HRE Think Tank to miejsce, gdzie edukacja i rozwijanie kompetencji w obszarze rynku nieruchomości spotykają się z troską o społeczne aspekty. Naszym głównym celem jest dzielenie się wiedzą i budowanie świadomości Polaków związanych z rynkiem nieruchomości.

Naszą pasją są badania. Tworzymy raporty badawcze, które skupiają się na istotnych zmianach i inicjatywach w świecie nieruchomości. Przyglądamy się uważnie nowym trendom i zjawiskom, by dostarczyć Tobie kompletny obraz tego, co dzieje się na rynku. Co kwartał publikujemy szczegółowy raport - Indeks Koniunktury na Rynku Nieruchomości. To narzędzie, które pozwala zrozumieć, w jaki sposób rynek się rozwija. Przyglądamy się zarówno liczbom, jak i tendencjom, pomagając Ci lepiej zrozumieć dynamikę zmian na rynku nieruchomości.

Indeks HREIT

Indeks HREIT jest kompleksowym narzędziem oceny rynku nieruchomości w Polsce, którego celem jest wczesne ostrzeganie przed zjawiskami kryzysowymi na rynku nieruchomości. Integruje cztery subindeksy obejmujące: ceny nieruchomości, sektor bankowy, sytuację gospodarstw domowych i sektor budownictwa.

Publikowany w cyklach kwartalnych Indeks HREIT to jeden wskaźnik, który w sposób syntetyczny pokazuje kondycję polskiego sektora mieszkaniowego.

Michał Sapota

Właściciel HREIT

27.09.2023

HREIT Indeks: Tak gwałtownej poprawy nasz rynek mieszkaniowy jeszcze nie widział [IIQ 2023]

czytaj więcej

28.06.2023

Indeks HREIT: Rynek mieszkaniowy znowu przyspiesza [IQ 2023]

czytaj więcej

28.03.2023

Indeks HREIT: Koniunktura wraca na rynek mieszkaniowy [IVQ 2022]

czytaj więcej

Wpływ inwestycji instytucjonalnych na rynek mieszkaniowy

HRE Think Tank postanowił przyjrzeć się gorącemu tematowi pakietowych zakupów mieszkań i wpływowi zagranicznych funduszy inwestycyjnych na rodzimą gospodarkę. Przed Państwem bardzo ważny raport, który w szerokim zakresie porusza temat najmu instytucjonalnego. W tym miejscu z dumą zaznaczamy, że Rada Programowa EFK poparła akcję o przyjęciu rekomendowanych przez nas narzędzi regulacyjnych.

Wpływ inwestycji instytucjonalnych na rynek mieszkaniowy

Pierwsze mieszkanie jako impuls rozwoju polskiej gospodarki w czasach pandemii

W czerwcu 2020 roku ogłosiliśmy raport ”Pierwsze mieszkanie jako impuls rozwoju polskiej gospodarki w czasach pandemii”. Była to część szerszej inicjatywy - wierzyliśmy, że uda nam się znieść barierę wkładu własnego, która blokowała tysiące osób w procesie pozyskania swojego mieszkania.

Pierwsze mieszkanie jako impuls rozwoju polskiej gospodarki w czasach pandemii

Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości. Rekomendacje dla Polski

Wspólnie z Bankiem Światowym HRE Think Tank określił znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości, dając jasne rekomendacje dla Polski, mające na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania.

Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości. Rekomendacje dla Polski

Ile mieszkań brakuje w Polsce

Współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych zaowocowała raportem, w którym podano po raz pierwszy wiarygodną liczbę brakujących w Polsce mieszkań.

Ile mieszkań brakuje w Polsce