Na osiedle składać się będą proste, zwarte bryły budynków, lekko rozrzeźbione układem balkonów i lukarn. Elegancji doda im jasny tynk oraz balustrady stalowe z elementami szkła bezpiecznego. Całość zamkną nowoczesne dwuspadowe dachy. W okolicy inwestycji znajdzie się wszystko, co potrzebne do życia – sklepy, lokale usługowe i punkty rekreacyjne.

Green City WrocławGreen City WrocławGreen City Wrocław

 

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekt deweloperski realizowany przez HRE Investments, którego byliście Państwo udziałowcami - Wrocław Bieńkowice - rozliczono w całości przed planowanym terminem.

Pomimo iż budowa osiedla wciąż trwa, wszyscy udziałowcy otrzymali już zwrot zainwestowanego kapitału w kwocie 30 000 000 złotych powiększonego o zysk w wysokości 3 341 863,08 złotych.

 

 

Informacje o stanie zaawansowania inwestycji

Pomimo iż projekt został w całości rozliczony, przedstawiamy Państwu aktualne zdjęcia z postępu budowy.

 

30.06.2022

31.03.2022

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Green City, Wrocław Bieńkowice według stanu na dzień 31 marca 2022 roku.

 

Prace budowlane:

  • kontynuowano prace związane z realizacją konstrukcji budynków D2 - D4
  • rozpoczęto realizację instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynkach D2 - D4
  • rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu
  • rozpoczęto montaż stolarki okiennej PCV

 

Sprzedaż mieszkań:

Etap D

Liczba: 45
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 071,41 m2
Łączna wartość brutto: 14 768 530,50 zł
Średnia cena brutto: 7 129,70 zł

 

Etap E, budynek E2

Liczba: 9
Łączna powierzchnia użytkowa: 336,22 m2
Łączna wartość brutto: 2 852 803,16 zł
Średnia cena brutto: 8 484,93 zł

 

Obecnie w budynku D2 kontynuowane są prace związane z realizacją konstrukcji dachu, natomiast w budynkach D3 i D4 realizowana jest konstrukcja kondygnacji naziemnych. W połowie maja zakończony zostanie stan surowy dwóch pierwszych kondygnacji. Równolegle montowana jest stolarka okienna, a wewnątrz budynków wykonywane są instalacje elektryczne i sanitarne. W czerwcu planujemy rozpocząć realizację etapu E, którego sprzedaż rozpoczęła się z początkiem stycznia 2022 roku.

Oferta prezentowana jest na stronie internetowej inwestycji www.greencitywro.pl oraz na portalach nieruchomościowych.

Na dzień 15.05.2022 roku wszystkie mieszkania z etapu D zostały sprzedane. W budynku E2 sprzedaliśmy 14 mieszkań o łącznej powierzchni 530,30 m2 i łącznej wartości 4 509 594,00 zł, co stanowi ponad 30% oferowanej puli. Mimo że sprzedaż mieszkań trochę spowolniła, średnia cena sprzedaży 1 m2 wciąż rośnie i w etapie E wynosi już ponad 8,5 tys. zł.

31.12.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Green City, Wrocław Bieńkowice według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Prace budowlane

Zakres prac:
- 31 grudnia 2021 zakończono realizację stanu zero budynków D3 i D4;
- zakończono realizację stanu surowego otwartego pierwszej kondygnacji pierwszej;
- naziemnej (bez ścianek działowych);
- rozpoczęto realizację stanu surowego otwartego drugiej kondygnacji naziemnej;
- (bez ścianek działowych).

