Inwestycja będzie się wyróżniać na tle pozostałych obiektów. Budynki mają ciekawą bryłę i formę architektoniczną podkreśloną dodatkowo poprzez zróżnicowaną kolorystykę i zastosowanie na elewacji różnych materiałów wykończeniowych. Duże okna oraz delikatne balustrady balkonów nadadzą bryle lekkości, a naturalna kolorystyka będzie korespondować z otoczeniem. Przestrzeń wspólna zaaranżowana zostanie zielenią.

Warszawa Sky Nowy Dwór MazowieckiWarszawa Sky Nowy Dwór MazowieckiWarszawa Sky Nowy Dwór MazowieckiWarszawa Sky Nowy Dwór Mazowiecki

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 30 marca 2022 roku.

Prace budowlane:

  • zakończono stan zero budynku (wykonano konstrukcję żelbetową garażu podziemnego)
  • wykonano konstrukcję żelbetową parteru oraz 1. piętra (stan surowy otwarty bez ścianek działowych)
  • rozpoczęto realizację konstrukcji żelbetowej 2. piętra

 

Sprzedaż mieszkań:

Liczba: 184
Łączna powierzchnia użytkowa: 7 316,78 m2
Łączna wartość brutto: 46 568 451,16 zł
Średnia cena brutto: 6 364,61 zł

Zakończyliśmy realizację stanu surowego otwartego parteru i pierwszego piętra (bez ścianek działowych). Obecnie kontynuujemy wykonanie konstrukcji żelbetowej drugiego piętra, rozpoczęliśmy także prace na trzecim piętrze. Stan surowy otwarty drugiego piętra planujemy zakończyć w połowie maja, a konstrukcję trzeciego piętra zrealizować do końca miesiąca w co najmniej 70%. Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.warszawskasky.pl oraz na portalach nieruchomościowych.

Na dzień 15.05.2022 roku sprzedaliśmy 192 mieszkania o łącznej powierzchni 7 572,51 m2 i łącznej wartości brutto 48 542 719,00 zł.

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- wykonywano konstrukcję stanu zero budynku (ok. 90% zaawansowania prac);
- rozpoczęto wykonywanie konstrukcji parteru;
- rozpoczęto wykonywanie obsypek ścian fundamentowych.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 168
Łączna powierzchnia użytkowa: 6 545,62 m2
Łączna wartość brutto: 41 271 758,50 zł
Średnia cena brutto: 6 305,25 zł

W ostatnim kwartale 2021 roku sprzedaliśmy 41 mieszkań przy wzroście średniej ceny brutto za jeden metr kwadratowy o ok. 130 złotych w stosunku do poprzedniego kwartału.

Na dzień 15.02.2022 roku sprzedane mamy 183 mieszkania o łącznej powierzchni 7 216,01 m2 i łącznej wartości 45 846 399,50 zł. Liczba ta stanowi ponad 66% wszystkich lokali z puli.

Pomimo wzrostu cen zainteresowanie nieruchomością nie słabnie. Jest to związane m.in. z zaawansowaniem prac budowlanych – zakończono stan zero i rozpoczęto wykonanie konstrukcji części naziemnej budynku. Do końca lutego wykonana zostanie konstrukcja parteru, pierwszego i drugiego piętra.

Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 31.12.2021

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

- zakończono palowanie;
- zakończono prace ziemne;
- wykonano podkłady betonowe pod płytę fundamentową;
- rozpoczęto wykonanie płyty fundamentowe i hydroizolacji.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 127
Łączna powierzchnia użytkowa: 4 660,05 m2
Łączna wartość brutto: 28 759 172,37 zł
Średnia cena brutto: 6 171,43 zł

Sprzedaż mieszkań jest bardzo dynamiczna. W październiku i listopadzie zawarliśmy 23 nowe umowy i na dzień 15.11.2021 roku sprzedanych mamy już 150 mieszkań, co stanowi prawie 55% zasobów wprowadzonych na rynek. Rośnie również średnia cena sprzedaży jednego metra kwadratowego mieszkania i obecnie wynosi ona ok. 6 234 złotych.

Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021Warszawa Sky Nowy Dwór 30.09.2021