Relacje Inwestorskie

19.8.2021

Apartamenty Merliniego – Warszawa / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej przy ul. Dominika Merliniego w Warszawie według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • zakończono palowanie
 • wykonano tymczasowe przyłącze energetyczne (energia na cele budowy)
 • wykonano płytę fundamentową (80% zaawansowania)
 • wykonano elementy pionowe kondygnacji -1 (80% zaawansowania)
 • wykonano strop nad garażem (40% zaawansowania)
 • rozpoczęto zasypki fundamentów

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 2
Łączna powierzchnia użytkowa: 128,59 m2

 

Budowa realizowana jest zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie stawiamy konstrukcję 1 piętra (ściany i słupy konstrukcyjne) części C oraz konstrukcję kondygnacji 1 piętra i parteru (ściany, słupy i stropy) w części A i B. Wykonywane są również zasypki fundamentów (ok. 60% zaawansowania prac). Stan surowy otwarty planujemy zakończyć do 30.11.2021 roku.

 

Na moment wysyłki raportu prowadzonych jest kilkanaście zaawansowanych rozmów, podpisane zostały też kolejne 2 umowy. Wraz z zaawansowaniem budowy obserwujemy rosnące zainteresowanie Klientów, więc w drugiej połowie roku spodziewamy się znaczącego przyspieszenia tempa sprzedaży.


czytaj więcej

19.8.2021

Apartamenty Słowackiego – Radzymin / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej Apartamenty Słowackiego w Radzyminie według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • zakończono wykonanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach
 • zakończono wykonanie instalacji podposadzkowych
 • realizowano prace dekarskie (70% zaawansowania)
 • wykonywano szlichty (gładzie podłogowe) w lokalach (90% zaawansowania)
 • kontynuowano prace elewacyjne (70% zaawansowania)
 • rozpoczęto prace wykończeniowe w częściach wspólnych budynku

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 113
Łączna powierzchnia użytkowa: 4 744,93 m2

 

Na dzień 30.06.2021 roku wszystkie mieszkania zostały sprzedane. Ostatnie umowy rezerwacyjne sukcesywnie przekształcają się w umowy deweloperskie. Średnia cena sprzedaży 1m2 PUM przekroczyła 6 000,00 zł brutto.

 

W dniu wysyłki raportu na terenie inwestycji prowadzone są prace wykończeniowe w częściach wspólnych. Budynek zasilany jest w media docelowe - obecnie realizowane jest przyłącze wodno-kanalizacyjne. Następnie wykonywane będzie przyłącze gazowe i elektro-energetyczne. Pod koniec września planujemy zgłosić budynek do odbioru przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Państwową Straż Pożarną. Inwestycja przygotowywana jest również do przeprowadzenia odbiorów technicznych mieszkań przez klientów tak, aby niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku mogli oni odebrać klucze do swoich lokali.


czytaj więcej

19.8.2021

Tuwima Sky – Łódź / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Tuwima Sky w Łodzi według stanu na dzień 30 czerwca 2021.

 

Prace budowlane

 

W związku z tym, że nieruchomość została nabyta jako zabudowana, realizacja inwestycji rozpoczęła się od prac wyburzeniowych i porządkowych w obrębie działki. Prace rozbiórkowe wykonano zgodnie z wydanym 12.03.2019 roku Pozwoleniem na rozbiórkę, decyzja nr DAR-UA-I.545.2019. Rozbiórce podlegało 7 częściowo podpiwniczonych budynków biurowo-magazynowych. Usunięto również przebiegające przez teren i kolidujące z inwestycją sieci miejskie: ciepłociąg i kanał ogólnospławny.

 

Tymczasowe media na cele budowy zapewnione zostały z istniejących przyłączy.

 

Inwestycja realizowana będzie na podstawie Pozwolenia na Budowę z dnia 14.03.2019 roku (Decyzja Nr DAR-UA-I.576.2019), zmienionego decyzją z dnia 19.04.2021 (Decyzja Nr DPRG-UA.I.918.2021)

 

Sprzedaż mieszkań

 

W drugim kwartale 2021 roku trwały przygotowania do wprowadzenia inwestycji do sprzedaży. Przygotowywano karty mieszkań uwzględniające zmiany wynikające z projektu zamiennego, materiały marketingowe, cenniki oraz dokumenty sprzedażowe. Na moment wysyłki raportu uruchomiona została sprzedaż pierwszego pakietu mieszkań. Do sprzedaży wprowadzone zostały 294 lokale w części B, C i D (kondygnacje 2-8) o łącznej powierzchni użytkowej ok. 11.600 m2. Stanowią one nieco ponad 30% wszystkich mieszkań w inwestycji. Do zakupu dostępne są lokale o metrażach od 24 do 64 m2.

 

Trwają intensywne prace nad projektem warsztatowym umożliwiającym rozpoczęcie prac w terenie. Równolegle prowadzona jest optymalizacja projektu pod względem technicznym i kosztowym. Oferty na generalne wykonawstwo przy obecnych cenach materiałów
budowlanych znacznie przekraczają założony budżet, dlatego podjęliśmy decyzję o realizacji inwestycji w systemie pakietowym, pozwalającym na większą dowolność w kontraktowaniu podwykonawców, a tym samym ograniczenie kosztów. Na wrzesień planowana jest wycinka drzew kolidujących z inwestycją. Prace ziemne rozpoczną się w ostatnim kwartale tego roku.


czytaj więcej

19.8.2021

Warszawska Sky – Nowy Dwór Mazowiecki / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Warszawska Sky w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 30 czerwca 2021.

 

Zakres prac:

 • ogrodzenie budowy
 • przyłącze elektroenergetyczne na cele budowy
 • prace ziemne
 • przygotowano platformy robocze do realizacji palowania
 • przygotowano teren do rozpoczęcia palowania

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 71
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 603,95 m2

 

Do tej pory sprzedano 82 mieszkania, co stanowi 30% puli mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Oferta obejmuje również 5 lokali usługowych zlokalizowanych w parterach segmentu B i C, z których 4 znalazły już swoich nabywców.

 

Zainteresowanie mieszkaniami w inwestycji jest bardzo duże. Potwierdza to, że popyt na nowe mieszkania w Nowym Dworze Mazowieckim jest bardzo wysoki i nie słabnie. W ramach innych spółek w grupie będziemy realizować kolejne projekty w tym rejonie.

 

Prace budowlane, ze względu na zmiany w projekcie, rozpoczęły się z niewielkim opóźnieniem w stosunku do zakładanego harmonogramu. Opóźnienie to nie wpłynie jednak na końcowy termin na termin ich zakończenia. Obecnie na terenie inwestycji wykonywane jest palowanie, którego celem jest poprawa nośności gruntu. Zaawansowanie tych prac to ok. 50 – 60%.


czytaj więcej

19.8.2021

Dębowy Park VI – Nowy Dwór Mazowiecki / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Dębowy Park VI (budynek HIJK) w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • zakończono prace dekarskie
 • zakończono montaż stolarki okiennej
 • zakończono prace tynkarskie
 • trwają prace na elewacjach (90% zaawansowania)
 • wykonywano instalację kanalizacji podposadzkowej (50% zaawansowania)
 • wykonywano szlichty (gładzie podłogowe) w lokalach (30% zaawansowania)

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 133
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 246,78 m2

 

Prace budowlane realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kontynuujemy działania rozpoczęte w poprzednim kwartale – na zewnątrz budynku elewacja jest gotowa niemal w 100%. Wewnątrz wykonywane są instalacje podposadzkowe i szlichty. Prace instalacyjne zakończą się w sierpniu. Budynek zostanie doprowadzony do tzw. stanu deweloperskiego do końca października tego roku, a zakończenie budowy planowane jest na grudzień.

 

W ofercie sprzedażowej na dzień wysyłki raportu pozostało 8 lokali mieszkalnych. Ze względu na niezbyt szeroki wachlarz dostępnych mieszkań sprzedaż nieco spowolniła, co nie oznacza braku zainteresowania. Zaangażowanie finansowe klienta decydującego się na zakup lokalu na tym etapie realizacji inwestycji wiąże się z wpłatą 70% wartości umowy, co powoduje, że wielu z nich musi posiłkować się kredytem. Na ten moment oczekujemy na potwierdzenie rezerwacji od 3 klientów, którzy badają swoją zdolność kredytową.


czytaj więcej

18.8.2021

Dębowy park V – Nowy Dwór Mazowiecki / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Dębowy Park V (budynek D1D2) w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • zakończono prace wykończeniowe części wspólnych
 • zakończono prace przyłącza kanalizacyjnego
 • zakończono prace kanalizacji deszczowej
 • trwają prace zagospodarowania terenu (30% zaawansowania)

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 128
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 028,51 m2

 

Na dzień wysyłki raportu w ofercie pozostało kilka mieszkań 4 pokojowych. W związku z tym, że budowa jest już prawie zakończona, mieszkania te cieszą się dużym zainteresowaniem i z pewnością wkrótce znajdą swoich nabywców. Jako że są to mieszkania największe i tym samym najdroższe, klienci muszą posiadać odpowiednie środki lub zdolność kredytową do pozyskania finansowania z banku. Wszystkie dotychczas zawarte umowy rezerwacyjne przekształciły się w umowy deweloperskie. Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM na ten moment wynosi ok. 5 300 zł brutto. Ze względu na to, iż prace związane z doprowadzeniem mediów do budynku nieznacznie się opóźniły, procedura odbioru budynku rozpoczęła się w lipcu, a nie tak jak zakładaliśmy - w czerwcu. Na ten moment budynek odebrany został przez Sanepid, czekamy na odbiór przez Państwową Straż Pożarną i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

 

Trwają również odbiory techniczne mieszkań, podczas których klienci mogą zgłosić ewentualne usterki. Klucze do mieszkań przekazywane będą po uzyskaniu decyzji dopuszczającej budynek do użytkowania.

