Ta nowatorska inwestycja wybudowana zostanie w technologii prefabrykacji. Metoda z użyciem betonu zapewni przyszłym lokatorom komfort i spokój na lata. Takie zastosowanie pozwala na maksymalne obniżenie kosztów eksploatacji dzięki doskonałym parametrom akustycznym i termicznym żelbetu. Tuwima Sky wpisuje się proekologiczny kierunek, którym podąża miasto, jako gospodarz światowego wydarzenia – Zielone Expo w 2029 roku. Inwestycja wpisze się w ideę prestiżowego projektu „Nowe Centrum Łodzi”, tworząc nową wizytówkę miasta.

Tuwima Sky ŁódźTuwima Sky Łódź

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

 

30.06.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • finalizacja uzgodnień dotyczących projektu przyłącza sieci wod.-kan.
 • wydano projekt wykonawczy do weryfikacji zgodności z wytycznymi Inwestora

 

Prace budowlane:

 • wykonano wykop oraz zaplanowano rozpoczęcie prac wylania płyty fundamentowej na przełomie sierpnia/września

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 70
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 659,93 m²
Łączna wartość brutto:  26 162 730 zł
Średnia cena brutto: 9 835,87 zł

 

 

31.03.2023

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2023 roku.

 

Prace projektowe:

 • uzgodniono z PGE Dystrybucja S.A. przyłącze zasilania rezerwowego I i II
 • uzgodniono z UM Łódź służebności gruntowe niezbędne do posadowienia na terenie działek miejskich urządzeń elektroenergetycznych
 • rozpoczęto procedurę uzgodnień projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego 
 • kontynuowano procesy związane z uzgodnieniem przebudowy układu drogowego

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 61
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 297,66 m²
Łączna wartość brutto: 22 492 028 zł
Średnia cena brutto: 9 789,10 zł

 

 

31.12.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

 

Prace projektowe:

 • zawarto umowy na wykonanie projektów sieciowych i drogowych
 • opracowywano koncepcję przebiegu dróg dojazdowych oraz koncepcję przebiegu sieci
 • otrzymano kolejne zakresy projektów warsztatowych
 • uzgodniono lokalizację nowoprojektowanych urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu – linii kablowej NN (zasilanie rezerwowe) z WKŚ, WDM i ZDiT
 • wystąpiono z wnioskiem o zgodę na wycinkę drzew kolidujących z projektowanym ciepłociągiem i układem komunikacyjnym

 

Prace budowlane:

 • zakończono realizację wykopu 
 • kontynuowano wykonanie betonu podkładowego (zaawansowanie 90%) 
 • ofertowano wykonawcę konstrukcji hali garażowej
 • negocjowano warunki dostawy betonu
 • wykonano nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzją wycinkową z 2021 roku 

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 49
Łączna powierzchnia użytkowa: : 1 801,61 m²
Łączna wartość brutto: 17 056 984 zł
Średnia cena brutto: 9 467,63 zł

 

30.09.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2022 roku.

 

Prace budowlane:

 • przygotowano materiały pod zamówienia stali, betonu oraz stropów typu filigran
 • ofertowano dostawców pięciu żurawi wieżowych, wykonawców w zakresie konstrukcji budynku dla kondygnacji -1, 1 i 2
 • przygotowano projekty branżowe dla wszystkich segmentów
 • otrzymano kolejny zakres projektów warsztatowych (kondygnacja +3 dla wszystkich budynków)

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 46
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 691,41 m²
Łączna wartość brutto: 16 007 408 zł
Średnia cena brutto: 9 463,94 zł

 

Na dzień 15.11.2022 roku mamy sprzedanych 48 mieszkań o łącznej powierzchni 1 751,1 m² i łącznej wartości brutto 16 602 484 zł. Średnia cena sprzedaży 1 m² mieszkania wynosi 9 481,12 zł. Do końca listopada planujemy zakończyć roboty ziemne wraz z ułożeniem betonu podkładowego na całej powierzchni oraz rozpocząć prace związane z realizacją konstrukcji
kondygnacji -1 i instalacjami towarzyszącymi.

Obecnie prowadzimy szereg procesów związanych z doprowadzeniem do inwestycji niezbędnych mediów, m.in. uzgadniamy przebieg tras mediów z gestorami oraz urzędami, przygotowujemy również projekty sieci i przyłączy.

