Zmieniamy konstruktywnie

Think Tank

Eksperci HRE Think Tank, dzieląc się swoją wiedzą i obserwacjami, publikując raporty badawcze oraz uczestnicząc w otwartej debacie publicznej tworzą organizację non-profit, u której podstaw leży budowa kompetencji i wiedzy wszystkich zainteresowanych podmiotów na temat rynku nieruchomości. Misją Think Tank’u HRE jest zaproponowanie konstruktywnych zmian i rozpoczęcie dialogu na temat kierunków zmian polskiego prawa, które będą dostosowane do idei zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.

Raport

Upubliczniając raport Znaczenie instytucji wkładu własnego dla rynku nieruchomości. Rekomendacje dla Polski., chcemy rozpocząć ogólnopolską debatę na temat funkcjonowania szeroko pojętego rynku nieruchomości.

więcej

Prezentacja

Zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB wynosi 20,6% w Polsce, natomiast w Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 42,2%. Z czego wynikają te dysproporcje?

więcej

15.12.2021

Indeks HRE: W 2022 roku mieszkania powinny drożeć wolniej [3Q 2021]

Do podwyżek stóp procentowych doszło szybciej i były one mocniejsze niż wynikało z oczekiwań rynkowych jeszcze kilka miesięcy temu. Można ten fenomen odczytywać co najmniej na dwa sposoby. Albo Rada Polityki Pieniężnej została zaskoczona dynamiką inflacji i postanowiła szybko działać, aby nie utrwalać oczekiwań inflacyjnych, albo większość tego gremium doszła do wniosku, że rodzima gospodarka wróciła już na tory, którymi powinna podążać.


czytaj więcej

5.10.2021

Indeks HRE: Polski rynek mieszkaniowy z szansą na normalizację [2Q 2021]

Gwałtowna odbudowa polskiej gospodarki sprzyja równie dynamicznemu rozwojowi sytuacji w mieszkaniówce. Najbliższe miesiące powinny przynieść normalizację wraz z tym jak wyczerpuje się paliwo związane z nadrabianiem zaległości z ubiegłego roku.


czytaj więcej

30.06.2021

HRE Indeks: W mieszkaniówce jest już lepiej niż przed epidemią [IQ 2021]

Koniunktura na rynku mieszkaniowym jest już lepsza niż przed epidemią. Po części jest to efekt nadrabiania zaległości, a po części twardych danych pokazujących poprawę sytuacji w realnej gospodarce. Scenariusze na najbliższe kwartały zdają się mówić, że będzie „dobrze”, „bardzo dobrze”, czy wręcz „za dobrze”.


czytaj więcej