 

Nowy Dwór Mazowiecki cieszy się wśród klientów niesłabnącym powodzeniem, dlatego też rozpoczęliśmy kolejne inwestycje w tym mieście, intensywnie poszukujemy również nowych gruntów pod budownictwo wielorodzinne.


czytaj więcej

18.8.2021

Lake House – Zegrze / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Stanisława Drewnowskiego w Zegrzu według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:
Budynek A

 • zakończono konstrukcję budynku
 • wykonano murki oporowe żelbetowe
 • wykonywano poprawki kosmetyczne (wyrównanie nierówności) konstrukcji żelbetowej (50% zaawansowania)
 • rozpoczęto realizację wjazdu do garażu (30 % zaawansowania)
 • kontynuowano prace murowe (95% zaawansowania)

 

Budynek B

 • wykonano prace przygotowawcze do prac instalacyjnych
 • przebudowano sieć wodociągową kolidującą ze zjazdem do garażu
 • zakończono zasypkę fundamentów budynku

 

Sprzedane mieszkania:
Liczba: 45
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 891,49 m2

 

Na moment wysyłki raportu w ofercie sprzedażowej pozostało 11 apartamentów. Klientom pozostały do wyboru lokale w budynku A usytuowanym wzdłuż linii brzegowej Jeziora Zegrzyńskiego lub w mniejszym budynku B usytuowanym w drugiej linii. Dostępne są apartamenty o metrażach ok. 42 m2 oraz większe 68 – 74 m2. Ostatni, największy apartament o powierzchni prawie 150 m2 z antresolą znajduje się na ostatniej kondygnacji w budynku B.

 

Zainteresowanie inwestycją nie słabnie, pomimo że najatrakcyjniejsze apartamenty z widokiem na jezioro praktycznie są już niedostępne. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z 3 klientami, które powinny wkrótce przekształcić się w umowy rezerwacyjne.

 

Budowa przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zakończyliśmy realizację stanu surowego otwartego (bez dachu i ścianek działowych) w obu budynkach. Realizacja robót wykończeniowych będzie pakietowana. W pierwszej kolejności na budowie pojawia się ekipy
montujące okna oraz dekarze. Wewnątrz rozpoczną się prace instalacyjne. Zakładamy prowadzenie prac równolegle w obu budynkach.


czytaj więcej

18.8.2021

Apartamenty Kościuszki – Zacharzyce / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Apartamenty Kościuszki w Zacharzycach według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku.

 

Zakres prac:
Etap I (Budynki 1-9)

 • zakończono prace ziemne niezbędne do wykonania fundamentów oraz posadowienia budynków
 • zakończono stan „0”
 • rozpoczęto wykonanie konstrukcji szkieletowej (ok. 20% zaawansowania)
 • realizacja ścian parterów (ok. 30% zaawansowania)
 • realizacja stropów nad kondygnacją parteru (ok. 20% zaawansowania)

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa: 905,00 m2

 

Realizacja inwestycji podzielona została na 4 etapy, w każdym po 9 budynków. Pierwszy etap obejmuje 6 budynków mieszkalnych i 3 budynki mieszkalno-usługowe, w których znajdzie się łącznie 96 mieszkań i 6 lokali usługowych.

 

Na dzień 05.08.2021 roku sprzedano 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1204,82 m, co stanowi 25% zasobów wprowadzonych do sprzedaży. Zainteresowaniem cieszą się zarówno najmniejsze mieszkania 2 pokojowe o powierzchni ok. 36 m2, jak i te największe - 4 pokojowe z ogródkami.

 

Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. Brak konieczności wykonania kondygnacji podziemnej (wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane są na terenie) znacznie przyspiesza proces budowlany. Obecnie realizowana jest kondygnacja I piętra. Wykonano ściany nośne pierwszego piętra w 6 budynkach. W pozostałych trzech rozpoczęto roboty murarskie. Ruszyło także wykonanie stropów nad I piętrem. Zakończenie stanu surowego otwartego (bez dachu i ścianek działowych) planowane jest na wrzesień. Na przełomie września i października planowane jest również rozpoczęcie realizacji II etapu – kolejnych 9 budynków.


czytaj więcej

18.8.2021

Apartamenty Bieńkowice - Wrocław / 30.06.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Wrocław Bieńkowice według stanu na dzień 30 czerwca 2021.

 

Prace projektowe

Na podstawie umowy z dnia 15.02.2021 roku Spółka zleciła pracowni projektowej ZAH Sp. z o.o. wykonanie projektów budowlanych dróg i sieci oraz wykonanie projektu wykonawczego dla budynku i wnętrz mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przedmiarami dla całości zamierzenia.

 

Prace budowlane

Realizacja inwestycji podzielona została na 3 etapy. W dniu 30.06.2021 roku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożone zostało zawiadomienie o planowanym na dzień 12.07.2021 roku rozpoczęciu robót budowlanych I etapu obejmującego budynki D2, D3, D4. Pierwszy etap zakontraktowanych robót obejmuje wykonanie dróg dojazdowych i zjazdów do placu budowy i biura sprzedaży, wykonanie tymczasowych parkingów i utwardzonych placów do składowania materiałów, ogrodzenie placu budowy, doprowadzenie niezbędnych mediów na cele budowy, wykonie prac ziemnych, wykonanie zasypek fundamentów, wykonanie podkładów betonowych i odwodnienia. Realizacja tego zakresu prac zgodnie z harmonogramem ma zakończyć się w terminie do 31.10.2021 roku.

 

Sprzedane mieszkania:

Liczba: 25

Łączna powierzchnia użytkowa: 1 120,47 m2

 

Na dzień 05.08.2021 sprzedane mamy 34 mieszkania, co stanowi 75% ogólnej puli lokali wprowadzonych do sprzedaży w I etapie. Ceny oferowanych mieszkań mieszczą się w przedziale od 6 400 do 8 100 zł/m2. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na lokalizację w obrębie miasta Wrocławia z dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum, a jednocześnie w cichej, zielonej okolicy, w sąsiedztwie nowej zabudowy. We wrześniu planujemy wprowadzić do sprzedaży nowe mieszkania z II etapu.

 

Na terenie inwestycji, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, trwa przygotowanie placu budowy do rozpoczęcia prac budowlanych. Częściowo został zdjęty humus, wykonane drogi i place technologiczne, trwa również doprowadzenie mediów budowlanych. Czekamy na decyzję zezwalającą na poruszanie się pojazdów ciężkich po drogach lokalnych. Niezwłocznie po jego uzyskaniu rozpoczniemy realizację wykopu pod pierwszy budynek. Zakładamy, że po zakończeniu prac ziemnych wykonawca płynnie przejdzie na kolejny etap inwestycji, a realizację I etapu kontynuowali będą podwykonawcy pozostałych zakresów robót.


czytaj więcej

17.5.2021

Formeli 17 – Rumia / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Wiejskiej/Apolinarego Formeli w Rumi według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 

Budynek 1 i 2

 • rozpoczęto montaż balustrad od zewnątrz oraz na klatce schodowej
 • trwają prace wykończeniowe części wspólnych
 • zakończono prace wykończeniowe w lokalach mieszkalnych
 • wykonano biały montaż instalacji elektrycznych i wentylacji w lokalach

mieszkalnych

 • zamontowano skrzydła drzwiowe wejściowe do mieszkań wraz z wykonaniem

zabudów stolarskich w ościeżach

 • wykonano zabudowy stolarskie zamknięcia szachtów na klatce schodowej;
 • rozpoczęto prace zagospodarowania terenu (korytowanie pod konstrukcję

drogi)

 

Budynek 3 i 4

 • zakończono murowanie ścian działowych
 • rozpoczęto prace elewacyjne (bud. 3)
 • rozpoczęto wykonanie posadzek cementowych (bud. 4)
 • zakończono wykonanie instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych

i częściach wspólnych – rozprowadzenie przewodów

 • zakończono instalacje sanitarne w lokalach mieszkalnych
 • rozpoczęto prace wykończeniowe klatki schodowej;
 • rozpoczęto kładzenie płytek na posadzkach w pomieszczeniach

technicznych oraz częściach wspólnych

 

Budynek 5 i 6

 • prowadzono prace przygotowawcze do wykonania fundamentów

 

Sprzedane mieszkania:

 

Budynek 1 i 2

 • Liczba: 57
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 2 503,34 m2

 

Budynek 3 i 4

 • Liczba: 46
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 1 840,57 m2

 

Budynek 5, 6, 7, 8

 • Liczba: 4
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 187,88 m2

 

Obecnie wewnątrz budynków 1 i 2 trwają ostatnie prace wykończeniowe, montowane są układy pomiarowe i osprzęt instalacji teletechnicznych. Czekamy na podłączenie ostatnich mediów, aby móc przekazywać lokale klientom. W budynkach 3 i 4 trwają prace wykończeniowe mieszkań i części wspólnych. W najbliższych dniach rozpocznie się montaż: ościeżnic drzwiowych do lokali mieszkalnych, drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej oraz drzwi stalowych do garaży i pomieszczeń technicznych. W budynku 3 wykonywana jest elewacja. Na zewnątrz kontynuowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynków 1 – 4. Na moment sporządzenia raportu mieszkania w budynkach 1 – 4 zostały sprzedane w niemal 90%. Z nowej oferty 124 mieszkań w budynkach 5 – 8, wprowadzonych do sprzedaży z początkiem kwietnia, sprzedane zostały już 24 lokale.


czytaj więcej

17.5.2021

Apartamenty Słowackiego – Radzymin / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Juliusza Słowackiego w Radzyminie według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • Wykonano prace izolacyjne oraz wykończeniowe (obróbki blacharskie) stropodachu
 • Zakończono montaż stolarki okiennej
 • Trwały prace tynkarskie (ok. 80% zaawansowania)
 • Trwały prace instalacyjne sanitarne wewnątrzlokalowe (zaawansowanie ok. 60%)
 • Rozpoczęto prace elewacyjne (zaawansowanie ok. 20%)

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 84
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 3 709,30 m2

 

Sprzedaż mieszkań w inwestycji została zakończona. Na dzień sporządzenia raportu wszystkie mieszkania są objęte przynajmniej umową rezerwacyjną. Tempo realizacji inwestycji, doskonale dopasowana do lokalnego rynku struktura mieszkań i dobra lokalizacja są podstawą sukcesu sprzedażowego tego projektu. Na dzień sporządzenia raportu prace na budowie przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wewnątrz lokali kończymy tynkowanie ścian i układanie instalacji elektrycznych oraz rozpoczynamy prace posadzkarskie (szlichty). Trwają działania instalacyjne w garażu. Na zewnątrz wykonujemy elewację, której poziom zaawansowania wynosi ok. 50%. Rozpoczęte zostały też prace ślusarskie zewnętrzne (marki).


