Inwestycja będzie się wyróżniać na tle pozostałych obiektów. Budynki mają ciekawą bryłę i formę architektoniczną podkreśloną dodatkowo poprzez zróżnicowaną kolorystykę i zastosowanie na elewacji różnych materiałów wykończeniowych. Duże okna oraz delikatne balustrady balkonów nadadzą bryle lekkości, a naturalna kolorystyka będzie korespondować z otoczeniem. Przestrzeń wspólna zaaranżowana zostanie zielenią.

Warszawa Sky Nowy Dwór MazowieckiWarszawa Sky Nowy Dwór MazowieckiWarszawa Sky Nowy Dwór Mazowiecki

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt deweloperski realizowany przez HRE Investments w Nowym Dworze Mazowieckim, którego byliście Państwo udziałowcami - Warszawska Sky - rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 22 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 2 460 748,28 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Mimo że projekt został w całości wykupiony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z placu budowy.

 

30.06.2022

 

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

Prace budowlane:

  • zakończono stan zero budynku (wykonano konstrukcję żelbetową garażu podziemnego)
  • wykonano konstrukcję żelbetową parteru oraz 1. piętra (stan surowy otwarty bez ścianek działowych)
  • rozpoczęto realizację konstrukcji żelbetowej 2. piętra

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 184
Łączna powierzchnia użytkowa: 7 316,78 m²
Łączna wartość brutto: 46 568 451,16 zł
Średnia cena brutto: 6 364,61 zł

Zakończyliśmy realizację stanu surowego otwartego parteru i pierwszego piętra (bez ścianek działowych). Obecnie kontynuujemy wykonanie konstrukcji żelbetowej drugiego piętra, rozpoczęliśmy także prace na trzecim piętrze. Stan surowy otwarty drugiego piętra planujemy zakończyć w połowie maja, a konstrukcję trzeciego piętra zrealizować do końca miesiąca w co najmniej 70%. Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.warszawskasky.pl oraz na portalach nieruchomościowych.

Na dzień 15.05.2022 roku sprzedaliśmy 192 mieszkania o łącznej powierzchni 7 572,51 m² i łącznej wartości brutto 48 542 719,00 zł.

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

Prace budowlane

Zakres prac:
- wykonywano konstrukcję stanu zero budynku (ok. 90% zaawansowania prac);
- rozpoczęto wykonywanie konstrukcji parteru;
- rozpoczęto wykonywanie obsypek ścian fundamentowych.

 

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 168
Łączna powierzchnia użytkowa: 6 545,62 m²
Łączna wartość brutto: 41 271 758,50 zł
Średnia cena brutto: 6 305,25 zł

W ostatnim kwartale 2021 roku sprzedaliśmy 41 mieszkań przy wzroście średniej ceny brutto za jeden metr kwadratowy o ok. 130 złotych w stosunku do poprzedniego kwartału.

Na dzień 15.02.2022 roku sprzedane mamy 183 mieszkania o łącznej powierzchni 7 216,01 m² i łącznej wartości 45 846 399,50 zł. Liczba ta stanowi ponad 66% wszystkich lokali z puli.

Pomimo wzrostu cen zainteresowanie nieruchomością nie słabnie. Jest to związane m.in. z zaawansowaniem prac budowlanych – zakończono stan zero i rozpoczęto wykonanie konstrukcji części naziemnej budynku. Do końca lutego wykonana zostanie konstrukcja parteru, pierwszego i drugiego piętra.

Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono palowanie;
- zakończono prace ziemne;
- wykonano podkłady betonowe pod płytę fundamentową;
- rozpoczęto wykonanie płyty fundamentowe i hydroizolacji.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 127
Łączna powierzchnia użytkowa: 4 660,05 m2
Łączna wartość brutto: 28 759 172,37 zł
Średnia cena brutto: 6 171,43 zł

Sprzedaż mieszkań jest bardzo dynamiczna. W październiku i listopadzie zawarliśmy 23 nowe umowy i na dzień 15.11.2021 roku sprzedanych mamy już 150 mieszkań, co stanowi prawie 55% zasobów wprowadzonych na rynek. Rośnie również średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego mieszkania i obecnie wynosi ona ok. 6 234 złotych.

Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021