Architektura budynków charakteryzuje się prostą zwartą bryłą ulokowaną na planie prostokąta. Kompozycję urozmaicono stosując materiały wykończeniowe o różnej strukturze i zharmonizowanej kolorystyce – ciemnoszary klinkier na parterze oraz biały i ciemnoszary tynk na wyższych kondygnacjach, przeszklenia i element żelbetowe. Geometrię elewacji wyznaczają pionowe okna, linie balkonów, płaszczyzny okien klatek schodowych oraz boniowania. Dominującym elementem elewacji jest strefa wejściowa do budynku. Na całej wysokości budynku w obrębie klatki schodowej zaprojektowano elewację z płaszczyzn o zróżnicowanym nasileniu jednej palety kolorystycznej. Nad wejściem przewidziano daszek ze szkła bezpiecznego. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury. 

Wiejska 13 RumiaWiejska 13 Rumia

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

30.09.2022

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt deweloperski Wiejska 13 realizowany przez HRE Investments w Rumi, którego byliście Państwo udziałowcami rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo, iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy razem z Państwem otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 25 000 000 złotych powiększonego o wypracowany zysk w wysokości 2 580 466,46 złotych.

 

 

30.06.2022

przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Wiejska 13 w Rumi według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

 

Sprzedaż mieszkań

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprzedaż mieszkań zostanie uruchomiona po zakontraktowaniu wykonawcy i ustaleniu ostatecznego harmonogramu budowlanego. Aktualnie kwestię prac projektowych mamy zamkniętą. Przygotowane zostały projekty wykonawcze w zakresie kubatury wszystkich budynków, projekty zieleni zewnętrznej, PZT (Projekt Zagospodarowania Terenu) oraz projekt dróg wewnętrznych. Wciąż oczekujemy na wydanie warunków przyłączeniowych instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po ich otrzymaniu Projekt  Zagospodarowania Terenu zostanie skoordynowany w zakresie wodno-kanalizacyjnych sieci zewnętrznych.

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Wiejska 13 w Rumi według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace projektowe:

  • wykonano projekty warsztatowe prefabrykacji dla wszystkich 11-stu budynków
  • wykonano projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i dróg wewnętrznych

 

Sprzedaż mieszkań:

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprzedaż mieszkań zostanie uruchomiona po zakontraktowaniu wykonawcy i ustaleniu ostatecznego harmonogramu budowlanego. Aktualnie kwestię prac projektowych mamy w większości zamkniętą. Przygotowane zostały projekty wykonawcze w zakresie kubatury budynków, projekty zieleni zewnętrznej, projekt zagospodarowania terenu oraz dróg wewnętrznych. Wciąż oczekujemy na wydanie warunków przyłączeniowych wodno-kanalizacyjnych. Po ich otrzymaniu zajmiemy się skoordynowaniem projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci zewnętrznych.

Na terenie wykonana została wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Rozpoczęliśmy również proces ofertowania i przygotowania budowy od strony organizacyjnej i formalnej.

 

 

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Wiejska 13 w Rumi według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

Prace projektowe

Zakres prac:
- wykonano projekt wykonawczy budynków, zieleni zewnętrznej i części wspólnych we wnętrzach;
- kontynuowane są prace w zakresie projektu wykonawczego zagospodarowania terenu;
- wystąpiono do gestorów o wydanie warunków technicznych na media.

 

Sprzedaż mieszkań

Obecnie przygotowywany jest projekt warsztatowy prefabrykacji modelowego budynku w ramach systemu wypracowanego przez fabrykę Baumat. Kolejny krok to zlecenie pełnej produkcji. Oczekujemy również na warunki techniczne podłączenia osiedla do sieci energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, które pozwolą na skoordynowanie zagospodarowania terenu z ww.
dostawcami. W związku z powyższym prace budowlane ruszą w drugim kwartale bieżącego roku.

Już teraz odnotowujemy zainteresowanie Klientów ofertą, jednak w związku z decyzją o zamianie technologii budowlanej, a co za tym idzie wydłużeniem procesów projektowo-produkcyjnych, zdecydowaliśmy o rozpoczęciu podpisywania umów w momencie ustalenia ostatecznego harmonogramu budowlanego.

Wiejska 13 Rumia 31.12.2021Wiejska 13 Rumia 31.12.2021Wiejska 13 Rumia 31.12.2021

 

30.09.2021

Decyzje administracyjne i prace projektowe

Inwestycja realizowana przez Spółkę w Rumi przy ul. Wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 29/4, obręb 2 zakłada budowę osiedla składającego się z 11 budynków wielorodzinnych
z garażami na poziomie parteru wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dla inwestycji Starosta Wejherowski w dniu 19.06.2020 roku wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (nr decyzji AB.6740.10.98.2020.13). Z dniem 07.07.2020 roku decyzja stała się ostateczna.

W celu optymalizacji inwestycji oraz dostosowania struktury mieszkań do realizacji w prefabrykacji zleciliśmy wykonanie projektu zamiennego. Wprowadzone zmiany w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego nie stanowią zmian istotnych i nie wymagają uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie przygotowywany jest projekt wykonawczy w zakresie budynków i zagospodarowania terenu. Po jego uzyskaniu (koniec listopada) zlecone zostanie wykonanie projektu warsztatowego pod realizację prefabrykatów.

 

Prace budowlane

Roboty budowlane w zakresie organizacji placu budowy i prac ziemnych ruszą w grudniu 2021 roku.

 

Sprzedaż mieszkań

Przedsprzedaż I etapu inwestycji uruchomiona została we wrześniu 2021 roku. Obejmuje ona sprzedaż lokali w dwóch budynkach – po 24 lokale w każdym. Są to mieszkania 2- i 3-pokojowe o metrażach od 46 do 64 m2. Dodatkowo w ofercie dostępnych jest 17 garaży zlokalizowanych na parterach budynków (każdy z oddzielnym wjazdem) oraz miejsca parkingowe na terenie nieruchomości.

Wiejska 13 Rumia 30.09.2021Wiejska 13 Rumia 30.09.2021Wiejska 13 Rumia 30.09.2021