czytaj więcej

17.5.2021

Apartamenty Kościuszki – Zacharzyce / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Zacharzycach, według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • Wykonano ogrodzenie działki
 • Wytyczono główne drogi technologiczne
 • Zainstalowano biuro budowy
 • Przyłączono media (prąd i woda)
 • Rozpoczęto prace ziemne niezbędne do wykonania płyty fundamentowej oraz do posadowienia budynków
 • Zakontraktowano wykonawcę konstrukcji szkieletowej budynków (etap I)

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 4
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 173,06 m2

 

Na moment sporządzenia raportu zakończono prace przygotowawcze. Na placu budowy pojawiły się dźwigi. Kontynuowane są prace ziemne, które ze względu na wysoki poziom wód gruntowych wymagają wprowadzenia dodatkowego odwodnienia wykopu. Rozpoczęły się działania związane z wykonaniem konstrukcji fundamentów, obecnie w zakresie ciesielsko-zbrojeniowym. W maju zaplanowano start realizacji pierwszych pionów części nadziemnej budynków. Wraz z postępem prac na budowie rośnie grono klientów zainteresowanych zakupem mieszkania. Sprzedaż od zakończenia pierwszego kwartału znacznie przyspieszyła. Na dzień 05.05.2021 sprzedano 11 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 541 m2, co stanowi 11% zasobów dostępnych w aktualnej ofercie.


czytaj więcej

17.5.2021

Dębowy Park VI – Nowy Dwór Mazowiecki / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Dębowy Park VI – budynek HIJK w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • Wykonano prace konstrukcyjne oraz prace murowe
 • Wykonano prace instalacyjne i elektryczne wewnątrzlokalowe
 • Wykonano prace instalacyjne pionów kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych (ok. 70%)
 • Wykonano prace dekarskie (ok. 60%)
 • Wykonano prace elewacyjne (ok. 30%)
 • Wykonano montaż stolarki okiennej (ok. 80%)
 • Wykonano prace tynkarskie (ok. 40%)

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 132
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 5 180,89 m2

 

 

Prace budowlane realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są prace elewacyjne i dekarskie. Zamontowano niemal 100% stolarki okiennej (zostały do zamontowania okna o podwyższonej odporności ogniowej). W garażu rozprowadzane są instalacje. Rozpoczęto również realizację przyłączy doprowadzających do budynku niezbędne media, na ten moment wykonywane jest przyłącze elektroenergetyczne. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 4. kwartał bieżącego roku. W ofercie sprzedażowej pozostało 10 lokali, stanowiących 7% ogólnej puli mieszkań. Według naszych szacunków sprzedaż powinna zakończyć się do końca 2. kwartału 2021 roku.


czytaj więcej

17.5.2021

Apartamenty Dąbrowskiego – Gliwice / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej przy ul. Dąbrowskiego w Gliwicach według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

W dniu 20.11.2020 roku spółka zawarła umowę projektową na wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej przygotowanie projektu wykonawczego (technicznego) dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami wielostanowiskowymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Umowa obejmowała również dostosowanie struktury mieszkań do oczekiwań Zamawiającego oraz przygotowanie materiałów sprzedażowych (kart mieszkań).

 

Na dzień sporządzenia raportu uruchomiona została przedsprzedaż mieszkań i lokali usługowych. W ofercie znalazło się 201 lokali mieszkalnych o zróżnicowanych metrażach – od 25 do 88 m2 oraz 6 lokali usługowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na ich doskonałe usytuowanie w ciągu pieszym od strony ulicy. Na chwilę obecną sprzedaż wynosi 4 mieszkania oraz 6 lokali usługowych – co pokazuje bardzo duże zainteresowanie inwestycją, biorąc pod uwagę to, że start kampanii marketingowej jest zaplanowany dopiero na drugą połowę maja, wtedy też zostanie uruchomiona dedykowana strona internetowa inwestycji.

 

Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem placu budowy oraz prac ziemnych zaplanowane jest na początek lipca. Natomiast start realizacji garażu podziemnego przewidziany jest od września, po zakończeniu projektu wykonawczego konstrukcji i instalacji sporządzanego przez pracownię architektoniczną.


czytaj więcej

17.5.2021

Apartamenty Barona – Opole / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej Apartamenty Barona w Opolu, według stanu na dzień 31.03.2021 roku.

 

Zakres prac:

 • 31 marca 2021 wykonano ogrodzenie z zabezpieczeniem placu budowy
 • wytyczono drogi technologiczne oraz place składowe
 • kontynuowano układanie betonu podkładowo-wyrównawczego (tzw. „chudego betonu”)
 • przygotowywano teren do wykonania płyty fundamentowej

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 30
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 1 285,68 m2

 

Aktualnie zainteresowanie mieszkaniami w inwestycji Apartamenty Barona systematycznie wzrasta. W pierwszych dniach maja sprzedaż osiągnęła poziom 35%. Postęp prac na budowie powoduje, że niezdecydowani klienci coraz chętniej wracają do naszej oferty. Na ten moment kontynuujemy wylewanie chudego betonu w kolejnych sekcjach wraz z wykonaniem instalacji podposadzkowych oraz przyjmujemy kolejne dostawy stali zbrojeniowej do wykonania płyty fundamentowej. Zakończenie realizacji stanu „0” zgodnie z harmonogramem planowane jest na połowę września. Według deklaracji wykonawcy, prace te mają zakończyć się już na przełomie lipca i sierpnia.


czytaj więcej

17.5.2021

Apartamenty Merliniego – Warszawa / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Dominika Merliniego w Warszawie według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • Zakończono wykop pod budynek
 • Wykonano zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską
 • Wykonano pale pod powierzchnią ok. 70% budynku
 • Uzbrojono działkę w niezbędne na tym etapie media
 • Rozpoczęto wykonywanie podkładów pod płytę fundamentową

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 1
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 89,41 m2

 

Obecnie na terenie inwestycji trwają prace konstrukcyjne na poziomie garażu podziemnego.  Wylewana jest płyta fundamentowa (zaawansowanie prac ok. 50%) oraz wykonywane są ściany fundamentowe. Na tym etapie realizowane są również instalacje podposadzkowe (kanalizacja) oraz prace zabezpieczające płytę fundamentową przed wilgocią (technologia białej wanny). Równocześnie trwają działania związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego na cele budowy. Na moment sporządzenia raportu realizacja postępuje zgodnie z harmonogramem. Na moment sporządzenia raportu sprzedane zostały3 lokale. Inwestycja ze względu na lokalizację cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

 


czytaj więcej

17.5.2021

Dębowy park V – Nowy Dwór Mazowiecki / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Dębowy Park V – budynek D1D2 w Nowym Dworze Mazowieckim według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

 • Zakończono stan surowy zamknięty
 • Wykonano instalacje sanitarne oraz elektryczne
 • wewnątrzlokalowe oraz w częściach wspólnych
 • Doprowadzono lokale do stanu deweloperskiego
 • Zamontowano windy
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe części wspólnych (zaawansowanie ok. 80%)
 • Rozpoczęto prace wykończeniowe garażu (zaawansowanie ok. 80%)
 • Rozpoczęto realizację kanalizacji deszczowej (zaawansowanie ok. 80%)

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 123
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 4 690,06 m2

 

Na dzień sporządzenia raportu stan zaawansowania prac budowlanych wyniósł ok. 90%. Prowadzone są ostatnie działania wykończeniowe w garażu i częściach wspólnych budynków. Na zewnątrz trwa zagospodarowanie terenu, ich zaawansowanie wynosi ok. 30%. Realizowane są zadania związane z podłączeniem mediów do budynków, wykonano przyłącze c.o. oraz energii elektrycznej do budynku D2. Dodatkowo doprowadzona została woda z ujęcia własnego. Rozpoczęto instalację kanalizacji oraz wykonano przyłącze teletechniczne. W ofercie pozostało zaledwie kilka mieszkań. Sprzedaż osiągnęła poziom ponad 90%. Biorąc pod uwagę zaawansowanie inwestycji i olbrzymie zainteresowanie gotowymi mieszkaniami, zakładamy, że zostaną one sprzedane do końca 2.kwartału 2021 roku.


czytaj więcej

17.5.2021

Lake House - Zegrze / 31.03.2021

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej przy ul. Stanisława Drewnowskiego w Zegrzu według stanu na dzień 31 marca 2021 roku.

 

Zakres prac:

Budynek A

 • wykonano prace żelbetowe garażu
 • wykonano prace izolacyjne (płyta fundamentowa oraz ściany fundamentowe)
 • wykonano prace żelbetowe parteru
 • wykonano prace żelbetowe I, II i III piętra
 • wykonano ściany i słupy poziomu antresoli

 
Budynek B

 • zakończono prace izolacyjne fundamentów
 • wykonano prace kosmetyczne konstrukcji żelbetowej
 • wykonano prace przygotowawcze w celu wykonania pomieszczenia kotłowni
 • wykonano attyki na dachu budynku

 

Sprzedane mieszkania:

 • Liczba: 27
 • Łączna powierzchnia użytkowa: 1683,54 m2

 

W związku z tym, że bryły obu budynków są już ukończone, potencjalni nabywcy odwiedzający inwestycję mogą wizualnie ocenić atrakcyjność projektu. Na moment sporządzenia raportu konstrukcja bryły budynku A została zakończona w 100%.

Obecnie kontynuowane są prace murowe. Rozpoczęliśmy również wykonanie wjazdu do garażu podziemnego.

W budynku B zainicjowaliśmy wykonanie instalacji w pomieszczeniu garażu oraz prace dekarskie. Zabezpieczone są również wszelkie media niezbędne do obsługi przyszłych mieszkańców. W związku z tym, że bryły obu budynków są już ukończone, potencjalni nabywcy odwiedzający inwestycję mogą wizualnie ocenić atrakcyjność projektu. Od początku drugiego kwartału decyzję o zakupie mieszkania podjęło kolejnych 10 klientów. Obecnie sprzedaż jest na poziomie ok. 63 %.

