

Prace budowlane

Do dnia 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- ogrodzono i obrandowano plac budowy;
- wyburzono istniejące budynki i uporządkowano teren;
- zlikwidowano kolidujące z inwestycją uzbrojenie terenu;
- zapewniono niezbędne media dla celów budowy;
- przygotowano drogi technologiczne i place składowe;
- wykonano wykop pod płytę fundamentową.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 23
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 421,78 m2
Łączna wartość brutto: 10 765 632,85 zł
Średnia cena brutto: 7 571,94 zł

Sprzedaż lokali prowadzona jest od kwietnia 2021 roku. Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 26 mieszkań o łącznej powierzchni 1579,27 m2 i łącznej wartości brutto 12 039 325,73 złotych.

Tuwima Gardens I 30.09.2021Tuwima Gardens I 30.09.2021Tuwima Gardens I 30.09.2021Tuwima Gardens I 30.09.2021