Zmieniamy konstruktywnie

Think Tank

Eksperci HRE Think Tank, dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, publikując raporty badawcze oraz uczestnicząc w otwartej debacie publicznej tworzą organizację non-profit, u której podstaw leży budowa kompetencji i wiedzy wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat rynku nieruchomości. Misją Think Tank’u HRE jest zaproponowanie konstruktywnych zmian i rozpoczęcie dialogu na temat kierunków zmian polskiego prawa, które będą dostosowane do idei zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

Raport

Upubliczniając raport Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości. Rekomendacje dla Polski., chcemy rozpocząć ogólnopolską debatę na temat funkcjonowania szeroko pojętego rynku nieruchomości.

więcej

Prezentacja

Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB wynosi 20,6% w Polsce, natomiast w Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 42,2%. Z czego wynikają te dysproporcje?

więcej

6.12.2019

Indeks koniunktury na rynku nieruchomości w III kwartale 2019 roku

Choć w wielu miastach za mieszkania trzeba już płacić więcej niż u szczytu ostatniej hossy, to wciąż nazywanie obecnej sytuacji „bańką” jest sporym nadużyciem. Powód? Jest ich przynajmniej kilka: inflacja, wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia czy wstrzemięźliwość banków przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych.


czytaj więcej

11.09.2018

HRE Index – kondycja sektora nieruchomości w II kw.2018r. – zrównoważona i stabilna. Kurczy się przestrzeń na wzrost cen.

Warszawa, 11.09. 2018r. – HRE Index ocenia, jako stabilną kondycję sektora nieruchomości w II kwartale 2018 roku. Na rynku nie występują obecnie trwałe nierównowagi, które mogą prowadzić do znaczących korekt w najbliższych kwartałach. Potwierdziła to analiza czterech subindeksów: cen nieruchomości, sektora bankowego, gospodarstw domowych oraz sektora budownictwa, które składają się na końcowy indeks koniunktury na rynku nieruchomości HRE Index. Dobra kondycja i sytuacja finansowa konsumentów, daje podstawy do stwierdzenia, że 2018r., będzie, kolejnym rekordowym rokiem, co do wartości umów kredytowych. Przestrzeń na wzrost cen, które w Polsce rosną wolniej niż w krajach UE, mocno się zawęża.


czytaj więcej

27.06.2018

HRE INDEX – dane za I kwartał 2018 roku

Wpływ na wynik subindeksu cen nieruchomości w I kwartale 2018 roku miał głównie wzrost realnej dynamiki wzrostu cen na rynku pierwotnym. Wskaźnik obrazujący numer percentyla w rozkładzie empirycznym dynamiki cen realnych nieruchomości na rynku pierwotnym (udRRE_pg3) wyniósł 0,93 wobec 0,77 w IV kwartale 2018 roku i 0,65 rok wcześniej.


czytaj więcej