W ofercie pozostały 22 mieszkania. Rozpoczynający się sezon żeglarski będzie dodatkowym kołem napędowym popytu, w związku z czym sprzedaż zasobów zrealizujemy przed zakończeniem budowy, planowanej na przełom 2021 i 2022 roku. Od początku drugiego kwartału decyzję o zakupie mieszkania podjęło kolejnych 10 klientów.


czytaj więcej

16.2.2021

Apartamenty Słowackiego - Radzymin / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Słowackiego” w Radzyminie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Prace budowlane

 

– zakończono murowanie ścian osłonowych, międzylokalowych i działowych
– zakończono prace przy wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych
– zakończono prace przy montażu pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej
– rozpoczęto prace tynkarskie wewnątrz budynku
– wykonano paroizolacje na dachu i rozpoczęto przygotowanie szlichty (warstwy dociskowej)
– rozpoczęto prace przy budowie kotłowni (nadbudówka na dachu)
– zakończono murowanie kominów
– rozpoczęto montaż stolarki okiennej

 

Sprzedaż mieszkań

 

Liczba: 45
Łączna powierzchnia użytkowa
sprzedanych mieszkań: 1 928,47 m2
Wartość brutto sprzedaży: 11 408 563,00 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 5 915,86 zł

 

Realizujemy sprzedaż mieszkań głównie poprzez sieć własną sprzedaży, jak również we współpracy z pośrednikami zewnętrznymi. Prowadzimy dedykowaną stronę internetową https://www.bdc-development.pl/radzymin-apartamenty-slowackiego/, współpracujemy także z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach ogólnopolskich. Na dzień sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) budynek osiągnął stan surowy zamknięty, jednocześnie wewnątrz apartamentowca realizowane są cały czas prace instalacyjne i tynkarskie. Realizacja zadań postępuje zgodnie z planem. W ramach działań związanych z przyłączeniami mediów poczyniono już ostateczne uzgodnienia w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i wystąpiono o odpowiednie decyzje. Pozostałe media są ustalone i realizowane. Prace tynkarskie wewnątrz budynku zakończone są w 40%, zamontowano ok. 80% stolarki okiennej, zapewniono szczelność dachu – zaawansowanie prac dekarskich jest na poziomie ok. 70%. Od początku roku zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania inwestycją, co przełożyło się na przekroczenie poziomu 50% sprzedanych mieszkań.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Sikorskiego 36 – Pruszcz Gdański / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Sikorskiego 36” w Pruszczu Gdańskim według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

Budynek A

 

– zakończono prace elewacyjne
– zdemontowano rusztowania i zakończono prace porządkowe wokół budynku
– zamontowano balustrady i przegrody na balkonach
– zamontowano drzwi wejściowe do budynku oraz stolarkę przeciwpożarową w częściach wspólnych

– realizowano przyłącza – wodne, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej
– realizowano przyłącze ciepłownicze
– zamontowano drzwi wejściowe do budynku oraz stolarkę
przeciwpożarową w częściach wspólnych

 

Budynki B1 i B2

– kontynuowano wykonanie podziemnej hali garażowej
– wykonano słupy konstrukcyjne oraz ściany kondygnacji -1
– wykonano część stropu nad halą garażową

 

Sprzedaż mieszkań

Budynek A

 

Liczba: 68
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 837,34 m2
Łączna wartość brutto: 17 202 758,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 062,99 PLN

 

Budynki B1/B2

Liczba: 53
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 120,76 m2
Łączna wartość brutto: 13 285 226,48 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 264,37 PLN

 

Realizujemy sprzedaż mieszkań głównie poprzez sieć własną sprzedaży, jak również we współpracy z pośrednikami zewnętrznymi. Prowadzimy dedykowaną stronę internetową www.nsdevelopment.pl, współpracujemy także z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach ogólnopolskich.

 

Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) budynek A jest ukończony w zakresie kubatury, trwają drobne prace poprawkowe. Na etapie realizacji cały czas znajdują się media, które mają być przyłączone do budynku. Warunki pogodowe oraz długi czas oczekiwania na decyzje administracyjne powodują, iż gestorzy mediów są opóźnieni z finalizacją swoich zakresów prac. W związku z tym wydanie mieszkań przesuwa się w czasie, natomiast każdy Klient ma możliwość wejścia do mieszkania i dokonania odbioru technicznego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przeniesienie własności mieszkań w dalszym ciągu planowane jest na 2. kwartał 2021 roku. Drugi etap inwestycji w zakresie budynków B1 i B2 prowadzony jest zgodnie z harmonogramem, aktualnie realizowany jest stan surowy w zakresie podziemnej hali garażowej oraz elementów poziomu 0. Sprzedaż na etapie pierwszym osiągnęła zaawansowanie 94%, natomiast na etapie drugim ponad 50%, co oceniamy jako bardzo wysoki poziom.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Apartamenty Kościuszki - Zacharzyce / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Wrocław Zacharzyce” we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Przedsprzedaż mieszkań w inwestycji rozpoczęła się w pierwszym tygodniu grudnia. Oferta dostępnych mieszkań prezentowana jest na dedykowanej stronie internetowej inwestycji www.apartamenty-kosciuszki.pl, współpracujemy także z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach ogólnopolskich. Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) trwają prace związane z doprowadzeniem prądu i wody na cele budowlane na teren budowy. Równolegle procedowane są decyzje w zakresie docelowych mediów. Ze względu na lokalizację inwestycji oraz jej wielkość (1000 mieszkań) procesy w zakresie uzbrojenia są złożone i czasochłonne. Jednocześnie zabezpieczona jest podstawowa kadra prowadząca projekt oraz inspektor nadzoru. Wyłoniony został wykonawca prac ziemnych, które ruszą jeszcze w lutym. W zakresie sprzedaży zawarte zostało pierwsze 5 umów, a od początku stycznia widzimy wzmożone zainteresowanie projektem.

 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Apartamenty Senatorska – Łódź / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Senatorska” w Łodzi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

– kontynuowano prace związane z wykonaniem monolitycznej konstrukcji żelbetowej budynku (zaawansowanie 90%)
– rozpoczęto roboty murowe – wykonanie zewnętrznych ścian osłonowych i wewnętrznych ścian działowych (zaawansowanie ok. 26%)
– rozpoczęto wykonanie instalacji wewnętrznych w hali garażowej (zaawansowanie ok. 80%)
– rozpoczęto prace instalacyjne na kondygnacji parteru i I piętra
– przygotowano front robót do rozpoczęcia prac dekarskich związanych z wykonaniem pokrycia dachowego

 

Sprzedaż mieszkań

 

Liczba: 163
Łączna powierzchnia użytkowa: 6 783,89 m2
Łączna wartość brutto: 43 754 269,90 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 449,73 PLN

 

Sprzedaż mieszkań prowadzona jest głównie poprzez sieć własną sprzedaży. Oferta mieszkań dostępna jest na stronie internetowej inwestycji www.apartamentysenatorska.pl oraz na portalach nieruchomościowych. Na moment przedstawienia raportu (15.02.2021 r.) całkowite zaawansowanie robót budowlanych przekroczyło 60%. Mimo trudnych warunków pogodowych w styczniu i lutym tempo prac jest wysokie. Zakończony został stan surowy, trwają działania murarskie i instalacyjne, przygotowywane są elementy elewacyjne. Prace niezbędne do wykonania zakontraktowane są w ponad 80% przy zakładanym poziomie budżetu. Od początku roku zauważyliśmy znaczący wzrost zainteresowania inwestycją, co przełożyło się na zawarcie 14 kolejnych umów. Na dzień sporządzenia raportu sprzedano blisko 70% mieszkań przy średniej cenie przekraczającej pierwotne założenia.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Od listopada sukcesywnie rozpoczęliśmy odkupowanie udziałów inwestorów, którzy przystąpili do projektu Equity Apartamenty Senatorska. Proces ten zakończymy z ostatnim dniem marca, tym samym zamykając cały projekt Equity z sukcesem.


czytaj więcej

16.2.2021

Apartamenty Merliniego – Warszawa / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Merliniego” w Warszawie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

– zakontraktowano i wprowadzono na teren budowy głównego wykonawcę
– wyłoniono wykonawcę robót specjalistycznych związanych z wykonaniem posadowienia pośredniego budynku na palach CFA tzw. palowania (rozpoczęcie prac planowane jest na dzień 01.02.2021)
– rozpoczęto prace ziemne związane z wymianą i wyrównaniem gruntu
– rozpoczęto prace przygotowawcze do zabezpieczenia wykopu ścianką berlińską
– organizowano zaplecze budowy (media)
– dokonywano uzgodnień niezbędnych do sprawnej obsługi komunikacyjnej budowy

 

Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) wykopy pod halę garażową budynków są zaawansowane w 75%. Jednocześnie trwają prace w zakresie zabezpieczenia rozkopu ściankami berlińskimi, które będą stanowiły elementy ścian podziemnej hali garażowej. Działania rozpoczął również wykonawca w zakresie palowania gruntu pod posadowienie fundamentów. Mimo trudnych warunków pogodowych realizacja postępuje zgodnie z harmonogramem. W zakresie sprzedaży prowadzimy zaawansowane rozmowy z międzynarodowym funduszem w przedmiocie sprzedaży całego obiektu pod wynajem długoterminowy. Zakładamy ich zakończenie do końca lutego. W wypadku braku porozumienia przystąpimy do zawierania umów z inwestorami indywidualnymi oraz nabywcami kupującymi na potrzeby własne.

 

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Lake House - Zegrze / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej Lake House Zegrze według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

– ogrodzenie terenu inwestycji
– promocja inwestycji na ogrodzeniu
– przygotowanie zaplecza budowy

 

Budynek A

 

– wykonano wykop pod garaż podziemny
– zabezpieczono wykop ścianką berlińską
– rozpoczęto prace żelbetowe na poziomie –1 (wykonana
została płyta fundamentowa)
– prace zostały zintensyfikowane, aby wyrównać
poziom zaawansowania prac na obu budynkach

 

Budynek B

 

– wykonano wykop, zbrojenie oraz zalano płytę fundamentową
– wykonano konstrukcję żelbetową budynku
– zakończono prace ziemne
– rozpoczęto prace izolacyjne
– zakończono roboty murowe na wszystkich kondygnacjach

 

Sprzedaż apartamentów

 

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 062,19 m2
Wartość brutto sprzedaży: 11 933 881,00 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 11 235,17 zł

 

Inwestycja prezentowana jest na stronie internetowej www.lakehousezegrze.pl oraz na głównych portalach nieruchomościowych. Na moment sporządzenia raportu (15.02.2021 r.) zostały zrealizowane prace w zakresie garażu podziemnego na budynku A oraz ruszyły prace żelbetowe na kolejnych kondygnacjach, budynek B jest już w stanie surowym. Trwają również prace nad doprowadzeniem mediów do inwestycji. Mimo trudnych warunków pogodowych podtrzymujemy plan ukończenia projektu w tym roku.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Apartamenty Barona – Opole / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Barona” w Opolu według stanu na dzień 31 grudnia
2020 roku.

