16.04.2018

Śniadanie prasowe – Wrocław

W dniu 11.04.2018 odbyło się w naszym oddziale we Wrocławiu śniadanie prasowe, z udziałem zaproszonych dziennikarzy oraz przedstawicieli HRE  w osobach Michała Cebuli – Dyrektora Generalnego i dyrektora wrocławskiego oddziału Łukasza Makara. Spotkanie  miało na celu przybliżenie uczestnikom misji i idei zgodnie z którymi funkcjonuje Heritage Real Estate.

Opisując charakter działania naszej firmy, położyliśmy nacisk na nieruchomości jako najbezpieczniejsze i jednocześnie rentowne aktywa. Podkreśliliśmy również znaczenie umiejętnego  łączenia business consultingu z wealth managementem dla wymagającego klienta, co w HRE  na co dzień robimy, oferując produkty skrojone na miarę, które sami tworzymy. Ponadto Heritage Real Estate jest Agentem Firmy Inwestycyjnej Ipopema Securities SA.

Nie mogło również zabraknąć informacji o HRE Think Tank, organizacji non -  profit zajmującej się promowaniem wiedzy na temat rynku nieruchomości, czego owocem jest wydawany kwartalnie HRE Index – narzędzie, tworzone przez ekspertów badających wszystkie obszary polskiej gospodarki mające wpływ na rynek nieruchomości.