Ze względu na opóźnienia w dostawach materiałów nie udało się zakończyć stanu surowego otwartego w zakładanym terminie. Ten etap budowy sfinalizujemy do końca lutego 2022 roku. Równolegle w budynku D2 realizowane są już ścianki działowe na poziomie parteru oraz rozprowadzane są instalacje elektryczne. Realizację etapu E składającego się z trzech budynków (E1, E2, E3) planujemy rozpocząć w drugim kwartale tego roku.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 44
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 999,91 m2
Łączna wartość brutto: 14 257 680,50 zł
Średnia cena brutto: 7 129,16 zł

Z początkiem stycznia rozpoczęliśmy sprzedaż lokali w kolejnym etapie inwestycji (etap E, budynek E2). W ofercie znalazły się 42 mieszkania o łącznej powierzchni 1 987,70 m2. Podobnie jak w poprzednich budynkach oferujemy mieszkania o zróżnicowanych metrażach od 30 do 63 m2. Ceny brutto kształtują się na poziomie od 7 700,00 do 8 650,00 zł za m2. Dla porównania - mieszkania w etapie D sprzedawane były w cenach od 6 400,00 do 8 100,00 zł za m2 brutto. Na dzień 15.02.2022 roku z nowej puli sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych o łącznej wartości 2 551 116,00 zł.

Green City Wrocław 31.12.21Green City Wrocław 31.12.21Green City Wrocław 31.12.21Green City Wrocław 31.12.21

30.09.2021

Prace budowlane

W okresie od 01.07.2021 do 30.09.2021 roku wykonano następujący zakres prac:

W budynku D2:

- zakończono prace ziemne;
- zakończono stan "0" budynku;
- rozpoczęto prace murarskie.

W budynkach D3 i D4:

- zakończono prace ziemne (wykop pod halę garażową);
- rozpoczęto realizację stanu "0" budynku tj. rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej i instalacji podposadzkowych.

Zaawansowanie budowy na dzień 30.09.2021 - ok. 15%.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 42
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 893,41 m2
Łączna wartość brutto: 13 433 146,50 zł
Średnia cena brutto: 7094,68 zł

Na dzień 15.11.2021 roku sprzedanych mamy ponad 95% mieszkań wprowadzonych do sprzedaży w I etapie. Podjęliśmy decyzję o niewprowadzaniu do oferty nowych mieszkań do momentu wyprzedania się większości lokali z I etapu. Decyzja ta spowodowana jest wzrostem cen mieszkań na rynku. Przy sprzedaży utrzymującej się na obecnym poziomie jesteśmy gotowi do uruchomienia przedsprzedaży etapu E. W tym etapie inwestycji znajdą się 132 mieszkania o metrażach od ok. 30 do 63 m2 i łącznej powierzchni użytkowej ok. 5 200 m2.

Green City Wrocław 30.09.21Green City Wrocław 30.09.21Green City Wrocław 30.09.21

30.06.2021

Prace projektowe

Na podstawie umowy z dnia 15.02.2021 roku Spółka zleciła pracowni projektowej ZAH Sp. z o.o. wykonanie projektów budowlanych dróg i sieci oraz wykonanie projektu wykonawczego dla budynku i wnętrz mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przedmiarami dla całości zamierzenia.

Prace budowlane

Realizacja inwestycji podzielona została na 3 etapy. W dniu 30.06.2021 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożone zostało zawiadomienie o planowanym na dzień 12.07.2021 roku rozpoczęciu robót budowlanych I etapu obejmującego budynki D2, D3, D4. Pierwszy etap zakontraktowanych robót obejmuje wykonanie dróg dojazdowych i zjazdów do placu budowy i biura sprzedaży, wykonanie tymczasowych parkingów i utwardzonych placów do składowania materiałów, ogrodzenie placu budowy, doprowadzenie niezbędnych mediów na cele budowy, wykonie prac ziemnych, wykonanie zasypek fundamentów, wykonanie podkładów betonowych i odwodnienia. Realizacja tego zakresu prac zgodnie z harmonogramem ma zakończyć się w terminie do 31.10.2021 roku.

Sprzedaż mieszkań

Liczba: 25
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 120,47 m2

Na dzień 05.08.2021 sprzedane mamy 34 mieszkania, co stanowi 75% ogólnej puli lokali wprowadzonych do sprzedaży w I etapie. Ceny oferowanych mieszkań mieszczą się w przedziale od 6 400 do 8 100 zł/m2. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na lokalizację w obrębie miasta Wrocławia z dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum, a jednocześnie w cichej, zielonej okolicy, w sąsiedztwie nowej zabudowy. We wrześniu planujemy wprowadzić do sprzedaży nowe mieszkania z II etapu.