 

Prace budowlane

 

– wznowiono prace ziemne (korekta rzędnej posadowienia budynku)
– rozpoczęto prace związane z realizacją płyty fundamentowej (wykonanie odwodnienia z ułożeniem chudego betonu wraz z zabezpieczeniem)
– uzbrojono plac budowy w niezbędne media
– zainstalowano kontener biura sprzedaży inwestycji

 

Sprzedaż mieszkań

 

Liczba: 17
Łączna powierzchnia użytkowa
sprzedanych mieszkań: 742,44 m2
Wartość brutto sprzedaży: 4 284 039,22 zł
Średnia cena brutto sprzedaży 1 m2 PUM: 5 770,22 zł

 

Realizujemy sprzedaż mieszkań głównie poprzez sieć własną sprzedaży. Prowadzimy dedykowaną stronę internetową www.apartamentybarona.pl, współpracujemy także z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach ogólnopolskich.

 

Na moment opublikowania raportu (15.02.2021 r.) zrealizowane zostały prace ziemne. Rozpoczęły się również prace przy stanie surowym budynku w zakresie płyty fundamentowej oraz kondygnacji garażu. Teren inwestycji został uzbrojony w media. Jednocześnie trwają prace projektowe dla dalszej części przedsięwzięcia. W tym miesiącu przygotowujemy się również do uruchomienia kolejnego etapu inwestycji. W zakresie sprzedaży, od momentu ponownego włączenia projektu, liczba zawartych umów niemal się podwoiła i osiągnęła zaawansowanie 22%. Równolegle podpisywane są umowy deweloperskie wstrzymane na jesieni, w związku z zatrzymaniem prac.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

16.2.2021

Formeli 17 – Rumia / 31.12.2020

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Formeli 17” w Rumi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

Budynek 1 i 2
– kontynuowano prace elewacyjne
– zakończono realizację pokrycia dachowego
– zakończono prace instalacyjne w lokalach mieszkalnych (bez białego montażu)
– zamontowano windy
– kontynuowano prace związane z wykończeniem mieszkań i części wspólnych budynku

 

Budynek 3 i 4
– rozpoczęto montaż okien
– rozpoczęto prace dekarskie (wykonanie pokrycia dachowego)
– prowadzono prace murowe (ścianki działowe wewnątrz lokali, szachty, pomieszczenia węzła)
– kontynuowano prace instalacyjne w lokalach mieszkalnych

 

Sprzedaż mieszkań

Budynek 1 i 2
Liczba: 49
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 090,65 m2
Łączna wartość brutto: 12 668 834,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 059,76 PLN

 

Budynek 3 i 4
Liczba: 18
Łączna powierzchnia użytkowa: 663,89 m2
Łączna wartość brutto: 4 209 166,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 340,16 PLN

 

Realizujemy sprzedaż mieszkań głównie poprzez sieć własną sprzedaży, jak również we współpracy z pośrednikami zewnętrznymi. Prowadzimy dedykowaną stronę internetową www.formeli17.pl, współpracujemy także z portalami ogłoszeniowymi oraz tworzymy natywną promocję w serwisach ogólnopolskich. Na moment prezentacji raportu (15.02.2021 r.), etap I, czyli budynki 1 i 2 w zakresie kubatury są w zasadzie zakończone, na budynku 2 trwają jeszcze prace elewacyjne. Część Klientów jest po odbiorach technicznych. Niestety przedłużają się prace w zakresie dostarczenia mediów do inwestycji, przede wszystkim w zakresie wody i kanalizacji, które są niezbędne do wydania mieszkań oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Według ostatnich ustaleń prace te powinny zostać zrealizowane do końca 1. kwartału, a tym samym zakończenie projektu będzie możliwe w kwietniu 2021 roku. Trwają prace na budynkach 3 i 4, zaawansowanie przekroczyło 50%. Warunki atmosferyczne uniemożliwiły start realizacji kolejnych budynków – ruszą od marca.

 

Realizacja inwestycji jak i proces sprzedaży mieszkań przebiega zgodnie z założonym harmonogramem.


czytaj więcej

14.11.2020

Sikorskiego 36 - Pruszcz Gdański

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Sikorskiego 36” w Pruszczu Gdańskim według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na moment sporządzenia niniejszego raportu liczba sprzedanych mieszkań w inwestycji osiągnęła 117 sztuk, co stanowi blisko 60% wszystkich zasobów, w tym w budynku B 40% procent na etapie płyty fundamentowej. Budynek A jest w końcowej fazie realizacji, kończą się prace elewacyjne oraz wykończeniowe wewnątrz budynku. W grudniu 2020 roku planujemy rozpocząć przedodbiory, a od stycznia 2021 roku wydawanie mieszkań Klientom. Pod koniec tego roku oraz na początku przyszłego budynek zostanie podłączony do wszystkich mediów. Uzyskanie PnU (pozwolenie na użytkowanie) oraz przeniesienie własności mieszkań będzie miało miejsce pod koniec marca oraz w 2 kwartale 2021 roku. Budynek B jest w końcowej fazie realizacji płyty fundamentowej oraz hydroizolacji, w najbliższych tygodniach ruszą prace żelbetowe garażu podziemnego.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas: 1 lipca 2020 roku - 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

Budynek A
– prowadzono prace związane z wykończeniem pokrycia
dachowego (wykonanie obróbek)
– zakończono wykonanie posadzek betonowych
– kontynuowano prace elewacyjne
– rozpoczęto prace związane z montażem osprzętu
elektrycznego (tablice mieszkaniowe, włączniki światła,
kontakty)

 

Budynki B1 i B2
– kontynuowano realizację płyty fundamentowej
(zaawansowanie prac – ok. 25%)

 

Sprzedaż mieszkań

 

Stan na 30 września 2020 roku

 

Sprzedane mieszkania

Budynek A
Liczba: 65
Łączna powierzchnia użytkowa: 2 730,62 m2
Łączna wartość brutto: 16 514 488,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 047,89 PLN

 

Budynek B
Liczba: 42
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 647,44 m2
Łączna wartość brutto: 10 234 769,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 212,53 PLN


czytaj więcej

14.11.2020

Apartamenty Senatorska - Łódź

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Senatorska” w Łodzi według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na moment sporządzenia raportu w inwestycji realizowane są prace żelbetowe w zakresie końcówki stanu zero oraz kilku kondygnacji naziemnych wraz z balkonami. Całkowite zaangażowanie robót żelbetowych przekroczyło 60%. Równolegle trwają prace nad doprowadzeniem mediów do inwestycji. Zakres zakontraktowanych dotychczas kolejnych prac pozwala ocenić, iż budżet budowlany nie przekroczy pierwotnych założeń. Sprzedaż mieszkań wyniosła 157 i osiągnęła poziom 60% całkowitych zasobów projektu przy podniesieniu
cen od miesiąca kwietnia 2020 roku średnio o 5% dla całej oferty, co oznacza, iż przychody ze sprzedaży przekroczą te zakładane na etapie planowania inwestycji, w efekcie rentowność projektu również będzie wyższa w ostatecznym rozrachunku.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas: 1 czerwca 2020 roku - 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

– kontynuacja prac z wykonywaniem stanu „0” inwestycji (garaż podziemny)
– rozpoczęcie prac konstrukcyjnych związanych z wykonaniem pierwszej kondygnacji nadziemnej
– wykonanie części elementów pionowych konstrukcji
– wykonanie stropu nad częścią parteru

 

Sprzedaż mieszkań

 

Stan na 30 września 2020 roku

 

Sprzedane mieszkania
Liczba: 130
Łączna powierzchnia użytkowa: 5 142,49 m2
Łączna wartość brutto: 33 211 188,55 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 458,19 PLN


czytaj więcej

14.11.2020

Apartamenty Słowackiego - Radzymin

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Słowackiego” w Radzyminie według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na dzień sporządzenia raportu realizacja inwestycji jest w fazie stanu surowego otwartego. Zostały zakończone prace żelbetowe włącznie z dachem i realizowane są prace murarskie w zakresie ścian zewnętrznych osłonowych jak i wewnętrznych między lokalami oraz w ciągach komunikacyjnych. Zostały również zawarte umowy na dostawy mediów do inwestycji. Zasoby mieszkaniowe zostały wyprzedane w 30% a także lokale usługowe usytuowane w parterach od strony ul. Słowackiego. Mimo tego, że wiosną rozwiązały się 22 umowy z powodu COVID-19 to uznajemy, że dla spółki jest to pozytywna sytuacja, gdyż silny popyt w tej lokalizacji umożliwił nam podniesienie ceny o blisko 10% od pierwotnie zakładanych.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas: marzec 2020 roku - 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

– przygotowanie placu budowy
– wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku (wszystkie kondygnacje)
– rozpoczęcie wykonania ścian osłonowych i ścian wewnętrznych budynku

 

Sprzedaż mieszkań

 

Stan na 30 września 2020 roku

 

Sprzedane mieszkania

Liczba: 25
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 053,82 m2
Łączna wartość brutto: 6 225 942,00 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 5 907,97 PLN


czytaj więcej

14.11.2020

Apartamenty Barona - Opole

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Barona" w Opolu według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na moment sporządzenia raportu zostały zakończone prace w zakresie przeprojektowania budynków i etapu. Głównym celem tych prac było
wyniesienie posadowienia płyty fundamentowej garażu na wyższy poziom ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz niską nośność gruntu. Zabieg ten, mimo iż, wpłynął na czasowe wstrzymanie prac budowlanych pozwoli na znaczne oszczędności pod względem kosztów realizacji a także czasu realizacji całej inwestycji. W następnej kolejności przeprojektowane będą również kolejne etapy, na które również spółka posiada PnB (pozwolenie na budowę). W związku z powyższym, w listopadzie 2020 roku wykonawcy wrócą na realizację prac
ziemnych w celu skorygowania rzędnej posadowienia budynków a następnie rozpoczną się prace żelbetowe w zakresie płyt fundamentowych. Mimo tego przestoju końcowy termin realizacji projektu powinien zostać utrzymany. Powyższa sytuacja wpłynęła także na sprzedaż, na ten moment sprzedaż osiągnęła zaawansowanie 12% zasobu, natomiast spółka obserwuje bardzo duże zainteresowanie inwestycją i przywrócenie robót budowlanych powinno przełożyć się na dynamiczne przyspieszenie zawierania umów.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas do 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