 

 

 

30.06.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Prace budowlane:

 • W 2. kwartale realizacja prac na budowie została spowolniona ze względu na przeprojektowanie płyty fundamentowej i konstrukcji oraz bardzo wysokie ceny stali. 
 • W czerwcu otrzymaliśmy projekty warsztatowe dla części zakresów oraz kompletne projekty ykonawcze dla kondygnacji 1 i 2. 
 • Podpisaliśmy też umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej (Veolia) oraz o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej na zasilanie podstawowe i rezerwowe (PGE Dystrybucja). 
 • Prowadzimy również negocjacje z Łódzką Spółką Infrastrukturalną w sprawie przyłączenia inwestycji do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. 

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 49 
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 816,49 m²
Łączna wartość brutto: 17 154 129,00 zł 
Średnia cena brutto: 9 443,56 zł

 

Na dzień 15.08.2022 roku sprzedaż pozostała na takim samym poziomie. W miesiącach wakacyjnych standardowo odnotowujemy mniejszą aktywność klientów, natomiast po liczbie wpływających zapytań zauważamy stopniowy wzrost zainteresowania ofertą. Prowadzimy aktywne działania sprzedażowe i marketingowe, które w najbliższych tygodniach powinny zaowocować nowymi umowami.

Dodatkowo pod koniec sierpnia bieżącego roku ruszamy z dużą kampanią marketingową związaną z rządowym programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”, która umożliwi zakup mieszkania osobom spełniającym warunki programu bez zaangażowania środków własnych. Zgromadzenie takich środków jest w przypadku wielu klientów barierą trudną do przekroczenia.

W zakresie realizacji inwestycji oczekujemy na wydanie przez pracownię projektową kolejnych zakresów projektów warsztatowych i wykonawczych. We wrześniu tego roku planujemy zakończyć realizację robót ziemnych wykopu i betonu podkładowego oraz rozpocząć realizację płyty fundamentowej będącej elementem stanu zero. Prowadzimy również ofertowanie oraz negocjacje z wykonawcami na zakresy realizacji stanu surowego otwartego budynku oraz ścianek działowych.

 

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 31 marca 2022.


Prace budowlane:

Kontynuowano prace związane z realizacją stanu zero, tj.:

 • wykop pod garaż podziemny (ok. 90% zaawansowania prac)
 • wylewanie betonu podkładowego (tzw. chudego) pod płytę fundamentową (ok. 90% zaawansowania prac)

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 35
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 385,55 m²
Łączna wartość brutto: 12 935 239,00 zł
Średnia cena brutto: 9 335,82 zł

 

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.tuwimasky.pl oraz na portalach nieruchomościowych.


Inwestycja Tuwima Sky to olbrzymie zamierzenie. Wykop wykonany dotychczas pod halę garażową ma wymiary 202 m x 48 m i głębokość ok. 3,5 m, a jego kubatura wynosi ok. 34 000 m3, co powoduje, że same roboty ziemne i realizacja płyty fundamentowej wymagają ogromnego zaangażowania czasowego i finansowego. Ze względu na brak mocy przerobowych generalnego wykonawcy przystąpiliśmy do negocjacji z oferentami specjalizującymi się w robotach żelbetowych. Na ten moment kontraktujemy wykonawcę stanu zero, który zgodnie z aktualnym harmonogramem rozpocznie realizację swojego zakresu prac w sierpniu bieżącego roku.

Dodatkowo, z uwagi na ograniczoną dostępność i zmieniające się ceny stali zbrojeniowej, podjęliśmy działania zmierzające do wypracowania nowych kanałów logistycznych, które pozwolą nam realizować niezakłócone dostawy tego surowca, a tym samym zapewnią ciągłość produkcyjną, co przy robotach żelbetowych ma kluczowe znaczenie.

Na dzień 15.05.2022 roku podpisaliśmy 10 kolejnych umów. Obecnie mamy sprzedanych 45 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1 761,97 m² i wartości 16 429 193,00 zł. Średnia cena sprzedaży jednego m² kształtuje się na podobnym poziomie co w poprzednim kwartale i wynosi ok. 9 325,00 zł.