– prace związane z realizacją I etapu inwestycji
– przygotowanie placu budowy
– kontynuacja prac ziemnych

 

Sprzedaż mieszkań

 

Stan na 30 września 2020 roku

 

Sprzedane mieszkania

Liczba: 12
Łączna powierzchnia użytkowa: 544,62 m2
Łączna wartość brutto: 3 138 483,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 5 762,70 PLN


czytaj więcej

14.11.2020

Formeli 17 - Rumia

Przedstawiamy Państwu informację o stanie realizacji inwestycji deweloperskiej „Formeli 17” w Rumi według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na datę sporządzenia raportu zasoby budynków nr 1 i 2 zostały wyprzedane w ponad 80%, natomiast całkowita sprzedaż na budynkach 1-4 wyniosła blisko 50% całej oferty. Pozostałe 4 budynki z łącznie ponad 120 mieszkaniami zostaną wprowadzone do sprzedaży początkiem grudnia 2020 roku. Budynki 1 i 2 znajdują się końcowej fazie budowy, wewnątrz budynków trwają ostatnie prace wykończeniowe, w najbliższych dniach montowane będą windy. W związku z tym pierwsi Klienci zostaną zaproszeni na przedodbiory jeszcze w grudniu 2020 roku. W przypadku budynku 2 pozostaje do wykonania tynk na elewacjach. W budynkach 3 i 4 zostały zrealizowane prace instalacyjne. W najbliższym czasie będą montowane okna i rozpoczną się prace elewacyjne. Dla budynków 5 i 6 zostały wykonane prace ziemne oraz palowanie, dla budynków 7 i 8 rozpoczynają się prace ziemne. Budynki 5-8 będą realizowane równolegle. Pierwsze mieszkania będą wydawane Klientom w styczniu 2021 roku, uzyskanie PnU (pozwolenie na użytkowanie) oraz rozpoczęcie przenoszenia mieszkań planowane jest na koniec 1 kwartału 2021 roku.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas: 1 lipca 2020 roku - 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

 

Budynki 1 i 2

– zamknięto konstrukcję budynku
– wykonano ścianki działowe
– zamontowano całą stolarkę okienną wraz z fasadą klatki
schodowej
–wykonano 70 % elewacji
– wykonano instalacje elektryczne, strukturalne, kanalizacji
oraz wody w mieszkaniach
– wykonano instalacje klatki schodowej
– rozpoczęto roboty z zakresu wykończenia mieszkań
– zamontowano bramy wjazdowe
– wykonano poziomy kanalizacji w garażach

 

Budynki 3 i 4

zamknięto konstrukcję budynku
– wykonano instalacje elektryczne, strukturalne
w mieszkaniach w 70%
– wykonano piony wentylacyjne, piony kanalizacyjne

 

Budynki 5 i 6

– wykonano prace ziemne oraz palowanie przygotowujące
do rozpoczęcia wykonania płyty fundamentowej

 

Sprzedaż mieszkań

 

Stan na 30 września 2020 roku

 

Sprzedane mieszkania

Liczba: 48
Łączna powierzchnia użytkowa: 1 961,92 m2
Łączna wartość brutto: 11 971 321,50 PLN
Średnia cena brutto 1 m2 PUM: 6 101,84 PLN


czytaj więcej

14.11.2020

Apartamenty Merliniego - Warszawa

Przedstawiamy Państwu informację o zaawansowaniu inwestycji deweloperskiej „Apartamenty Merliniego" w Warszawie według stanu na dzień 30 września 2020 roku.

 

Na dzień sporządzenia raportu oferta lokali w inwestycji została wprowadzona do sprzedaży. W zakresie realizacji projektu trwają prace nad zaprojektowaniem wzmocnienia fundamentów w postaci pali żelbetowych. Trwają negocjacje ze specjalistyczną firmą mającą wykonać ten zakres prac. Został wyłoniony główny wykonawca całego projektu (poza palowaniem), który ma wejść na teren w grudniu 2020 roku. Zostały złożone wnioski w zakresie dostaw mediów dla inwestycji. Teren inwestycji jest ogrodzony i przygotowany do rozpoczęcia prac budowlanych.

 

Postęp prac budowlanych

 

Czas: 1 - 30 września 2020 roku

 

Zakres prac

-ogrodzenie terenu inwestycji
-wykonanie badań gruntowych
-przygotowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej do
-rozpoczęcia prac budowlanych

 

Sprzedaż mieszkań

 

Niezwłocznie po nabyciu praw autorskich do Projektu spółka przystąpiła do opracowania materiałów sprzedażowych, przygotowania strony internetowej i kampanii reklamowej inwestycji.


czytaj więcej

12.11.2020

Lake House Zegrze

W inwestycji Lake House Zegrze w budynku A, od strony jeziora, trwają prace ziemne (wykop) i zabezpieczające (wykonanie ścianki berlińskiej). Rozpoczęto również wylewanie chudego betonu. W Budynku B wykonano stan surowy otwarty wraz ze stropodachem.

Więcej o inwestycjach: lakehousezegrze.pl


czytaj więcej

3.11.2020

Sikorskiego 36 - Pruszcz Gdański

W budynku A (etap I) kontynuowane są prace elewacyjne oraz prace związane z wykończeniem pokrycia dachowego. Wewnątrz budynku zakończono prace posadzkarskie. W lokalach trwa montaż osprzętu elektrycznego (tablice mieszkaniowe, włączniki światła, kontakty).

W budynku B1 i B2 (etap II) trwa realizacja płyty fundamentowej.


czytaj więcej

3.11.2020

Formeli 17 - Rumia

Na osiedlu Formeli 17 realizujemy już 6 z 8 projektowanych budynków. W najbardziej zaawansowanych budynkach (1 i 2) zakończono stan surowy wraz z wybudowaniem szybów windowych, montażem schodów i attyk. Zamontowano stolarkę okienną wraz ze szklaną fasadą klatek schodowych oraz bramy wjazdowe do garaży. Trwają prace elewacyjne. Rozpoczęto prace z zakresu wykończenia mieszkań. W budynkach 3-4 zamknięto konstrukcję budynku. Wewnątrz prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych. W budynkach 5 i 6 wykonane zostały prace ziemne i palowanie.


czytaj więcej

2.11.2020

Apartamenty Słowackiego - Radzymin

W inwestycji przy ul. Słowackiego zakończono prace żelbetowe. Obecnie trwa realizacja murów osłonowych oraz ścian wewnętrznych.


czytaj więcej

9.9.2020

Pruszcz Gdański, Sikorskiego 36

W budynku A (etap I) obecnie wykonywane są obróbki blacharskie pokrycia dachowego. Wewnątrz budynku kontynuowane są prace posadzkarskie oraz prace instalacyjne w garażu (instalacja sanitarna).

W budynku B1 i B2 (etap II) wykonywana jest płyta fundamentowa. Zaawansowanie prac budowlanych na tym budynku wynosi ok. 10%.

Więcej o inwestycji: www.sikorskiego36.pl


czytaj więcej

9.9.2020

Rumia, Formeli 17

Na osiedlu Formeli 17 realizujemy równocześnie 6 z 8 projektowanych budynków. W najbardziej zaawansowanych budynkach (1 i 2) zakończono stan surowy wraz z wybudowaniem szybów windowych, montażem schodów i attyk. Zamontowano stolarkę okienną i bramy wjazdowe do garaży. Trwa montaż fasad szklanych i prace elewacyjne. Wewnątrz murowane są ściany działowe. W kolejnych dwóch budynkach (3-4) wykonano stan surowy otwarty. Wewnątrz budynków prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji wewnętrznych. W budynkach 5 i 6 wykonane zostały prace ziemne i palowanie.

Więcej o inwestycji: www.formeli17.pl


czytaj więcej

9.9.2020

Opole, Apartamenty Barona

Obecnie realizowany jest I etap inwestycji obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z parkingami terenowymi i wiatą śmietnikową. Prace na terenie inwestycji rozpoczęły się z początkiem czerwca. Pierwszy zakres wykonywanych robót to prace związane z przygotowaniem placu budowy, czyli wykonanie ogrodzenia wraz z oznakowaniem budowy, dróg technologicznych i placów składowych, organizacja zaplecza, zapewnienie dostawy mediów na czas budowy. Rozpoczęto również prace ziemne (wykop).

Więcej o inwestycji: www.apartamentybarona.pl


czytaj więcej

9.9.2020

Łódź, Apartamenty Senatorska

Zakończone zostały prace ziemne, ułożony został beton podkładowy i rozpoczęto wykonywanie konstrukcji garażu podziemnego. Przewidywany termin zakończenia prac związanych z realizacją stanu „0” - październik 2020.

Więcej o inwestycji: www.apartamentysenatorska.pl


czytaj więcej

20.6.2020

Nowy Dwór Mazowiecki, Dębowy Park

Inwestycja Dębowy Park znajduje się w prężnie rozwijającym się Nowym Dworze Mazowieckim. Jest to największa prywatna inwestycja w historii budownictwa mieszkaniowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Prace budowlane w kolejnych etapach inwestycji Dębowy Park postępują zgodnie z założonym harmonogramem.

W budynku D4 pod koniec czerwca rozpoczną się odbiory mieszkań. W budynku D1/D2 zrealizowany został stan surowy otwarty. Rozpoczęły się prace elewacyjne. Wewnątrz trwają prace instalacyjne i wykończeniowe.

Realizacja budynku HIJK ze względów technologicznych podzielona została na dwa etapy. W części HI wykonywany jest strop nad pierwszym piętrem, w części JK trwa jeszcze realizacja stanu 0. Na późniejszych etapach budowy ta rozbieżność czasowa będzie się stopniowo zmniejszać. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2021 roku.

Więcej o inwestycjach: www. https://www.bdc-development.pl/


czytaj więcej

20.6.2020

Radzymin, Apartamenty Słowackiego

Nowe przedsięwzięcie w Radzyminie przy ulicy Słowackiego, składające się z sześciokondygnacyjnego budynku, w którym mamy do zaoferowania 113 lokali mieszkalnych o powierzchni od 33 do 72 mkw. Dodatkowo istnieje możliwość łączenia lokali, co pozwala przyszłym mieszkańcom na wybór lokum doskonale dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Obiekt zaprojektowany z ogromną troską o detale, oferuje możliwość swobody aranżacji wnętrz oraz gwarantuje przyszłym mieszkańcom funkcjonalność i wygodę.

Prace budowlane ruszyły z początkiem kwietnia. Roboty ziemne zostały już zakończone. Trwa realizacja płyty fundamentowej. Na części budynku widoczne są już też pierwsze elementy konstrukcyjne budynku – słupy i szachty windowe. Do końca czerwca wykonane zostaną ściany konstrukcyjne parteru i strop nad parterem.

Więcej o inwestycji: https://bdc-development.pl/slowackiego/


czytaj więcej

20.6.2020

Łódź, Apartamenty Senatorska

Apartamenty zlokalizowane w samym centrum Łodzi przy ulicy Senatorskiej są doskonałą propozycją dla tych, którzy z jednej strony cenią sobie prywatność, a z drugiej chcą czerpać korzyści wynikające z życia w ścisłym centrum miasta. Projekt łączy formy nowoczesnej architektury ze sztuką współczesną. Prace budowlane pomimo nietypowej sytuacji związanej z koronawirusem postępują bez zakłóceń. Obecnie trwają prace ziemne. Wykonana została opinka drewniana ścianki berlińskiej i rozpoczęto wylewanie chudego betonu. Zakończenie tego etapu planowane jest do połowy czerwca.

Więcej o inwestycji: www.apartamentysenatorska.pl


czytaj więcej

20.6.2020

Pruszcz Gdański, Sikorskiego 36

Inwestycja powstaje w zielonym otoczeniu, we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego. Niewielka odległość od zorganizowanej nad Radunią plaży miejskiej z parkiem grillowym sprawia, że jest to wygodne miejsce do codziennego życia, zarówno dla singli, jak i całych rodzin. Dodatkowo tereny rekreacyjne, place zabaw i obiekty sportowe umożliwiają aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Inwestycja realizowana jest w dwóch etapach. W I etapie realizowany jest budynek A, gdzie wykonywana jest obecnie elewacja, a wewnątrz kontynuowane są prace wykończeniowe. W II etapie (Budynek B1 i B2) trwają przygotowania do wykonania płyty fundamentowej.

Więcej o inwestycji: www.sikorskiego36.pl


czytaj więcej

20.6.2020

Rumia, Formeli 17

Formeli 17 to nowoczesna inwestycja w atrakcyjnej lokalizacji nadmorskiej Rumi realizowana przez North Star Development S.A. Całe osiedle zaprojektowane zostało w nowoczesnej stylistyce, zgodnie z najnowszymi trendami w budownictwie. Zadbano o wszystkie szczegóły zapewniające optymalne wykorzystanie światła dziennego oraz swobodne korzystanie z części wspólnych. Każdy budynek wyposażony został w szybką, cichobieżną windę.
Na najniższej kondygnacji znajdują się indywidualne boksy garażowe z osobnymi bramami wjazdowymi. Dodatkowo zaplanowano zewnętrzne miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz ich gości.

W dwóch pierwszych budynkach zakończony został stan surowy otwarty. W marcu rozpoczęła się realizacja kolejnych dwóch budynków. W ich przypadku, stan surowy otwarty zakończony zostanie do końca czerwca, a już w lipcu rozpocznie się realizacja następnego etapu.

Więcej o inwestycji: www.formeli17.pl


czytaj więcej

2.4.2020

Apartamenty Barona - Ruszyła przedsprzedaż I etapu inwestycji!

Kilkuetapowa inwestycja realizowana jest na działce o powierzchni prawie 25 tys. m2 zlokalizowanej w Opolu przy ul. Barona w dzielnicy Szczepanowice. Jest to rejon, który ze względu na bliskie położenie względem centrum miasta, podlega bardzo szybkim przekształceniom urbanizacyjnym.
Osiedle zostało wpisane w panujący klimat tej okolicy, tworząc wzorcowe środowisko mieszkaniowe o wysokich walorach estetycznych i użytkowych, z dużą ilością zieleni i przestrzeni przeznaczonych do wspólnego spędzania czasu, tworzących rodzaj zielonego placu otwierającego się na całe osiedle.
W siedmiu trzykondygnacyjnych budynkach z garażami podziemnymi znajdzie się łącznie 339 mieszkań o zróżnicowanych metrażach i rozkładach. Budynki realizowane będą w technologii prefabrykowanej.

W marcu uruchomiona została przedsprzedaż I etapu inwestycji obejmującego dwa budynki, w których powstaną 104 mieszkania o metrażach od ok. 27 do ok. 68 m2.


czytaj więcej

2.4.2020

Formeli 17 - Rumia

Formeli 17 powstaje w urokliwej Rumii, przy ulicy Wiejskiej. Tuż obok osiedla znajduje się centrum handlowe Port Rumia, w którym znajdują się liczne sklepy, restauracje oraz supermarket Auchan. Przypominamy, że ta inwestycja jest pierwszą, którą realizujemy z elementów prefabrykowanych wspólnie z Baumat - liderem prefabrykacji na polskim rynku budowlanym. Zastosowanie tej technologii wpływa także na czas wykonania prac, co widać na placu budowy – w ostatnim czasie powstały kolejne piętra w budynku G i H. Utrzymanie tego tempa pozwoli zakończyć prace I etapu już jesienią tego roku. W inwestycji sprzedano 15 pierwszych mieszkań.


czytaj więcej

2.4.2020

Sikorskiego 36 - Pruszcz Gdański

Inwestycja Sikorskiego 36 powstaje w zielonym otoczeniu, we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego. Obecnie trwa budowa I etapu, w którym widać już bardzo zaawansowane prace. Do końca lutego zamontowano wszystkie okna, a obecnie wewnątrz prowadzone są prace instalacyjne oraz tynkarskie. Inwestycja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza wysoka sprzedaż. W I etapie zostało już tylko 11 wolnych mieszkań z 75 dostępnych, w związku z czym do sprzedaży wprowadziliśmy II etap inwestycji, w którym zostanie wybudowanych i oddanych do użytku 128 mieszkań.


czytaj więcej

2.4.2020

Apartamenty Senatorska - Łódź

Apartamenty Senatorska powstają w Centrum Łodzi, na granicy pomiędzy strefą współczesnej architektury, a obszarem klasycznej, miejskiej zabudowy nawiązującej do historii przemysłu. Lokalizacja inwestycji sprawia, że  cieszy się ona dużym powodzeniem zarówno wśród nabywców indywidualnych jak i inwestorów poszukujących lokali w celach inwestycyjnych. W ostatnim czasie znacznie wzrosła sprzedaż mieszkań i z 263 dostępnych apartamentów w ofercie pozostało już tylko 121. Etap, który był wykonywany w marcu to zabezpieczenie wykopu palami (tzw. palowanie) i wykonanie ścianki berlińskiej. Prace wykonywane były przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciężkiego – kafara na podwoziu gąsienicowym z zastosowanym wibromłotem i wiertnicą oraz koparki.


czytaj więcej

2.4.2020

Osiedle Dębowy Park – Nowy Dwór Mazowiecki

Inwestycja Dębowy Park znajduje się w prężnie rozwijającym się Nowym Dworze Mazowieckim. Liczne tereny zielone oraz cisza i spokój sprawiają, że będzie można tu wypocząć po trudach całego dnia. Nowoczesna architektura oraz ciekawie zaaranżowane części wspólne to tylko niektóre z atutów Dębowego Parku. Jest to największa prywatna inwestycja w historii budownictwa mieszkaniowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie trwają równocześnie prace w 3 budynkach (D1/D2, D4 oraz HIJK). Zaawansowanie prac w budynku D1/D2 jest na poziomie 60%. Obecnie ekipa budowlana wykonuje prace na III kondygnacji. Sprzedały się już 62 mieszkania ze 137. W kolejnym budynku (D4) w ostatnim czasie zakończono prace instalacyjne. Obecnie ekipa doprowadza lokale do stanu deweloperskiego. Na zewnątrz kończone są prace przy elewacji. Koniec inwestycji jest zaplanowany na II kwartał tego roku i nic nie zwiastuje, aby ten termin miał się przesunąć. W tym budynku od długiego czasu są już sprzedane wszystkie mieszkania. Kolejna część inwestycji to budynek HIJK, w którym kończą się prace z realizacją stanu „0”. Prace postępują bardzo szybko, co jest wynikiem ciepłej zimy. W tym etapie zostały sprzedane 32 mieszkania ze 143 dostępnych.


czytaj więcej

5.2.2020

Łódź – Apartamenty Tuwima

Już za dwa lata centrum Łodzi wzbogaci się o nowoczesną, przyjazną mieszkańcom nieruchomość. Łódzka inwestycja przy ulicy Tuwima 95 to deweloperski projekt realizowany przez Apartamenty Tuwima sp. z o.o. Jedna z najwyższych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi na pewno zachwyci swoich odbiorców. Unikalna architektura, ogrody tematyczne na dachu garażu dla mieszkańców, a dodatkowego smaku nadaje lokalizacja dwupoziomowych loftów na ostatnim piętrze z bezpośrednim widokiem na całe miasto i pobliskie parki.

Rozpoczęcie nowej inwestycji przez Apartamenty Tuwima sp. z o.o. planowane jest na przełomie II i III kwartału 2020 r. W ciągu dwóch lat zostanie oddany do użytku 15 -kondygnacyjny budynek mieszkalny. Oczywiście realizacja inwestycji będzie przeprowadzona przy współpracy z Baumat w systemie nowoczesnej prefabrykacji, która doceniana jest na całym świecie.