 

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- Kontynuowano prace związane z realizacją stanu zero tj.:
- wykonano zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki berlińskiej;
- realizowano wykop pod garaż podziemny;
- rozpoczęto wylewanie betonu podkładowego (chudego betonu) pod płytę fundamentową (ok. 50% zaawansowania prac).

Na budowie kontynuujemy układanie chudego betonu pod płytę fundamentową – zaawansowanie tych prac to obecnie ok. 85%, a ich ukończenie planowane jest do końca lutego bieżącego roku. Kolejnym etapem realizacji stanu zero jest wykonanie płyty fundamentowej, na której posadowiona będzie hala garażowa. Planowane rozpoczęcie prac to druga połowa lutego. Termin realizacji płyty nieznacznie się przesunął ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i opóźnienia w dostawie materiałów.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 11
Łączna powierzchnia użytkowa: 461,02 m2
Łączna wartość brutto: 4 237 114,00 zł
Średnia cena brutto: 9 190,74 zł

Na dzień 15.02.2022 roku sprzedane zostały 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 964,65 m2 i wartości 8 978 788,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego kształtuje się na poziomie 9 307,82 złotych.

Tuwima Sky Łódź 31.12.2021Tuwima Sky Łódź 31.12.2021Tuwima Sky Łódź 31.12.2021Tuwima Sky Łódź 31.12.2021

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;
- przygotowano kształtowniki pod zabudowę ścianki berlińskiej (zabezpieczenie wykopu);
- rozpoczęto realizację wykopu pod garaż podziemny.

Prace na budowie przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie realizowany jest stan zero budynku. Wykonano zabezpieczenie wykopu za pomocą ścianki berlińskiej i rozpoczęto realizację wykopu. W grudniu planujemy rozpocząć realizacje płyty fundamentowej, na której posadowiona będzie hala garażowa.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 67,25 m2
Łączna wartość brutto: 655 789,05 zł
Średnia cena brutto: 9 751,51 zł

Wraz z postępem prac na budowie spodziewamy się znacznego wzrostu zainteresowania inwestycją i dynamicznego zwiększenia liczby finalizowanych transakcji sprzedaży mieszkań. Na dzień 15.11.2021 roku sprzedano 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 226,64 m2 i wartości 2 151 428,00 złotych. Średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego kształtuje się na poziomie ok. 9 492,00 złotych.

Tuwima Sky Łódź 30.09.2021Tuwima Sky Łódź 30.09.2021Tuwima Sky 30.09.2021

30.06.2021

Prace budowlane

W związku z tym, że nieruchomość została nabyta jako zabudowana, realizacja inwestycji rozpoczęła się od prac wyburzeniowych i porządkowych w obrębie działki. Prace rozbiórkowe wykonano zgodnie z wydanym 12.03.2019 roku Pozwoleniem na rozbiórkę, decyzja nr DAR-UA-I.545.2019. Rozbiórce podlegało 7 częściowo podpiwniczonych budynków biurowo-magazynowych. Usunięto również przebiegające przez teren i kolidujące z inwestycją sieci miejskie: ciepłociąg i kanał ogólnospławny.

Tymczasowe media na cele budowy zapewnione zostały z istniejących przyłączy.

Inwestycja realizowana będzie na podstawie Pozwolenia na Budowę z dnia 14.03.2019 roku (Decyzja Nr DAR-UA-I.576.2019), zmienionego decyzją z dnia 19.04.2021 (Decyzja Nr DPRG-UA.I.918.2021).

Sprzedaż mieszkań

W drugim kwartale 2021 roku trwały przygotowania do wprowadzenia inwestycji do sprzedaży. Przygotowywano karty mieszkań uwzględniające zmiany wynikające z projektu zamiennego, materiały marketingowe, cenniki oraz dokumenty sprzedażowe. Na moment wysyłki raportu uruchomiona została sprzedaż pierwszego pakietu mieszkań. Do sprzedaży wprowadzone zostały 294 lokale w części B, C i D (kondygnacje 2-8) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11.600 m2. Stanowią one nieco ponad 30% wszystkich mieszkań w inwestycji. Do zakupu dostępne są lokale o metrażach od 24 do 64 m2.

Tuwima Sky 30.06.2021Tuwima Sky 30.06.2021Tuwima Sky 30.06.2021