Inwestycja przy ul. Tuwima 95 to pierwsza z kilkuetapowej inwestycji w sercu Łodzi. Kolejną będzie nieruchomość przy ul. Tuwima 97, której budowę rozłożono na dwa etapy. W ramach I etapu inwestycji zostanie oddana do użytku powierzchnia ponad 7000 PUM mieszcząca 165 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy na parterze oraz parkingi naziemne i podziemne na 166 miejsc postojowych. Zakończenie inwestycji przy ul. Tuwima 97 planowane jest na 2024 r.


czytaj więcej

5.2.2020

Lotnisko Park - Rumia

Jest to pierwsza inwestycja, którą realizujemy z elementów prefabrykowanych wspólnie z Baumat - liderem prefabrykacji na polskim rynku budowlanym. Sposób zastosowania prefabrykacji stanowi przejaw postępu technologicznego w budownictwie, jaki wykorzystujemy, aby zapewnić najwyższej klasy produkt finalny zaspokajający wysokie oczekiwania naszych klientów. Umożliwia on przeniesienie znacznej części procesu technologicznego do zakładów prefabrykacji, co ogranicza prace na budowie zazwyczaj do montażu elementów. Jednakże montaż wymaga niezwykłej precyzji, dlatego od samego początku czuwają nad nim specjaliści z Baumat oraz kadra kierownicza. Inwestycja zlokalizowana jest na działce o powierzchni ok. 14.000 m2. Powstanie tu 8 budynków wielorodzinnych, w których zaprojektowano 248 funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanym metrażu (od 29 do 70 m2). Obecnie trwa realizacja dwóch pierwszych budynków. Gotowe elementy powstające w systemie nowoczesnej prefabrykacji są cyklicznie dostarczane na plac budowy.


czytaj więcej

5.2.2020

Sikorskiego 36 - Pruszcz Gdański

Inwestycja Sikorskiego 36 powstaje w zielonym otoczeniu, we wschodniej części Pruszcza Gdańskiego. Wyjątkowość lokalizacji polega na znakomitym połączeniu dostępności szkół, przedszkoli i centrów handlowych ze spokojem, który można odnaleźć wśród zieleni okalającej osiedle, o czym świadczy sprzedaż mieszkań na poziomie wynoszącym już 55%. Na tym terenie powstaną 3 nowoczesne 4 piętrowe budynki z mieszkaniami 1-, 2–, 3 i 4-pokojowymi. Obecnie trwa budowa I etapu, który jest zrealizowany w 75%. Trwa montaż okien, a wewnątrz prowadzone są prace instalacyjne oraz tynkarskie. W II etapie zostały zakończone prace ziemne. W połowie lutego planowane jest uruchomienie sprzedaży mieszkań w drugiej części inwestycji, o którą dopytują kolejne osoby zainteresowane zamieszkaniem w miejscu, gdzie mogą połączyć komfort życia w cichej okolicy z doskonałą komunikacją do Centrum miasta.


czytaj więcej

5.2.2020

Osiedle Dębowy Park - Nowy Dwór Mazowiecki

Dębowy Park to nowoczesne osiedle położone w pobliżu licznych terenów zielonych. Jest to największa prywatna inwestycja w historii budownictwa mieszkaniowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie trwają równocześnie prace w 3 budynkach (D1/D2, D4 oraz HIJK). Stan zaawansowania prac w budynku D1/D2 został wykonany w 60%. Ekipa budowlana obecnie wykonuje strop nad 2 piętrem. Mieszkania w tej inwestycji są sprzedane w 30%. W kolejnym budynku (D4) w ostatnim czasie zostały zrealizowane tynki i instalacje wewnętrzne w lokalach. Obecnie trwają prace przy elewacji na zewnątrz budynku. Zainteresowanie tym etapem było tak duże, iż udało się już sprzedaż wszystkie mieszkania. Kolejna część inwestycji to budynek HIJK, w którym prace są w wykonane w 45%. Do połowy lutego zakończone zostaną prace związane z wykonaniem stanu „0” budynku obejmującym m.in. wyrównanie działki, wykopanie i zalanie fundamentów, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w fundamentach, drenaż i prace izolacyjne.


czytaj więcej

11.12.2019

Łódź, Senatorska 29

Realizujemy sprzedaż mieszkań w naszej pierwszej inwestycji w Łodzi – przy ul. Senatorskiej 29. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów deweloperskich. Na koniec listopada przedsprzedaż kształtowała się na poziomie ok. 30%. Zdradzimy, że nie jest to jedyna nasza inwestycja w Łodzi – szczegóły wkrótce.


czytaj więcej

11.12.2019

Inwestycja w Rumi

W listopadzie podpisaliśmy umowę przeniesienia własności nieruchomości w Rumi i od razu przystąpiliśmy do realizacji projektu, który nabyliśmy wraz z prawem do działki. Będzie to pierwsza inwestycja, którą realizujemy w technologii prefabrykowanej z elementów produkowanych przez Baumat – firmy będącej od 25 lat liderem branży budowlanej www.baumat.com.pl. Nowoczesna i zaawansowana technologia pozwoli nam na zrealizowanie 8 budynków wielorodzinnych w terminie 13 miesięcy!


czytaj więcej

11.12.2019

Pruszcz Gdański, Sikorskiego 36

Zaawansowanie budowy I etapu (Budynek A ) osiągnęło poziom 65%. Trwają prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod realizację II etapu (Budynek B). Zaawansowanie sprzedaży I etapu:  35%.


czytaj więcej

11.12.2019

Zegrze, Lake House Zegrze

Rozpoczynamy podpisywanie umów deweloperskich. Inwestycja Lake House Zegrze  cieszy się dużym zainteresowaniem klientów inwestycyjnych i osób chcących zamieszkać nad brzegiem jeziora.


czytaj więcej

11.12.2019

Nowy Dwór Mazowiecki, Osiedle Dębowy Park

Zarówno budowa, jak i sprzedaż mieszkań na Osiedlu Dębowy Park pnie się w górę. W budynku D4, którego oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2020 roku pozostały do sprzedaży już tylko 2 ostatnie mieszkania.

Zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży, tel. +48 727 722 722


czytaj więcej

12.11.2019

Nowy Dwór Mazowiecki, Osiedle Dębowy Park, Budynek D4, D1, D2, HIJK

Trwa realizacja kolejnych budynków D4, D1, D2 i HIJK na terenie nowodworskiego osiedla Dębowy Park. Poprzednie, zakończone i sprzedane w 100%, stanowią doskonałą wizytówkę firmy i potwierdzają jej wiarygodność jako dewelopera.

Budynek D4
- zaawansowanie budowy 70%
- zaawansowanie sprzedaży (umowy przedwstępne deweloperskie) – ok. 90%
- planowane zakończenie budowy maj 2020

Budynek D1 i D2
- budowa ruszyła z początkiem września 2019, zaawansowanie budowy - 40%
- przedsprzedaż (umowy rezerwacyjne) ok. 15%
- planowane zakończenie budowy kwiecień 2021

Budynek HIJK
W ostatnich dniach października podpisana została umowa z Generalnym Wykonawcą inwestycji. W pierwszych dniach listopada ruszają prace budowlane. Wykonanie stanu „0” przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane jest do końca lutego 2020, a zakończenie budowy w październiku 2021


czytaj więcej

12.11.2019

Radzymin – inwestycja „Apartamenty Słowackiego”

Apartamenty Słowackiego to inwestycja w podwarszawskim Radzyminie, który oferuje przyszłym mieszkańcom wszystko, co jest potrzebne do wygodnego życia w miejskiej przestrzeni – infrastrukturę miejską, zieleń i doskonałą komunikację z centrum Warszawy.
W budynku przewidziano 112 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o metrażach od 26 do 70 m2 oraz 5 lokali usługowych.

- planowane rozpoczęcie budowy listopad
- przedsprzedaż na poziomie ok. 20%


czytaj więcej

12.11.2019

Zegrze, inwestycja Lake House Zegrze

Apartamenty z widokiem na Jezioro Zegrzyńskie, z dostępem do linii brzegowej cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Mimo że budowa rusza dopiero w listopadzie, na etapie przedsprzedaży zarezerwowanych zostało prawie 25% apartamentów.


czytaj więcej

12.11.2019

Pruszcz Gdański – Sikorskiego 36

Inwestycja pnie się w górę. Obecnie realizowana jest 3 kondygnacja budynku A. Zakończenie stanu surowego otwartego planowane jest na pierwszą połowę grudnia.
- zaawansowanie budowy I etap 55% (etap I)
- zaawansowanie sprzedaży I etap (umowy deweloperskie i rezerwacyjne) ok. 30%.
- planowany termin zakończenia budowy I etapu – II kwartał 2020


czytaj więcej

12.11.2019

Baumat

Michał Sapota powołany został do Zarządu spółki Baumat Sp. z o.o. - czołowego producenta konstrukcyjnych i architektonicznych prefabrykatów z betonu.
Nowoczesne podejście do prefabrykacji, wysoka jakość produkowanych wyrobów i wykorzystanie wysokorozwiniętej technologii pozwoliły spółce zdobyć uznanie inwestorów oraz wiodących firm budowlanych w kraju i za granicą.


czytaj więcej

12.11.2019

Umowa Merliniego

30.10.2019 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w prestiżowej lokalizacji na warszawskim Mokotowie przy ul. Merliniego wraz z projektem i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę.
Na działce o powierzchni ponad 7000 m2 powstanie wtopiony w zieleń parkową funkcjonalny 3-kondygnacyjny budynek hotelowy o współczesnej formie, z reprezentacyjnym wejściem, recepcją i częścią usługową w parterze.


czytaj więcej

12.11.2019

Wygrany Przetarg – Nowy Dwór Mazowiecki

Wygraliśmy kolejny przetarg na nabycie nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Mazowieckiej. Wraz z wcześniej nabytą działką przy ul. Modlińskiej stworzy kompleks, na którym planowana jest realizacja osiedla mieszkaniowego na ok. 17.000 m2 PUM.


czytaj więcej

12.11.2019

Opole start sprzedaży

W połowie listopada ruszy sprzedaż mieszkań w inwestycji „Apartamenty Barona” w Opolu. I etap realizacji inwestycji posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Prace budowlane planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku.


czytaj więcej

11.11.2019

Łódź, Senatorska 29

Realizujemy przedsprzedaż mieszkań w inwestycji zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Senatorskiej. Do końca października zawartych zostało 60 umów rezerwacyjnych z puli 66 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży w I etapie. Całość inwestycji obejmuje wybudowanie 263 mieszkań. Budowa rusza w listopadzie.


czytaj więcej